ވަގުތު ބްރޭކިން
އުރުދޮގާން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި
19 މިނެޓް ކުރިން

އީވަގުތު

އާއިލާއިން މަޖުބޫރުކުރުވައިގެން ހަށިވިއްކި ދިވެހި އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ

"މިއީ ބ.އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި މީގެ އަށެއްކަ އަހަރުކުރިން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކައިގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަންނަމަކީ އަސްލު ނަންނަމެއް ނޫނެވެ." އެއީ މީގެ އަހަރުތަކެއް…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 73)