މިރޭ ދިޓިއުން ބޭންޑްގެ ހާއްސަ ފެނިލުމެއް އައިސް ޓީވީން ގެނެސްދޭ އަޒޯނާގައި ފެނިގެން ދާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދިޓިއުން ބޭންޑަކީ ދިވެހިން ވަރަށް ގަޔާވާ ލަވަތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ އަދި ރިސޯޓު މިއުޒިކްގައި މަޝްހޫރު ބައެކެވެ.

‪Sneak peek into the tonight’s episode of Azxona ft. 2 members of the beloved Detune Band!‪Tune in tonight at 23:00 for this fun session. ‬

ICE TV ಅವರಿಂದ ಈ ದಿನದಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 21, 2018

މި ބޭންޑުގެ ދެ މެންބަރަކު މިރޭގެ އަޒޯނާ ޝޯވގައި ބައިވެރިވާނެއެވެ. އެއޯ ފެޒޫ އާއި ފުޖީއެވެ. މިރޭގެ ޝޯވގެ ތެރެއިން އެ ދެ މީހުން ލައްވާ ތަފާތު ގޭމް ކުޅުވާނެއެވެ.

އަޒޯނާގެ ޝޯވ މިރޭ 11:00 ޖަހާއިރު އައިސްޓީވީން ދައްކާއިރު، މާދަމާ މެންދުރު 2:00ގައި އެ ޝޯވގެ ރިޕީޓް ދައްކާނެއެވެ.

Azxona ಅವರಿಂದ ಈ ದಿನದಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 21, 2018

އަދި މި ޝޯވ މިރޭ ފޭސްބުކްގައި އާއީ ޔޫޓިއުބްގައިވެސް ލައިވް ކުރާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. އަލްޖިބުރީލު

    ކޮންމެ މީހަކު އަތްދިގު ގަމީހެއްލައިގެން ކަރު ގޮތް އަޅުވައިގެން ހުއްޓިހުރެ ފާޑަކަށް 2 އިނގިލި ހަދައިގެން ހުރެ ފޮޓޯއެއް ނެގުނީމަ ނިމުނީ