ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އާއި ސިޔާސީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކުގައި ފާހަގަ ވެގެން ދިޔަ ލަޔާލް މަނިކު ކައިވެނިކޮށްފިއެެވެ.

ލަޔާލް ކައިވެނިކޮށްފައި ވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ފެމެލީ ކޯޓުގައެވެ. އޭނާ ކައިވެނިކޮށްފައި ވަނީ ކުރީގެ ފިރިމީހާއާއެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަޔާތް ސަންގު ޓީވީން ފެށި ލަޔާލް ޗެނަލް 13ގައިވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ޗެނަލްއިން ވަކިވެ، ލަޔާލް ދެން ފެނިގެންދިޔައީ ސިޔާސީ ދާއިރާއިންނެވެ. ހާއްސަކޮށް ޕީޕީއެމްގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ލަޔާލް ފެނިގެންދިޔަ އިރު، މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލުމަށްވެސް ލަޔާލް ތައްޔާރުވިއެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްގެ އެއްވުންތަކުގައިވެސް އެންމެ ބާރަށް އަޑު އުފުލި އެކަކަށް ލަޔާލް ވާނެއެވެ. އޭނާ އަކީ އެ ޕާޓީގެ އިސްބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައިވެސް ހިމެނުނު އެކަކެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދު ލަޔާލް ސިޔާސީ މައިދާނުން ދުރަށް ގޮސްފިއެވެ. ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، ލަޔާލް މީސް މީޑިއާއިންވެސް ގެއްލިއްޖެެއެވެ.

ލަޔާލް ބުރުގާ އަޅައި، ކަޅު ހެދުން ލާން ފެށިއެވެ.

އަދި މިއަދު ލިބުނު އުފާވެރި އެ ޙަބަރަކީ ލަޔާލް ކައިވެނި ކުރި ޚަބަރެވެ.

"ވަގުތު"އިން ލަޔާލްއަށް އުފާވެރި ބާއްޖަވެރި ކައިވެންޏަކަށް އެދެއެވެ.

ކައިވެނި ކުރާ ދެމީހަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ސުންނަތުން ސާބިތުވެގެންވާ ދުޢާ

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

’މާނަ: ތިބާއަށް ﷲ ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ. އަދި ތިމާގެ މައްޗަށް ﷲ ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ. އަދި ތިޔަ ދެކަނބަލުންގެ މެދުގައި ހެޔޮކަން ޖަމާކުރައްވާށިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

37 ކޮމެންޓް

 1. ކިޔާބަލާ

  بَارَكَ اللَّهُ لَك وَبَارَكَ عَلَيْك وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

  77
  4
 2. އަބްދުﷲ

  މަރުހަބާ.
  بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

  64
  4
 3. ބޯހަލާކު

  ދެން ސީރިޔާއަށް ނުގޮސްފިއްޔާ ރަގަޅު

  49
  172
  • ވާނުވާ

   މިގައުމުގައި މީހަކާ އިންނަ ކޮންމެ މީހަކު ދަނީ ސީރިޔާއަށްތަ؟

   157
   18
   • އ. ޖ. އ

    މިކަހަލަ ބޮޓު މީހުން ގޮސް އުޅޭ

    32
    59
 4. ހަމްދު

  ލަޔާލްގެ ދެމަފިރިންނަށް ބާއްޖަވެރި ދުވަސް ތަކެއް މިންވަރު ކޮށްދެއްވާށި އާމީން

  154
  4
 5. ލަޔާލް

  'ވަގުތު' ނޫހުގައި ހުރި އަޅުގަނޑުގެ ބުރުގާ ނާޅާއިރުގެ ފޮޓޯތައްވެސް ނަގައި ދިނުމަށް އާދޭހާއެކު އެދެމެވެ.

  238
  12
  • ވަގުތު

   ނުވާނެ ތިކަމެއް. ޢަހަރެމެން ބުނެގެންތަ ބުރުގާ ނާޅާ އުޅުނީ...

   6
   26
 6. ނާދު

  بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

  64
  2
 7. ސްޕޯކްސް ޕާސަން

  ޙައްޖަށް ދަނީ ކުރަން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ނިމުމުންތަ ؟

  36
  36
 8. ރަންޑި

  މީ އަނެއްކާ ވެސް ކޮންމެސް ނުބައެއްގެ ފެށުން

  18
  134
 9. މރ. މިލަންދޫ

  ލަޔާލް ގެ މޫނު ފެންނަ ފޮޓޯއެއް ނުލިބުންތަ ؟ ވަރަށް ދެރަ

  34
  53
 10. ޕީޖޭ

  ﷲއަކްބަރ ވ އުފާވެއްޖެ

  97
  1
 11. ލޮއްލަ

  އަޅެ މީހަކަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވާނެ އިރެއް ކަލޭމެނަށް އިނގޭތަ؟ކަލޭމެންނަށް އިންގޭނީ މަލާމާތް ކުރަން މީހުންނަށް. ލަޔާލްގެ ދެމަފިރިންނަށް މަރުޙަބާ.

  155
 12. Anonymous

  بَارَكَ اللَّهُ لَك وَبَارَكَ عَلَيْك وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

  49
 13. ޢަބްދުއްލާ

  ލަޔާލްއަށް އުފާވެރި ބާއްޖަވެރި ކައިވެންޏަކަށް އެދެއެވެ.

  بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

  ހެޔޮބަދަލެއް. ދެމަފިރި ކަނބަލުނަށް ﷲ ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ. އަދި ތިމާގެ މައްޗަށް ﷲ ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ. އަދި ތިޔަ ދެކަނބަލުންގެ މެދުގައި ހެޔޮކަން ޖަމާކުރައްވާށިއެވެ.

  89
 14. ބާރަކަ

  ދެން އެންމެ އަވަހަށް އިވޭނީ ވަރިވާ ވާހަކަ . ކޮން ބާރަކައެކޭ ކިޔާކަށް

  7
  155
  • ނުވިސްނޭ

   މީހަކު ރަނގަޅަށް ކަމެއް ކުރިއަސް ކުރެވެނީ މަލާމާތް ދޯ؟ ތައުރީފު ކުރުމެއް ނެތް. އިސްލާމް ދީނުގަ އިސްލާހުވާން ބޭނުންވާ ކޮންމެ މީހަކަށް ފުރުސަތު އޮވޭ.

   90
  • ޖާލިހު

   ހާދަ ޖާހިލުކަން ބޮޑޭދޯ.

   11
   1
 15. ދީން

  بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

  40
 16. މީވެސް ގަމާރުންބާ

  ބޯވެސްހީވަނީ ޕާޓޭ އެއްހެން ދީނީ ތަހުޒީބްދޯ

  10
  81
  • ހަގީގަތް

   ކަލޭ މާ ނާތުޒީބުހެން ހީވަނީ. މީހުންގެ ބޮލަށް ބަލައިގެން މީހުން ޖަޖު ނުކުރެވޭނެ

   85
   1
  • ?

   .މަށަށްހީވަނީ ބޮލުގަ އިސްތަށި ފަޅަނީވެސް ޕާޓޭންގެ ހެން. ?

   50
   2
 17. ޫނޫރު

  بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

  33
  1
 18. ވާނުވާ

  އިސްތަށިގަނޑު ދިގުކޮށްފައި ހުރުން ޕާޓޭން ވައްތަރު ވުމަކީ ހެއްވާ ކަމެކެވެ.
  ފަހެ އަހަރެމެން ގެ ރަސޫލާގެ ސުންނަތުން އެކަން ސާބިތު ނުވޭތަ؟
  ހުދު އެކަލޭގެފާނުގެ ވެސް އިސްތަށިގަނޑު ދިގުކުރެއްވިކަން ސާބިތުވޭ.

  56
  1
 19. ޢަފީ

  ދެމަފިރިންނަށް މަރުހަބާ.. މިހާރު ލަޔާލް ގެ ބޮލަށް ވަރށް ފަސޭހަވާނެ.. މި ސިޔާސީ ކަންކަުން ދުރުވެލީމަ.. މިތާ ކޮމެންޓް ކުރާ މީހުން ލަޔާލްގެ ފިރިކަލުންގެ އިސްތަށިގަނޑަށް ފާޑު އެކިޔަނީ އަސަރު ކޮށްގެން.. މާޝަ ﷲ ވަރަށް މަދުން މި ރާއްޖެއިން ފެންނަކަހަލަ ރީތި އިސްތަށިގަނޑެއް ތީ. ވަރަށް ތީރި. ނުކޮށާތި..

  40
  3
 20. މަހޭޝް

  ލަޔާލް އަށް އުފާވެރި، ބާއްޖަވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް އެދެން.

  30
  1
 21. ނަދީމް

  بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

  19
 22. ގައުމުގެ ދޫ

  ކުރިން ކަންކުރިގޮތް މުހިއްމެއްނޫން. މުހިންމީ މިހާރު ކަންކުރާގޮތް. ކައިވެނީގާ ބަރަކާތްލައްވާށި. ބާއްޖަވެރި ހަޔާތަކަށް އެދެން. އަބުރުވެރިކަމާ އިއްފަތްތެރިކަމުގާ ހަޔާތް ވޭތުކުރުމުގެ ތައުފީގު ދެއްވާށި. އާމިން

  39
  1
 23. މިހާ

  ވަގުތު އޮްނލައިނުން ފެނުނު އެންމެ ރަނގަޅު ލިޔުން

  26
  1
 24. ބޮޓު

  ވެރިކަން ވައްޓާފޯމިއުލާބުނެދީފާނަންތަ.

  6
  19
 25. އެދުރު

  بَارَكَ اللَّهُ لَك وَبَارَكَ عَلَيْك وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

  10
 26. ޢަލީ

  بَارَكَ اللَّهُ لَك وَبَارَكَ عَلَيْك وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

 27. ޢާދިލް

  بَارَكَ اللَّهُ لَك وَبَارَكَ عَلَيْك وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

 28. އެޖެންޑާ ނަވާރަ

  ފޯމިއުލާ ދީފަ ސިޔާސީކަންތަކުން ދުރުވިނަމަދޯ

  1
  4
 29. އައްޔަ

  بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

 30. އެބަ ރަނގަޅުވޭ

  بَارَكَ اللَّهُ لَك وَبَارَكَ عَلَيْك وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ