ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމީ ތަރި ސަލްމާން ހާން އާއިލާއެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެެއެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ތަރިން އަބަދުވެސް ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ރާއްޖެއަށް އަންނައިރު ސަލްމާން ހާން އާއި އޭނާގެ އާއިލާ މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުވެސް ސަލްމާން ވަނީ އާއިލާއެކު ރާއްޖެ އައިސް ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައެވެ.

ސަލްމާން މިފަހަރުވެސް ރާއްޖެ އައިސްފައި މި ވަނީ ދެ ކޮއްކޮ ކަމަށް ވާ އަރްބާޒް ހާނާއި ސުހައިލް ހާނާ އެކުއެވެ.

މި މީހުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް މީސް މީޑިޔާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

ސަލްމާން ހާން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، މި މީހުން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަމުން ދާނީ ކޮން ރިސޯޓެއްގައިކަން ޔަގީން ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން ސަލްމާން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ޓައިގާ ޒިންދާ ހޭއިންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

  1. ސަލްމާން ހާން އާއިލާ އެކު ރާއްޖޭގައި ތިބި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ކޮބާ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ މިތާނގައި ވާ އަދި ވަމުން ދާ ކަންކަން. ޖަސްޓް އެނަދަރ ސެލެބްރިޓީ އެރައިވްޑް. މަމެން މިތިބީ އިން ދަ މިޑިލް އޮފް ޑޭ ޑްރީމިންގްގައޭ ވައިޓް ސޭންޑީ ބީޗް ގައި ބީޗް ޑާންސް ކޮށްލަ ކޮށްލާ ތިއްބާ އަނެއްކާ އަނެއް ސެލެބްރިޓީ އެރައިވް ވީ ދޯ މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި ހޭވް ޓު ޗޭންޖް ދަ ޑާންސިންގް ޗޫސް ޓު އަ ގްރެވިޓީ ޑާންސް ޝޫޒް ދޯ. ޖަސްޓް އެނަދަ މެޖިކް މަންޑޭ އޯއު އޯއު އޯއު ޖަސްޓް އެނަދަރ މެޖިކް މަންޑޭ.

  2. މީނާ މިރާއްޖެއަށް ނައުމަށް މަހުލޫފް ނުބުނޭތަ

  3. އައިލަވްޔޫ ބާއިޖާން.

  4. މަރޙަބާ ސަލްމާން އެންޑް ފެމެލީ!