ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާގައި އަރަމުން އަންނަ ތަރި އާމިނަތު ރިޝްފާ އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ފުރައިފިއެވެ.

އޭނާ މިއަދު އުމްރާ އަޅުކަމަށް މައްކާއަށް ފުރާފައިވާއިރު، އޭނާގެ ފިލްމީ ދާއިރާގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އަދިވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ. އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ފުރަމުން ރިޝްފާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް މިހާރު މީސް މީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

ރިޝްފާއަކީ ފިލްމްތަކާއި، ބައެއް ސީރީސްތަކުންވެސް މޮޅު އެކްޓިންގއެއް ދެއްކި ތަރިއެކެެވެ.

ރިޝްފާ ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ބައެއް ފިލްމްކަމަށް ބަލާއިރު އަހްޝަމް، ނޭނގި ޔާރު ވަކިވީ، ހައްދު، ނިވައިރޯޅި ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ބައެއް ސީރީސްތަކަށް ބަލާއިރު، އަދިވެސް އެ ލޯތްބަށް ގަދަރުކުރަން، ވަކިވުމުގެ ކުރިން، އުމުރަށް ސަލާމްގެ އިތުރުން، ނަހުލާގެ ވެބް ސީރީސް ހުވާ ހިމެނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

35 ކޮމެންޓް

 1. އިބްރާހީމް

  ބުރުގާ އެޅީމަ ވަރަށް ރީތި.

  182
  8
  • ޝަމާއު ޝަރީފް

   ފިލްމެއްގެ މަންޒަރަކާ ވައްތަރީ. އެހާ ވަރަށް މޭކަޕް ކޮށްގެން އުމްރާވެސް ކުރެވެނީ

   77
   9
 2. ޟިފާ

  ރިޝްފާ އަކީ ވަރަށް އަޅުކަމުގަ އުޅޭ މީހެއް. ސަވާބާ ދަރުމަޔަށް އެދެން

  133
  10
  • އިވާބެ

   ބަޔަކު ބޮޑު ޗުއްޓީގަ ކާފަރު ޤައުމަކަށް ބިރަކާނުލައި މަޖާކޮށްލަން, ރާބޯލަންނުގޮސް, މިކަހަލަ އަޅުކަމުގެ ކަމެއް ކުރާތަން ފެނުނީމަ ލާދީނީ މީހުން ވަރަށް ހިތުގަ ޖެހޭނެ , ތިމަންމެން މިވަރަށް ލާދީނީ އެޖެންޑާ ހިންގާ އިރުވެސް ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގަ އުޅޭމީހުން ހަމަ ގިނަވަނީއޭ.. ސަހަރޯއޭ.

   15
   3
 3. ާޖަމަލު

  ޢުމްރާއަށް ދާންވީމަ ބުރުގާ އެހެން ހުރިޙާ އިރަކު އޮރިޔާމުން ވަޓް އަ ބިގް ޖޯކް

  193
  37
 4. މުއްތު

  މަރުހަބާ ރިޝްފާ

  91
  8
 5. މީހަކު

  ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާށި...

  272
  3
 6. ރާއްޖެތެރެ މީހާ

  ހާދަ ރީއްޗޭ ދެން ނުބާލައްޗޭ ބުރުގާ

  216
  5
 7. ހެޔޮއެދޭ

  މާތްﷲ ރިޝްފާއަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވަާ އަބުރުވެރި ހަލާލް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤް ދެއްވާށި. އާމީން.

  377
  2
 8. ސައްލޭ

  އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ފަހު ސޯހިލު ބައިވެރިޔަކު ހޯދުން ވަރަށް ރަގަޅުކަމަށް ދެކެން.

  221
  6
  • އަކްމަލްް

   ސާލިހު އިނގޭތޯ ސޯހިލެއް ނޫން

   66
   2
 9. ތެދު

  ﷲއަށްޓަކާކުރާކަމެއް ދެއްކުންތެރިކަމާއެކުކުރުމުން ލިބޭނީ ކޮންސަވާބެއްބާ.!!!!؟؟ނަމާދުކޮއްލާފަ މިއައީނަމާދްކޮއްފައޭކިޔާފަ ސެލްފީއެއް ނޫސްތަކަށްލީމަވާނާކޯޗަކަށް...ސުބުހާނައްﷲ

  97
  13
  • މޮޔަ

   މީހެއްގެ ޢިމާންތެރިކަން ހުންނަ ވަރު އިނގޭނެތަ؟ . ޝޯސަލް މީޑިޔާއަށް ލިޔަސް އޭނާގެ ނިޔަތް ހަމަ ސާފުވެދާނެނޫންތޯ؟

   24
   1
 10. Anonymous

  ތައުބާވެ ކުރެވުނު ކުއްތަކައް. ޢެނބުރި ސޯލިހް ތަޤްވާވެރި މީހެއްގޮތުގައި ވުމައް މަސައްކަތް ކުރޭ.

  143
  4
 11. ބޮލި މުލައް

  ރިޝްފާގެ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލައްވާށި. އާމީން

  108
  1
 12. ޝައުނާަ

  އޭނާ މިއަދު އުމްރާ އަޅުކަމަށް މައްކާއަށް ފުރާފައިވާއިރު، އޭނާގެ ފިލްމީ ދާއިރާގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އަދިވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ. އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ފުރަމުން ރިޝްފާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް މިހާރު މީސް މީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

  ވަގުތުން އަބަދުވެސް ހަބަރުތައް ލިޔާނީ މީހުންނަށް ނެގަޓިވް ފާޑުކިޔުން ލިބޭހާ ގޮތަކަށް. އޭރުންތޯ ދޯ ވީހާވެސްް ގިނަ ކޮމެންޓޫ ލިބޭނީ. އޭނަ ކިތަންމެ ފިލްމެއް ކުޅުނަސް އަޅުކަންތައް އެ އަދާ ކުރަނީނުން، ފިލްމު ނުކުޅޭ ކިތައް މީހުން އުޅޭ ނަމާދުނުކޮށް

  45
  30
 13. ރިއަލްކްރޫތީ

  ބުމަ ހަދާފަ މޭކަޕް ކޮށްގެން އުމަރާއަށް ، ވަރަށް ތާހިރެއްނުން

  63
  8
 14. ސސ

  ސެލްފީ ނުކުރިނަމަ ވ ސަޅިވީސް. މިހާރު ތީ ދައްކަން ކުރިކަމެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ.

  49
  5
 15. ާނަބަަ

  ބުމަ ހެދުމަކީ ކިހާ ނުބައި ކަމެއްކަން ހަމަނޭނގެނީ ބާވައޭ ހިތަށް އަރާ!! ﷲ އިންސާނާ ހައްދަވާފައި ވަނީ އެންމެ ފުރިހަމަ ސޫރާގާ!! ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށި!! އެނބުރި އައިސް ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން!! ތިޔަ އެޅި ބުރުގާ ދެން ނުބާލާނެ ކަމަށް ހީކުރަން!!!

  87
  3
 16. ހުސްނު

  ދެއްކުން ކުންތެރިކަން ނޫންނަމަ މީޑިއާއަށް ނޭންގި ވެސް ދެވުނިސް 🤷👎

  55
  4
 17. މަ

  ސާބަހޭ ރިޝްފާ. ބާއްޖަވެރު އުމްރާ އަކަށް އެދެން

  54
  2
 18. ހާމިދު ޝާހިދު

  އޭނާގެ އިތުރުން، ފިލްމީ ތަރި ޝީލާ ވެސް މިފަހަރު އުމްރާއަށްދޭ. ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން ދަނީކަމަށްވާނީ، ފިލްމީ އިންޑަސްޓްރީގެ. މަރުހަބާ ދާ ހުރިހާ ބޭކަނބަލުންނަނަށް.

  57
 19. ާަަަަަަައައި

  ހަރާން ލާރި

  22
  15
 20. ާއަފްލާ

  އިޚްލާސްތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ސެލްފީ ނުނަގާނެ

  17
  8
 21. އަޙްމަދު

  ވަރަށްވެސް އުފާވެރި ޙަބަރެއް! އުއްމީދު ކުރަނީ ތިގޮތުގައި ދެމިހުންނާނެ ކަމަށް!

  34
  3
 22. އާމީ

  މާތްﷲ ރިޝްފާގެ މިދަތުރަކީ ބާއްޖަވެރި، އަޅުކަމުގެ ސަވާބާއި ދަރުމަ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ލިބެނިވި ދަތުރެއްކަމުގައި ލައްވާށި. އާމީން . އަދި ކުރިމަގުގައިވެސް ހެޔޮކަންތައް ކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤް ދެއްވާށިއެވެ. އާމީން

  39
  2
 23. ސޫފި

  ކޮންމެވެސްތުނބުއްޅާއެއްގެ އަވައިގަ ޖެހުނީދޯ

  3
  64
 24. Anonymous

  ހަހަ... ބުރުގާއެޅީމާ ޖަހާވައްތަރު. އަމިއްލައަށް އަމިއްލަމީހާގެ އަގުވައްޓާލީތި. ޢަރަބިން އުޅޭހާގޮތަކަށް އުޅެންޖެހޭތަ

  4
  97
  • ބުރުގާ

   ކަލޭ ހަމަތަ...

   40
 25. ޒާ

  އުމުރާއިން އަންނަގޮތަށް ބުރުގާ އެއްލާލައިފާ އޮރިޔާން ނުވިއްޔާ ރަނގަޅު

  39
  3
 26. ޢަޅި

  އެހާ އެޙާ ހެއްނޫން

  3
  19
 27. މާތް

  މާތްކަމޯ

  1
  4
 28. Anonymous

  ލިޕްސްޓިކް ޖައްސައިގެެން ތިވަރަށް މޭކަޕް ކޮށްގެން ސެލްީ ނަގާފަ މީޑިއާ ތަކުން އިސްތިހާރު ނުކުރިނަމަ ސަޅިވީސް. މިހާރު ތީ ދައްކަން ކުރިކަމެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ.

  10
  2
 29. ކޮތަރުބިސް

  ސަޕޯތަރުންގެ މަގުބޫލުކަން އިތުރު ކުރުމައްވުރެން ﷲ ގެ ދަރުމަޔާ ސަވާބައް އެދިގެން ކޮށްފިނަމަ ރަންގަޅު ހުރިހާކަމެއް ދެނެ ވޮޑިގެންވަނީ ﷲ

 30. ޒަމާން

  އަރާ މިސްކިތްތެރޭ އިނދެފާ ނިވާވޭ ދޮޅިއަޅާލައިގެން
  ސަލާމް ދިނުމުން ވެޔޭ އޮރިޔާން ކިހާ ހެއްވާ އުސޫލެއްހޭ

  13
  2