ކުރިން ފެނިފައި ނުވާވަރުގެ ބޮޑު މަދިރިއެއް ޗައިނާގެ އެންޓޮމޮލޮޖިސްޓުންނަށް ފެނިއްޖެ އެވެ.

11.5 ސެންޓިމީޓަރ ގެ މި މަދިރި ފެނިފައި ވަނީ ޗައިނާގެ ޗެންގްޑޫ އިން ކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެއެވެ.

ބޮޑު ފިޔަ އެއް ލިބިފައި ހުންނަ މިފަދަ މަދިރިއަށް ކިޔައި އުޅެނީ "ކުރޭން ފުލައި" އެވެ. މިވައްތަރުގެ މަދިރި އާންމުކޮށް ފެންނަނީ 2000 މީޓިރ އަޑީގައި ހެދިފައި ހުންނަ ފަރުބަދަ ތަކުންނެވެ.

ޗަނިޔާގެ މިޔުޒިޔަމްއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޒައި ލީ ބުނިގޮތުގައި އެ މަދިރި ނިސްބަތްވަނީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި މަދިރިތަކުގެ ވައްތަރަކަށް ކަމަށެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އޭގެ މަދިރިއެއް ފެނިފައި ވަނީ ޗަޕާނުން 1876 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ މަދިރީގައި 8 ސެންޓިމީޓަރު ހުއްޓެވެ.

އެފަދަ މަދިރިތައް ދިރިހުރުމަށް ބޮނީ އިންސާނުންގެ ލެޔެއް ނޫނެވެ. މަލުގެ ފޮންޏެވެ. ދުނިޔޭގައި މިފަދަ ހާހެއްހާ މަދިރި އުޅެއެވެ. ނަމަވެސް 100 އަށްވުރެ ގިނަ ވައްތަރުގެ މަދިރި ބޮއެ އުޅެނީ އިންސާނުންގެ ލޭ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. ރަށްދު

  އަނީސާއެއްތީ

 2. ޕިންކް ޕެންތާ

  މިހެން ލިއެބަލަ އާދަޔާ ޚިލާފް ބޮޑުވަގެއް ފެނިއްޖެ

 3. ހުސޭނުބޭ

  ދެން އިވޭނީ ޖަލުގެ ގޮޅިތަކުގައި ތީގެ މަދިރި އުޅެޔޭ ކިޔައގެން ވަކީލުން ވާހަކަދައްކާ އަޑު.

 4. ވޭލްޝާރކް

  ތިޔާ ފެނޭ ރަށްރަށުގެ ވަލުތެރެއިން

 5. ކާފަ

  ތީތި ރާއްޖެ ނުގެންނާތި 2019 ގައި މަޖިލީހު ގޮނޑިއަށް ވާދަކުރާނެ.. މިހާރުވެރުވެސް ތީކަހަލަ ފިލްމުކުޅޭ މަދިރިއެއް ކުރިމަތިލާވާހަކަ މީހަކު ބުނި

 6. ނަސީދު

  ޔާމީން ސަރުކާރު ހަމަގަދައީ މަދިރިވެން ބޮނޑުކޮއް މިފެންނަނީ މ

 7. ޫހު

  "ޗަޕާނު" މިއީ ދުނިޔޭގެ ކޮން ބައްރެއްގައި އޮންނަ ތަނެއްބާ؟؟ މުޅިން އަލަށް އަޑުއެހި ނަމެއް.
  ވަގުތު ނޫސްވެރިޔާ އަށް އަދި ވަގުތު ނޫހަށްވެސް ސަލާމް..

  • އާނަން

   އަދި "ޗަނިޔާ" ވެސް ތިލިސްޓައް އިތުރު ކުރަން ފެނޭ...