މަޝްހޫރު ޓީވީ މޮޑެލް ކައިލީ ޖެނާގެ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު ސްޓޯރމީގެ ބައްޕައަކީ ޓައިގާ ނޫން ކަމަށް ކްރިސް ޖެނާ ބުނެފިއެވެ.

ސްޓޯމީގެ އަސްލު ބައްޕައަކީ މައްޝޫރު ރެޕާރ ޓްރާވިސް ސްކޮޓްކަމަށް ބުނެ، ކައިލީގެ މަންމަ ކްރިސް ވަނީ މީޑިއާއަށް އިންޓަވިއުއެއްވެސް ދީފައެވެ.

"ޓައިގާ ބުނީ ފަހަރެއްގައި އެއީ އޭނާގެ ދަރިއަކަށްވެސް ވެދާނެޔޭ. އެކަމަކު އެއީ މުޅިންވެސް ހަމަ ރޫމާރސް" ކައިލީ ބުނެފައިވެއެވެ. ޓައިގާ އާއި ކައިލީގެ ގުޅުން ކުރިއަށް ގޮސްފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލްގެ ނިޔަލަށެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ކައިލީ ވަނީ އޭނާ އާއި ސްކޮޓްގެ ގުޅުން 'ޕަބްލިކް' ކޮށްފައެވެ.

ކައިލީ ވިހާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސެންޑައި ސިނައި އެލް އޭ ހޮސްޕިޓަލްގަ އެވެ. ކައިލީ ބަނޑުބޮޑުވެ ވިހާފައި ވަނީ މަޝްހޫރު ރެޕާ ޓްރާވިއާ ސްކޮޓްގެ ދަރިއަކަށެވެ. ކައިލީއާއި ސްކޮޓް ވަކިން އުޅޭތީ ގިނަ ބައެއް ސުވާލު އުފައްދާފައިވާއިރު މިކަމާއި އެދެމީހުން ކުރެ އެކަކުވެސް އަދި ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ.

ދާދި ފަހުން މަޝްހޫރު ހޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތަށް ގެނެސްދޭ އޮންލައިން މަޖައްލާ " ހޮލޯވުޑް ލައިފް" އާއި ހަވާލާދީ ބައެއް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތަށް ބުނާގޮތުން ކައިލީ އާއި ކައިވެނިކުރަން އޭނަގެ މިހާރުގެ ލޯބިވެރިޔާ، އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ރެޕަރ ޓްރެވިސް ސްކޮޓް ހުށައެޅުމުން ކައިލީވަނީ އެހުށައެޅުމަށް ނޫނެކޭ ބުނެފައެވެ.

ރިޕޯޓުތަށް ބުނާގޮތުން ކައިލީ ކުރެ ކައިވެނި ކުރަން ހުށައެޅި ހުށައެޅުމަށް ނޫނެކޭ ބުނީ، ކައިލީ މިވަގުތު ބޭނުންވަނީ ކައިވެނިކުރުމަށް ވުރެން ބޮޑަށް އެހެން ކަންކަމަށް ވަގުތު ހުސްކުރަން ކަމުގައިވާތީއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. ޙުސައިން މ. މުލި

  ތިޔަހޯދުނީ ހަރާން ދަރިއެއް
  އެއްވެސް އުފަލެއް ނެތް

 2. ނާީ

  ހަރާމް، އުއްލޫކާ ޕައްޓާ

 3. Anonymous

  ޙގގފފވހނމކކގފ××××ޒދގހބބޖޖހބބުުޔޔތވވތފޗ

 4. މޮޔަ

  ކައިލީގެ ދަރީގެ ބައްޕަ އަކީ ވަގުތު މީހެއް ތޯއްޗެ.. އެވަރަށް ހިތާވެގެން ކައިލީ މަތިން ހަނދާން ކުރާތީ ހީވަނީ ހަމަ..

 5. ހުސޭނުބޭ

  ނޫނޭވާ މިއީ އަންހެނެއް! ގުޅުން އޮތް ފިރިހެނުން ގިނަކަމުން ދަރީގެ ބައްބަވެސް ވަކިކުރާކަށް ނޭގުނު! ދަރި ބޮޑުވާންވާއިރަށް ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ބައްޕަ ކިޔަންވީ މީހުން އެނގޭގޮތަށް ޓޭބަލެއް ހަދާފައި ފެންނަ ގޮތަށް ބަހައްޓާ!

  • ކަރާ ސޭޓު

   ލޮލް...އަސްލުވެސް