ބައެއް މީހުންނަކީ ރެސްޓޯރެންޓަށް ގޮސް އޯޑަރު ކުރާ އެއްޗެހިވެސް ވަކި ވަރަކަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެދޭ މީހުންނެވެ. އެގޮތުން، ބައެއް މީހުން އޯޑަރު ކުރާއިރު ވަކި އެއްޗެއް ކުޅި ގަދަ ކުރުމަށް ނުވަތަ ކުޅި މަޑު ކުރުމަށް އެދެއެވެ.

އެގޮތުން، ރެސްޓޯރެންޓަކުން ޕެޑް ތައި ތައްޓަކަށް ނުވަތަ ނޫޑްލްސް ތައްޓަކަށް އޯޑަރު ކުރި މީހަކު، އެކާނާ ކުޑަކޮށް ކުޅި ގަދަ ކުރުމަށް އެދުމުން، ރެސްޓޯރެންޓުންވަނީ ބޮޑު ލަނޑެއް ދީފައެވެ.

ލޯގަން ޑޯން ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކަށް މި ލަނޑު، ރެސްޓޯރެންޓުން ދީފައިވަނީ ގަސްދުގައިކަން ހާމަވެއެވެ. އެމީހާއަށް ގެނައި ނޫޑްލްސްގެ ކުޅި، އިންތިހާއަށް ގަދަކޮށްފައިވާއިރު އެއީ އިންސާނަކަށް ކެއުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެވެސް ކުޅިގަދަ އެއްޗެއްކަމަށް ލޯގަން ބުނެފައިވެއެވެ.

ކައި ނިމުމުން ގެނައި ބިލުކޮޅުން، މިއީ ގަސްދުގައި ކޮށްފައިވާކަމެއް ކަމެއްކަމަށްވާއިރު، މިއީ ހުންނަ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ނޫޑްލްސް ހެދުމަށް ބުނުމުން ކުރި ކަމެކެވެ. ގެނައި ބިލުކޮޅުގައި "ސްޕައިސީ" އެތައް ފަހަރަކު ޖަހާފައިވާއިރު ބިލުގެ ތިރީގައި ބުނެފައިވަނީ "ކުރި އޯޑަރަށް ހިތާމަ ކުރާވަރު ކުރުވާށޭ" އެވެ.

ލޯގަން މި ނޫޑްލްސް ކެއުމަށް ފަހު އެތައް ވޭނެއް އެޅިކަމަށްވެސް ނޫސް ތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ދާދިފަހުން މިކަން ހިނގާފައިވާއިރު، ދުނިޔޭގެ ކުޅި މިރުހެއް ކައިގެން، މީހަކު ސީރިޔަސް ޙާލަތަށްވެސް، މި ފަހުން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

10 ކޮމެންޓް

 1. އެހެންތޭ

  މަމެން ނަމަ ތިޔާ ބިލެއް ވެސް ނުދައްކާނަން މޭޒު ނަގާ ހޫރާލާނީ ކުޑަ ދޮރުން ބޭރަށް ފަހުން ވާނެ އެއްޗެއް ވާނީ. ފަހުން ވާނެ އެއްޗެއް ވާން ޖެހޭނީ. އޮން ދަ ސްޕޮޓް ގައި ޖެހޭނެ ކަން ނިންމާލަން.

  • ޙ

   ޓިޕިކަލް މޯލްޑިވިއަން އިޑިއަޓް. ?

  • ލާލާ

   ތަމެންގެ ސަރުކާރުންވެސް ކަން ކުރަނީ ތަމެން ތިބުނަަ ގޮތަށް!! އެކަމަކު މަމެން ކަން ކުރަނީ ވަރަށް ވިސްނާފަ!!!! ނޮވެމްބަރުމަސް ވަރަށް ކައިރި

   • މަހަށްދޭބަލަ

    ލާލާ ތަމެން މަހަށް ދޭބަލަ. މަަހަށް މަހަށް މަަހަށް ދޭބަލަ. މީ މަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީ މަމެންގެ ގައުމު ދޯ.

  • ބަޓާރ ފްލައި

   ދޯ! ?

  • ހުސޭނުބޭ

   ތި ކުޅިރަހަ މަޑުކޮށްލުމަށް ކައިރީގައި ހުރި ފެންތަށި އޮއްސާލާ އަދި ހަކުރުފުޅި އެއްސާލުމުން ރަގަޅުވީސް.

 2. Anonymous

  ފެންނަގޮތުގައި ފޮޓޯގައި ވަނީ ސްޕެކެޓީ ތައްޓެއް.

  • ނުރަބޯ

   ސްޕެގެޓީ.

 3. އަތޮލޭ

  މަހަށްދާށޭ ބުނަނީ ދެރަކޮށްލަންތަ؟

  • ދަރުހޮވާ

   ތަމެން ދަގަ ވަލަށް ދަރުހޮވަން ދަރުހޮވާ ދޯ