ސ. މީދޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނަކަށް ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެ އަންހެން މީހާއަށް ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަން އުޅުނު މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅީ މިއަދު ހެނދުނު 10:35 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އަދި މި މައްސަލަައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. ޢަލީ

  ޖިންނީން ތަށް ދޫވި ދޯ ރޯދަމަސް ނިމުމުން؟

  18
 2. WH

  THI VAANEE INDIA BAYAKAN

 3. މޫސަ

  ކޮބާޖެންޑާމިނިސްޓަރު ކޮބާމަޖިލީސް އަވަހައްއިސްތިއުފާދީ ކަބާގަލޮޅުދާއިރާގެމެންބަރު ކޮބާކުއްކުއް ލިމައްސަލަ އަވަހައްވައްދާ ޖެއްޑަމިނިސްޓަރުއަވަހައްއާސްތިއުފާދީ މިނިސްޓަރައް ޒިއްމާއަދާނުކުކކުރެވޭއަވަހައިސްތިއުފާދީ