މަލެޔާލަމް އެކްޓަރ ނީރަޖް މާދަވް އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ދީޕްތީ އާއި ކައިވެނިކޮށްފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ކަންނޫރުގައި ނީރަޖް އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ދީޕްތީ ކައިވެނިކޮށްފައިވާއިރު ކައިވެނީގެ ފޮޓޯތަށް މިސްމީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ނީރަޖް ވަނީ އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ނީރަޖް ފިލްމީ ދުނިޔެއަށް ނުކުމެފައިވަނީ ބޮލީވިޑްގެ ފިލްމު "ކިޑްސް އާރ އޯލް ރައިޓް" ނަމޫނާއަކަށް ބަލައި 2013 ވަނަ އަހަރު އުފައްދާފައިވާ ފިލްމު " ބަޑީ" އިންނެވެ.

ނީރަޖް މާދަވް ކުޅެފައިވާ ބައެއް ހިޓް ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި އޯރޫ، ޗާލީ އަދި ސެލްފީ ފަދަ ފިލްމުތަށް ހިމެނެއެވެ.

ނީރަޖް އަކީ ކުޅަދާނަ އެކްޓަރެއްގެ އިތުރުން މޮޅު ކޮރެއޯގްރާފަރެއްވެސް މެއެވެ. އަދި އޭނާއަކީ ސްކްރީން ރައިޓަރެއްވެސްމެއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. އަލިބެއްޔާ

    އިންޑިއާގައި ގިނައީ ނަހަލާލު ދަރިން.. އަދި އެދަރިންގެ ދަރިން.. ޔައުނީ.. މުސްލިމުންނަށް ނުވާތީ..

  2. ހުސޭނުބޭ

    ކައިވެނިކުރިއިރު މިކަލޭގެ ފަގީރުކަމުން ލާނެ ގަމީސްގަނޑެއްވެސް ނުލިބުނީތަ؟