ރާއްޖޭގެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ދިވެހި ފިލްމުތަކުގައި އަމިއްލަ ރާގުގެ ލަވަތައް ބޭނުންކުރުން ގިނަ ކުރުމަށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށް ރޭ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ޝޯވގެ ތެރެއިން މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ޖަޖް ބުނުމުން، އެ ވާހަކަތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަބްދުﷲ މުއާޒް (މުއާ) ރައްދުދީފިއެވެ.

ރޭ އައިޑޮލް ޝޯވގެ ލަވަތައް ކިޔާދީފައި ވަނީ މޫވީ ނައިޓް ތީމަށެވެ. އަދި ރޭގެ ހާއްސަ މެހްމާނެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ފެނިގެންގޮސްފައި ވަނީ ފިލްމީ ދާއިރާގައި ކާމިޔާބު އެކަކު ކަމަށްވާ ރަވީ ފާރޫގެވެ.

މުއާ އެކަމަށް ފާޑު ކިޔާފައި ވަނީ އޭނާގެ ފޭސްބުކްގައި އާއްމުކުރި ޕޯސްޓެއްގައެވެ. މުއާ ބުނީ 2009 ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން 95 އިންސައްތަ ދިވެހި ފިލްމުތަކުގައި ދިވެހި އަމިއްލަ ރާގުގެ ލަވަތައް ބޭނުންކުރާ ކަމަށެވެ.

"ރޭގަ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގައި ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ ޕްރޮޑިއުސަރސް ފިލްމްތަކުގައި އަމިއްލަ އުފެއްދުން ބޭނުން ކުރަން ވިސްނަންވެއްޖެޔޭ ބުނީ ކޮން ހައިސިއްޔަަތަކުން ކޯއްޗެއް ބަލާފައިތޯ؟ ހަމަގައިމުވެސް ދިވެހި ފިލްމްތަކުގައި ކޮޕީ ރާގު ބޭނުން ކުރާ ވަަރަށްވުރެ މިޔުޒިކް އިންޑަސްޓްރީ މީހުން ކޮޕީ ކޮށްގެން ވިޔަފާރީ ކުރުމާއި، އަމިއްލަ މަޝްހޫރުކަން ހޯދާލެއް މާގިނަ". އުނޫޝާއަށް ހޫނު ރައްދެއް ދެމުން މުއާ ބުންޏެވެ.

މުއާ އިތުރަށް ވަނީ، މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ކަހަލަ ބޮޑު ޕްލެޓްފޯމެއްގައި 99.9 ޕަސެންޓް ކޮޕީ ރާގު ކިޔަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. އަދި ނަން މަޝްހޫރުވުމަށްޓަކައި ހިންދީ ލަވަތަކުގެ ކަވަރ ލަވަ ކިޔައިގެން ނެރެނީވެސް މިޔުޒިކް އިންޑަސްޓްރީގެ މީހުންކަމަށް މުއާ ބުންޏެވެ.

Ekuveri Mariyam Unoosha ah, ‪@unoosha FYKI: 2009 inn feshigen dhivehi film industry ge 95% film thakugaa...

Posted by Muaa Abdulla on 31 ಮಾರ್ಚ್ 2018

"ރަނގަޅަށް ވާ ކަމެއް ގަބޫލުކޮށްލާފައި އެއްޗެއް ބުނެލުމުގެ ބަދަލުގައި ތިޔަ ޒާތުގެ ބޮޑެތި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ތިޔަ ޒާތުގެ ހުޝާމާތު ނުކުރައްވާ". މުއާ ފޭސްބުކްގައި ލިޔެފައި ވެއެވެ.

އަލަށް ނެރޭ ފިލްމްތަކުގައި މިހާރު ގިނައިން ހުންނަނީ ދިވެހި އުފެއްދުންތަކެެވެ. އެ އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ބުރަ ބަހެއް ބުނުމަށް ނޫންކަމުގައި ވިޔަސް އުނޫޝާ ރޭގަ ދެއްކި އެ ވާހަކައަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާޅުގައި ފާޑުކީ އެކަކީ މުއާއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

47 ކޮމެންޓް

 1. އަހުމަދު

  ހަޖަމް ނުވީ ހެނަ ހީވަނީ. ޢުނޫޝާ ބުނި އެއްޗެއް ދިވެހިން ބުނީމަ ފަހުމް ވެސް ނުވާހެން ހީވަނީ. އަދި މީހަކު ޚިޔާލެއް ފާޅު ކޮށްލިޔަސް ފުންމައިގެން ދާކަށް ނުޖެހޭ. ހަޖަމް ކުރަން ދަސްކުރަން އެބަ ޖެހޭ.

 2. ނައިރާ

  މުއާ ކައޭ ކިޑީއާ ނުބެހެއްޗޭ. ތީތި ކަޑައޭ.

 3. ޓިނޭ

  ހަހަހަ. ރަނގަޅު. އުނޫޝާ މެނައް ކޮންޗެއް އިނގޭނީ. ބްރިޓިސް ވާން އުޅެ ނުވެވިފަ ހުރި މީހަކަށް. މައިޝާ މެން ވިޔަސް ނުއެވޭނެ ހަމަ ބުނެލީ

  • މީހާ

   އުނޫޝާގެ ހުންނަނީ ބްރިޓިޝް އެކްސެންޓްތަ؟ އަދި މި އިނގުނީ!?

 4. އިސްމާޢީލް

  ތިމީހާއަށް ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ފާޑުކިޔަން އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް އޮތްކަމަކަށް މަވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން، ދައްކާނެ ވަހަކައެއް ނޭގެންޏާ އެކައްޗެއް ނުކީއްޔާ ކީއް؟؟؟

 5. ވެރީހެޕީ

  މޯލްޑްވިއަން އައިޑަލްގައި 99 ޕަސެންޓް ކޮޕީލަވަ ބޭނުންކުރަނީ މުޢާގެ ޝާޔާން..ޝާޔާންކުރެއް އަހާބަލަ ކީއްވެތޯ.....

 6. ބުޅާ

  މުއާ އޭ؟ އެއީ ކޯއްޗެއް؟

 7. މުދިންބެ

  ދިވެހި ފިލްމުތަކުގައި ލަވައެއްނުން މުހި ފިލްމު ވެސް އިންނަނީ ކޮޕީކޮއްފަ.....
  މުއާ ވެސް ހުންނަނީ ކޮންމެސް މީހެއް ކޮޕީ ކޮއްފަ....

 8. ބޮޑުބެ

  ސާބަސް މުޢާ ތިޔަބުނުއްވީ ހަމަތެދެއް މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގަ ވިދާޅުވާ ލަވަތަކަކީ ކަރުގެ ނާރުތަކަށް ދަމާވާންކޮށްފަ ތަންމިނަށް އަނގަ ހުޅުވާފަ ކަރުގެ އެތެރިން ބިރުވެރި އަޑެއް ނެރެގެން ލަވަ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުންގެ ލަވަތައް ޖަޖުންނަށް ކަމުދަނީވެސް މާބޮޑަށް ރަނގަޅުވަނީވެސް އުނޫސާ ވިދާޅުވާ ލަވައިގަ ދިވެހި އަކުރުތަށް ފާޅުކުރައްވާހެނެއް އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ! "ލޯބި" މިލަފުޒުވެސް އުނޫސާ ވިދާޅުވާނީ "ޡޯބި"

 9. ހަހާ

  މަށަށް ތިބުނާ އަމިއްލަ ރާގެއް ވަކިކުރަން ނެއެނގެއެވެ. ފަހަރެއްގައި ކަމާ ނުގުޅޭ މީހަކަށް ވީމަ ކަމަށްވެދާނެއެވެ. އެކަމަކު މިއުޒިކާ އަޑު އިވުމުން ޗައިނާ ޖަޕާން ތުރުކީ އަރަބި ފަދަލަވަތައް ވަކިކުރެވެެެވެ. ދިވެހިން ހަދާ އަމިއްލަ ރާގާ ހިންދީ ރާގާ ވަކިކުރަން ނެއެނގެއެވެ.

 10. ސީ އައި.ޑީ

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީއެއް ވޭބާ!

  • އަހުމަދު

   ވަރަށްރަނގަޅު ވާހަކައެއް

 11. ެކަނބަލެއް

  ރާގު އެކަނި ދިވެހި ކުރަން މިމީހުން އުޅެނީ އަޅާ ހެދުމާ ބޮލުގެ އިސްތަށި ގަނޑުން ހީވަނީ ފަރަންޖީ އެއް ހެން

 12. Anonymous

  ރާގު އެކަނި ދިވެހި ކުރަން މިމީހުން އުޅެނީ އަޅާ ހެދުމާ ބޮލުގެ އިސްތަށި ގަނޑުން ހީވަނީ ފަރަންޖީ އެއް ހެން

 13. މަހަށްދޭބަލަ

  މުއާ ބުނީ ހަމަ ރަނގަޅަށޭ ރާއްޖޭގެ ދިވެހި ލަވަ ކިޔުންތެރިންގެ ފެށުން ވެސް އެއީ ޔާރާ ދިލްދާރާ އޭ ދެން ތިޔާ އުނޫޝާ އަކީ ވެސް އެއީ ބޯރން ޓު ބީ ޔާރާ ދިލް ދާރާ އޭ މިހާ ދުވަހު މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީ ގައި އުޅުނު އިރު ބޮޑީ ޝޭޕް ސްލިމް ކޮށްގެން އަމިއްލަ އަށް ޑާންސް ތައް ޑިސްކަވަރ ކޮށްގެން މޫން ވޯކް ނުވަތަ ގްރެވިޓީ ފަދަ ޑާންސް ތައް ޖައްސަން ނޭގެއޭ ދެން ހަމަ ކޮޕީ ކެޓް ޔާރާ ދިލް ދާރާ އޭ ޖައްސަނީ. ތިޔާ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ގައި އޭނާ ގެންގުޅެނީ ހެއަރ ސްޓައިލް އަށް ވެސް އެއީ ކޮޕީ ކެޓް އޭ ނުޖެހޭނެއޭ ހޮލީވުޑް ލަވަ ކިޔުންތެރިން ކޮޕީ ކުރަން ހަމަ ޖެހޭނީ އަމިއްލަ ކްރިއޭޝަންސް ތަކޭ ހުންނަން ކިއެއްކުރާނީ ނޭގޭނެ ވިއްޔާ ދެން މަޝްހޫރު ވޭތޯ ތެޅި ބާލަނީއޭ. ރާއްޖޭގެ އަންހެން އެއްޗެހީގެ ކަމަކީ ޔާރާ ދިލްދާރާ ލަވަ ކިޔައިގެން މީޑިއާގެ ފަލަ ސުރުޚީ ތަކުން ޖާގަ ހޯދުމޭ ތިޔާ ބުނާ މަޝްހޫރު ފިލްމްސްޓާރަކަށް އުޅޭ ވިލިގިލީ އަންހެނެއް މަމެންނަށް ނޭގޭ އެއެއްޗަށް ކިޔާ ނަމެއް މިހާރަކު އެއްޗަށް ވެސް ދެން އަދިވެސް ދެކޮޅުން ނުރަ ޖަހާއިރު ވެސް ރީއްޗަށް ޓީވީ އަށް އިންޓަވިއު އެއް ދޭން ވެސް ނޭގެއޭ ތަމެން ދެން ތިޔާ ކަންކަން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު ކޮލިޓީ ޕާރފޯމް އެއް ދައްކަގަ އުނޫޝާ ވެސް މަހަށް ދޭބަލަ ދެން ދިވެހި ފިލްމް ކުޅޭ ހުރިހާ ޔާރާ ދިލްދާރާ އަންހެން އެއްޗެހި ތައް ވެސް މަަހަށް ދޭބަލަ. ތިޔާ ބުރުގާ ނަގައިގެން އުޅޭ އަންހެނަކު ިވެސް ދެން އަމިއްލަ އަށް ޅަkުއްޖަކަށް ވެގެން ދެން މޮޑެލް އެކޭ އެހެންތޭ ނިކަ ގަހުގެ ބުޑެއް ހެން ހެޔޮ ދޯ ތިއްބަސް ހެޔޮ މޮޮޑެލް ދޯ އައި ޑޯން ނޯ ހައު ޔޫ ގޮނާ މެޝަރ ދަ ކޮލިޓީ އޮފް ދިސް. ތަމެން ދެން މަަހަށް ދޭބަލަ. މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ. މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ.

 14. ޖަސްޓް

  ރާއްޖެތެރޭ މީހުންނަށް ކަމުދާނީ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން ޔާރާ ދިލް ދާރާ ލަވަ ތައް ގެނެސްދީގެން އަދި ސަރެގަމަ ޑާންސް ޖައްސައިގެން އުނޫޝާ މެންނަށް މިއުޒިކް ކުޅެ ކުރަލީ އިރު ވެސް އަމިއްލަ އަށް މިއުޒިކް ކޮމްޕޯސް ކޮށްގެން އަމިއްލަ އަށް ޑާންސް ކްރިއޭޓް ކޮށްގެން ނޭޝަނަލް ޓުއަރ އެއްވެސް ހަދާ ލެވޭ ފެންވަރަށް އެކަން ކުރަން ނޭގުނެެއް ނޫންތޭ ލަވަކިޔާތާ ދެ ޑިކޭޑަށް ދާ އިރު ވެސް. ތަމެން މިހާރު އުމުރުން 30 އަށް ވުރެން މައްޗަށް ނަގަނީއޭ ދެން ވޮއިސް ވެސް ރީތި ނުކުރެވޭނެއޭ 30 ގެ ކުރިން ހުރި ވަރަށް ބޮޑެތި ވޮއިސް ތެރަޕީ މެޑިކަލީ ގޮތުން ނަހަދާ މީ މިއުޒިކް ދުނިޔެ އޭ. މިކަން ނޭގެއޭ އުނޫޝާ އަށް ވެސް އޭނާގެ ފެމިލީ އަށް ވެސް އެހެންތާ ވާނީ ބޭނުންވަނީ ކޮލިޓީ ޕްރޮޑަކްޓްސް ތަކެއް ނުނެރެވުނު ނަމަވެސް މަޝްހޫރު ވެވޭތޯ އޭ އެން އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ޕާރފޯމެންސް އެއް ނުދެއްކުނޭ. ތަމެން ދެން މިއުޒިޝަނެކޭ ލަވަ ކިޔުުންތެރިއެކޭ ބުނާނީ ދަ ރާއްޖެތެރޭ މީހުންނޭ މަމެން ނުބުނާނަމޭ ކޮލިފައި ނުވެއޭ މުއާ އެދައްކަނީ ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަކަ އެކޭ ތަމެން އަބަދު އޭގެ ތެރޭގައި އުޅޭ އިރު ވެސް ކޮޕީ ކެޓް ޔާރާ ދިލްދާރާ ސިންޑްރޯމް އިން އަރައިނޔުގަނެވިގެން އުޅެނީ އެއީ ކީއްވެތޭ. ތަމެން ނަށް އަދި ވެސް ޓޭލަރ ސްވިފްޓް އަށް ވުރެން ވެސް މޮޅު ވެވިދާނެއޭ. މައިކަލް މޮޅުވީ އެއީ ދުވާލަކު 20 ގަޑިިއިރު މުޅި އުމުރުގައި މަރުވަން ދެން މަސައްކަތް ކޮށްގެންނޭ. ޖަސްޓް މޭކް އަ ޗޭންޖް ޗޭންޖް އިޓް އީވެން ވެލް އިނަފް ޗޭންޖް އިޓް. ދަ ރާްއްޖެތެރޭ މީހުންނަށް ނޭނގޭނެއޭ މިއުޒިކް ގެ އަލިފުބާ ވެސް އެއީ މަމެން ބޭނުން ގޮތަކަށް ޑްރައިވް ކުރެވޭ އެއްޗެހި ތަކެކޭ. ޖަސްޓް ސްޓާރޓް ޑްރީމިންގް އޮފް ބިކަމިންގް އެން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޕަރ ސްޓާރ ޔޫ ކާންޓް ބީ ލޭޓް އެޓް އެނީ ޓައިމް..

 15. ޚަމަނަ

  "މުއާ" އެއީ ގަހުގަ އަޅާ މޭވާއެއް ތަ؟

 16. ޖަސްޓް

  އުނޫޝާ މެންނަކީ އެއީ މާލޭ މީހުން ނޭ އެމެން ޖޭހެނެއޭ ކެރިގެން ނިކުންނަން މަމެން ބޭނުމެއް ނޫނޭ އިންޑިއާ މަމެންގެ ދާޚިލީ ކަންކަމަށް ބޭނިގަންނާތީވެ ނޭޝަނަލް ޓީވީން ގެެނެސްދޭ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ފަދަ ބޮޑެތި ޚަރަދު ތަކެއް ޓެކްސްޕޭޔަރ މަނީން ކުރާ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ހިންދީ ރާގަށް ހަދާފައިވާ އެއްވެސް ދިވެހި ލަވަ އެއް ގެނެސް ދޭން ތިޔާ ޔާރާ ދިލް ދާރާ ލަވައިގެ ބަލާ އިން އެބަޖެހެއޭ މިގައުމު ސަލާމަތް ކުރަން އެއިރުން މިގައުމު ބެޓަރ ކަންޓްރީ އަކަށް ހެދޭނީ ދޯ. ޖަސްޓް ސްޓޭންޑް އަޕް އެން ކީޕް ވޯކިންގް އޮން ދަ ރޯޑް އިންސްޓެޑް އޮފް ޓޭކިންގް އަ ރައިޑް އޮން އަ މޮޓޯބައިކް ޖަސްޓް ކީޕް ވޯކިންގް އެން ކީޕް ޑޭ ޑްރީމިންގް. ޖަސްޓް ކީޕް ވޯކިންގް ކީޕް ވޯކިންގް ކީޕް ވޯކިންގް ކީޕް ވޯކިންގް.

  • ޓްރަންޕްT

   ކޮން ޔުނިވަރސިޓީއަކުންތަ ކޮމެންޓް ލިޔަން ދަސްކުރީ؟ ފިލާވަޅެއް ނަގައިދީބެ

  • ޢައިޝާ

   މަމެން ތަމެން ކޮމެންޓް ކުރަން ހާދަ މޮޅޭ?

 17. ާއާން

  މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގަ ކޮޕީ ރާގު ކީމަ ކަމަކުނުދޭ.

 18. މުއާ

  މުއާ މެން ނެރުނެއްނު އަމިއްލަ ވާހަކަ އަކަށް ފިލްމެއްވެސް 2009 ގެ ފަހުން..

 19. އަލީ އާރިފް

  ކޮންމެސް ފިލްމުސްޓާރެއް ބަނގުރާ ބޮއެގެން ހައްޔަރުކުރި ވާހަކަ އަޑު އެހިން،

 20. ހ

  ފިލްމު އިންޑަސްޓުރީއޭ؟؟ އިންޑަސްޓުރިއަލް ވިލެޖެއްނޫންތަ؟

 21. މަންޑޭލާ

  މުއާއަކީ ކާކު.

 22. ޕެންޑާ

  ތާކުން ތާކުނުޖެހޭ ފިލްމުކުޅޭ ޤައުމެއްމީ. ކޮންމެ ފިލްމެއްގައިވަނީ އެއްގޮތެއް، އުޅެނީ އެއްބައެއް. އެކަމަކު ޕޯސްޓަރު ވަރަށް މޮޅުވާނެ. އަދި ފިލްމެއްގައި އެކްޓު ކުރުމުން އެއެކްޓަރުން ޑައިރެކްޓަރުންނަށް ވުރެ މޮޅުވާނެ. މިކަން ރަގަޅު ވާނީ އެކްޓިންގް އާއި ޓެކްނިކަލް ފިލްޑުގައި ރަގަޅަށް އެކަމާއި ބެހޭ ކިޔެވުން ކިޔެވިގެން. މިހާރު ވާގޮތަކީ ހަމަ ރަށުން ފުންމާލާއިރަށް އެކްޓަރަކަށް އަދި ކެމެރާއތުގަ ޖެހޭ އިރަށް ކެމެރާ މަނަކަށް، އަޑުގަދަމީހާ ޑައިރެކްޓަރަށް.

 23. ސަންޑޭ

  މަމެން ބަލާ އެއްޗެއް ނޫނޭ ދިވެހި ފިލްމްސް ތަކަކީ އަދި އަޑުއަހާ އެއްޗެއް ނޫނޭ ދިވެހި ލަވަ ތަކަކީ އޮޅިގެން ނަމަވެސް މަމެން ގެންގުޅޭ ފޯނެއްގައި ވެސް ޓެބް ގައި ވެސް އަދި ލެޕް ގައި ވެސް އަދި ޑެސްކްޓޮޕް ގައި ވެސް ނުހުންނާނެއޭ ޔޫ ޓިއުބް އިން ވެސް އޮޅިގެން ވެސް މަމެން ނުބަލާނަމޭ އަޑުވެސް ނާހާނަމޭ ދިވެހި ލަވަ އެއް ވެސް އަދި ދިވެހި ލަވަ އެއްވެސް. ހަމަ ކަމުނުދަނީ އޭ ހުންނަނީ މުޅިން ވެސް ޔާރާ ދިލް ދާރާ ސްޓައިލޭ ރާއްޖޭގައި ޔާރާ ދިލްދާރާ ރަނޑު ސްޓައިލް ކުރިއަރުވަނީ އެއީ މިހާރު ނޫހުގައި ދޯ ގައި އުޅޭ ހަނޑޫހޮވާ ނޫސް ވެރިންނޭ ދެން ޓީވީ މޯލްޑިވްސް ގައި އުޅޭނެއޭ ހަނޑޫހޮވާ ބަގަތަކެއް ވެސް އެމެންނޭ އެކުރިއަށް ކޮއްޕަނީ. ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްެރީ ގައި އޮރިޖިނަލް މިއުޒިކް އެއް ކޮމްޕޯސް އެއް ކޮށްގެން ވެސް އަމިއްލަ ރާގަށް ދިވެހި ލަވަ އެއް ނުހިނގަނީ ޓީވީއެމްގެ ބަލާ އާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ބަލާ އާްއި އަދި މިހާރު ނޫހުގެ ބަލާ އާއި ހެދިއޭ. އައި ޑޯން ހޭވް ޓު ރިގްރެޓް އޮން ދިސް. މިކަން ކަން ޗޭންޖް ކުރާނީ ދެން ހުރި މީޑިއާ ތަކުންނޭ ރާއްޖޭގެ ސޯޝަލް ސައެންސް ބަލާ ދިރާސާ ކުރާއިރު އެންމެ ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެއް އަންނަނީ އެއީ ވަގުތު އޮންލައިން ނޫހުންނޭ ދެވަނައިގައި އުޅެނީ އަވަސް އޭ މިހާރު އެއީ ވަރަށް އައުޓް ވާރޑް ތިންކިންގެ އޯޕަން މައިންޑެޑް ނޫސްވެރިން ނުތިބޭ ތަނެކޭ. ކަން މިހެން ހުރުމުން ރާއްޖޭގެ ލަވަ ކިއުން ތެރިންގެ ތެރޭން މަމެން ވަރަށް އުއްމީދު ކުރީމޭ އުނޫޝާ ލަވަކިޔަމުން އަރަމުން އައުމުން މަމެން ހީކުރީމޭ ގޭމް ޗޭންޖް ކުރާނެ ކަަމަށް އެކަމަކު މިހާރު ނޫހާއި ޓީވީއެމްގައި ތިބި ޔާރާ ދިލް ދާރާ މެންގެ ކަޓް ސްޓައިލް އަށް ވާރުތަ ކުރުމުން އެކަން ފުހެވިގެން ދިޔައީއޭ. އެމެންނަކީ އެއީ އަމިއްލަ އަށް މިއުޒިޝަނުންނަށް ވެގެން އުޅޭ މީހުންނޭ މިހާރު ނޫހުގެ ތިޔާ ދޯ ގައި އުޅެނީ ދެން ޓީވީއެމް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގައި ނުތިބޭނެއޭ މިއުޒިކްގެ އަލިފުބާ ވެސް ދަންނަ އެއްޗެހި ތަކެއް މަމެން ގާތު އެހެން މީހަކު ބުނަން ނުޖެހޭނެއޭ. މިކަން ކަން ބަދަލު ކުރެވޭނީ އުނޫޝާ ފަދަ ވަރުގަދަ ގުޑް ޓްރެކް ރިކޯރޑެއް އޮތް މީހަކަށޭ މުއާ އެދައްކަނީ ރަނގަޅު ވާހަކައޭ މަމެން އޭނާ ނުވެސް ދަންނަމޭ ދަންނާން ބޭނުމެއް ވެސް ނޫނޭ އެކަމަކު އެބަޖެހޭ މިގޭމް ޗޭންޖް ކުރަން ބަޔަކު ތެދުވާން ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީ ތެރޭން. އައި ވިޝް އަ ގޭމް ޗޭންޖަރ އިޒް ގޮނާ ސްޓޭންޑް އަޕް އެން ގިވް އަ ޝޮކް އެން އޯވް ފޯރ އިޓް. އިޓް ޓުކް ސޯ ލޯންގް ޓު އޯވަރހޯލް ދަ ސިސްޓަމް. ޖަސްޓް ސްޓޭންޑް އަޕް ކީޕް މޫވިންގް ފޯރވާރޑް ވަޓްސް އިން ދި އެއާރ ވިޝް އިޓްސް ސަންޑޭ ފީލިންގް ސަންޑޭ މީންސް އަޑޭ އޮފް ސަން..

  • ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ
 24. ލުބްނާ

  މުައާ ކަލޭ ރަށައްދޭބަލަ... މީދެން ކާކުތަ

 25. މުބާރިކު

  މިލިޔުނު މީހާހޯދަައިގެނ އެވޯޑެއް ދޭން ފެނޭ ވ މުހިއްމު ހަބަރެއްމީ

 26. ހުނގަ

  ހުރިހާ ކޮމެންޓުތައް ކިޔާލީމާ މަށަށް ފެންނަނީ ހަމައެންމެ އެއްޗެއް. އެއީ ދިވެހިންގެ ހަޔާތްކުޑަކަމާ، އެކަކު އަނެކަކާ އަޅައިގަތުމުގައި ހައްދެއް ނޯންނަކަމާއި، ދިވެހިންގެ ޗޯޓާ ކަމާ، ޖާހިލު ކަމާ، ތަނެއްދޮރެއް ނޭނގޭ ކަމާ.....ޖުމްލަ ކޮށް ބުނާނަމަ ފެންވަރެއް ނެތްކަން!!!!!ދެރަވެސް ވޭ ލަދުވެސް ގަނޭ މިހެން ބުނަން. އެކަމަކު ދިވެހިންގެ ފަތިފުށް ހާދަހުތުރޭ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ލަދުން ބޯހަލާކު . މަހަށް ދަންޔާ ދާންވީ ހަމައެންމެން އެކީގަ. ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން! ހިނގާ މަހަށް ދާން!

  • ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ

   ކައެ ދޭބަ ނުފުއްޕާ

 27. މުއާ

  އުނޫޝާ ބުނީ ހަމަ ތެދެއް. މުއާ ކައޭ ފުންމައިގަންނާނެ ކަމެއް ނެއް. ރަގަޅަން އަދި އޭގެ މާނަ????

 28. ްވޭލްޝް

  އުނޫޝާ ހާސްނުވޭ،، ވައިކަޓާފަ ތިބި ބަޔަކު ވަޔައް އަރަން ކުރާކަމެއް އެއީ.. ކޯންޗެއް އިނގިގެން ފިލްމް ކުޅޭ ބައެއްތަ އެއީ.. ލޮލް..

 29. ހަސަންބެ

  ތީގަ ބުނެލަން އޮތީ ދިވެހި ފިލްމެއް އެބަ ނިކުމޭތޯ......

 30. ހިހިހި

  ހަހަހަ. ރަނގަޅު. އުނޫޝާ މެނައް ކޮންޗެއް އިނގޭނީ. ބްރިޓިސް ވާން އުޅެ ނުވެވިފަ ހުރި މީހަކަށް. މައިޝާ މެން ވިޔަސް ނުއެވޭނެ ހަމަ ބުނެލީ

 31. ހިހިހި

  ތިމީހާއަށް ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ފާޑުކިޔަން އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް އޮތްކަމަކަށް މަވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން، ދައްކާނެ ވަހަކައެއް ނޭގެންޏާ އެކައްޗެއް ނުކީއްޔާ ކީއް؟؟؟

 32. ސުބުސް

  ވާގޮތަކީ ކިޑީ އާ ބެހެލީމަނު މިހާރު ޕަބްލިސިޓީ ލިބޭނީ،... ބުރޯ ފިލްމު ކުޅެގެން މަސްހޫރު ނުވީމަ އެހެން ގޮތަކުން ވެސް އެކަން އެބަ ކުރަން ޖެހޭ،.. ލޮލް......................

 33. ޝެޒް

  މާލެ އަކީކޮންގައުމެއްގެ ރަށެއްބާ.

 34. ސެޒް

  ޢާނ ކޮންމެމީހަކުވެސް ރާއްޖެތެރެޔޭ މާލެޔަކީ ވަކިގައުމެއްތަ

 35. އަނީ

  ހުރިހާ އެންމެންވެސް ކޮޕީ ރާގު ބޭނުންކުރަނީ. މާބޮޑު މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީއެއް އޮތް ތަނެއްތަ މީ. އަދި މުއާ އެއީ މަޝްހޫރު މީހެކޭ ކާކު ބުނީ

 36. ގުޅާ

  ރާއީސް ޔާމީން ސުކުރިއްޔާ

 37. އެއްމެން

  އެއޮތްފަދަ ރީތި ފަރި އުނޫޝާއަށް ވެސް އެބަވާލީ! މަ އޯކޭ!

 38. ނަސީރު

  މުއާ ތީކާކުތަ އުނޫސާ މެން ބުނާ އެއްޗަކައް ރައްދުދޫން ، މުއާ ކަލޭ ދޭބަލަ ރާބޮމުން މަގުމަތީގަ ދުވަން ، މީނާ ސާޔަންއާ ގުޅުނީމަ މީނާ ހުންނަނީ އެވަރެއް ނެތިފަ .

 39. ހަހުރަ

  މުއާޒަކީ ސިންހަޅައެއްތަ؟؟؟

 40. ޖޮނީވޯކާރ

  ބްރިޓިސް ވާން އުޅެ ނުވެވިފަ

 41. ނައިންޓީ

  މީހަކު ޚިޔާލެއް ފާޅުކުރިޔަސް ތިހެން ރައްދެއްދޭކަށް ނުޖެހޭ. މުޢާތިއުޅެނީ ނުސީދާކޮށް މަޝްހޫރުވެލަން.