މާފުށީގައި ބިކިނީގައި އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރީ "އާދައިގެ މީހެއް ނޫން"

މާފުށީ މަގުމަތީގައި މަސްތުވެގެން، ނިވާކަން ކުޑަކޮށް އުޅުނު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އަންހެން މީހާ އަކީ “އާދައިގެ މީހެއް ނޫން” ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި މާފުށިން ހައްޔަރު ކުރީ އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ސެސިލިއާ ޖަސްޓްޒެމްބްސްކާ އެވެ. ސެސިލިއާ އަކީ “ޓްރެވަލް ބްލޮގާ” އެކެވެ. އޭނާ އެކި ތަންތަނަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ތަފްސީލް ލިޔުންތައް އޭނާގެ ބްލޮގްގައި އާއްމު ކުރަމުން ގެންދެއެވެ. އެހެންކަމުން ސެސިލިއާއަށް މާފުށީގައި ދިމާވި ހާދިސާގެ … Continue reading މާފުށީގައި ބިކިނީގައި އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކުރީ “އާދައިގެ މީހެއް ނޫން”