އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކެލް ދާދި ފަހުން އެމްސްޓެޑަމް އަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ދެކަނބަލުން ދަތުރު ކުރަމުން ގެންދިޔަ ޕްރައިވެޓް ޖެޓަށް ހޮނު އަޅާފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

އެހާދިސާ ހިނގީ މިދިޔަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ނަމަވެސް އެހާދިސާގެ މީޑިއާ އަށް ހާމަ ކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު އެވެ.

40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ލަގްޒަރީ ޕްރައިވެޓް ޖެޓަށް ހޮނު އެޅި ނަމަވެސް ރައްކާތެރިކަމާއި އެކު އެމްސްޓެޑަމްގެ ޝިޕޯލް އެއާޕޯޓަށް ޖެޓް ވަނީ ޖައްސާފައެވެ. އެމްސްޓެޑަމް އަށް ކުރި ދަތުރު ނިންމާލުމަށް ފަހު ހެރީ އާއި މޭގަން އެނބުރި އިނގިރޭސިވިލާތައް ގޮސްފައި ވަނީ އެހެން ޕްރައިވެޓް ޖެޓެއް ކުއްޔަށް ނަގައިގެންނެވެ.

ހޮނު އެޅި ހާދިސާގެ ސަބަބުން ޖެޓްގައި ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުނު ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މިހާދިސާގެ ތަޖުރިބާ ހެރީ އާއި މޭގަން ވެސް މީޑިއާ އާއި ހިއްސާ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ހެރީ އާއި މޭގަން ދަތުރު ކުރި ޕްރައިވެޓް ޖެޓަށް ހޮނު އެޅި ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޝާހީ އާއިލާގެ ތަރުޖަމާން ވެސް މީޑިއާ އަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވާ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ހޮނު އެޅި ޕްރައިވެޓް ޖެޓް ޝިޕޯލް އެއާޕޯޓްގައި ނުވަ ދުވަސް ވަންދެން ބާއްވާ، މިހާރު ވަނީ ހޮނު އެޅުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތައް މަރާމާތު ކޮށްފައެވެ. އެމަރާމާތުތަކަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އެޚަރަދު ކޮށްފައި ވަނީ އިންޝްއަރެންސް ކުންފުނިން ކަމަށް ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  މީ މިމީހުން ކޮންތާކުންހޯދާލާރިއެއްތަ.. ރަސްކަމެއްގަ ކޮން ޑިމޮކްރަސީއެއްއޮތީ.. ރައްޔިތުން ފިއްތާފަ ވަކިއާއިލާއެއް ލާރި ބަނޑުއަޅަނީ.. ކިހާ ޑިމޮކްރަޓިކް..

  • މީހާ

   ދެމިމީހުން މިކިއަނީ ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރޮސީއެއް ނެތޭ؟؟ އަދުލް އިންސާފެއް ނެތޭ. ހަމަ ހަމަ ކަމެއް ނެތޭ؟؟ ހަމަ ރައްޔިތުންގެ ލާރީގައި ދޯ މުޅި އާއިލާ އެއުޅެނީ

   • ބުއްޅަބޭ

    އެވާހަކަ އެމީހުންލައްވާ ދައްކުވަނީ ކޮންބަޔެއް، އަހަރުމެން ދިވެހިން ނޫންތަ ؟

  • ނަފާ

   ކޮއްކޯ މި ވާނުވާ އެނގޭތަ؟ ފުރަތަމަކަމަކީ އެއީ ވިރާސީ ރަސްކަމެއް..ޑިމޮކްރަސީ އަކީ މިޅިން އެހެން ނިޒާމެއް.. ދަޢުލަތުގެ ފައިސާއާ ތަކެތި ޙަރަދުކުރަނީ ދަޢުލަތުން ކަނޑަ އަޅައިފަ ހުންނަ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ބޮޑު ވަޒީރު.. ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް އޮންނަނީ ބޮޑު ވަޒީރުގެ އަތުގަ. ޝާހީ އާއިލާގެ ވިޔަފާރިއާ މުއްސަނދިކަމަކީ މީގެ އެތަށް ސަތޭކަ އަހަރުކުރިން ވާރުތަވަމުން އައިކަމެއް ދަޢުލަތުގެ ހަޒާނާގަ އެ ހިމެނިފައެއް ނުވޭ.

 2. Anonymous

  ހަހަހަަހަ. ކޮން ހެރީއެއް މެގަން އެއްތަ. މިދެން މީހުން ފޮލޯކުރާ މީހުންތަ

 3. ދަތްދޫނި

  މި ޤައުމުގައިވެސް ތިޔަ ފާޑުގެ މީހަކު އުލޭ ކަންނޭގެ ދޮތަ!

 4. ދޮންދި

  ޔާނު އާއި ބޮޑުން

 5. Anonymous

  ރަންގަލު