ވަގުތު ބްރޭކިން
ސުމަޓްރާ ކައިރިއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ
26 މިނެޓް ކުރިން

އީވަގުތު

ވިލިމާލެއިން ދިވެހި ފިރިހެނަކާ އަވަލި ޖިންނިއެއްގެ ވާހަކަ

" މިއީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުވަދުއަތޮޅު ޒުވާނަކަށް ކުރިމަތިވި ހާދިސާއެކެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މި ވާހަކައިގެ އަސްލު…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 73)