އަބަދު ގޭގައި އިނދެ ފޭސްބުކް ބެލޭތީ މީހަކުދެކެ ލޯބިވެވިއްޖެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި ނިއުމާ ބުނެފިއެވެ.

ނިއުމާ މިހެން ބުނެފައިވަނީ އޭނަ މިއަދު އޭނާގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

"ގޭގައި މިހެން އިނދެ އެފްބީ ބަލާ ބަލާ މީހަކު ދެކެ ލޯބިވެވިއްޖެ ކަންނޭނގެ މަށަށް" ނިއުމާގެ ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ނިއުމާ ފޭސްބުކުގައި މިފަދައިން ޕޯސްޓުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، އޭނާއަށް ލޯބިވެވުނީ ކާކުދެކެ ކަމެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. މިފަހަކަށް އައިސް ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގިނަ އަންހެން ކުދިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ އަދާހަމަތައް ރައްޔިތުންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސެވި، ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ މަބްރޫކް އަޒީޒް ދެކެ ލޯބިވެވިއްޖެ ކަމަށްބުނެ މީސްމީޑިޔާގައި ސްޓެޓަސް ޖަހާފައެވެ.

މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތައް ވަނީ ފުރަބަންދުކޮށްފައެވެ. އެއާއެކު އެކި ފަރާތްތަކުން ދަނީ ގެއިން ނުނިކުމެ ތިބެން ޖެހުމުން ދިމާވާ ދަތިތަކާއި، މަޖާ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ މީސްމީޑިޔާގައި ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. ޢަލީ

  މިވަރުގެ މީހެއް ނެތިގެނ އަދި ލިޔާނެ ވަާހަކައެއް ނެތިގެންބާ

  94
  7
 2. ޙހހތ

  ގޭގެ އިނދެލަ އިރަށް ތިޔަހެން ވެތަ

  74
  1
 3. ޙާނީ

  ޙެހެހެހެހެހެހ ހުވާތަ އަޅެ

  49
  1
 4. މުގައްދަރު

  ދެން ތިޔޮތީ ހުކުރު ހައްޖެއް ލިބިފަތޯ

  60
  3
 5. ޑދދދ

  ޔޫ އާ ނޮޓް އިން ލަވް، ޔޫ އާ ޖަސްޓް މޯނަލް

  52
 6. ޝީޒާ

  ނިއުމާތަޔައް އިނގޭތަ ސުނިޔަންކާ ވެސް އުޅެނީ މިދުވަސް ކޮޅު މާބޮޑައް ޕްރިޔަންކާ ދެކެ ލޯބި ވެވިގެންނޭ.

  54
  4
 7. Anonymous

  މީނާގެ ފިރިމީހާ ކޮބަޔޯ

  34
 8. ޖަޑިބު

  އިންނާނެ މީހަކު ނުވިޔަސް އަހަރެން ކައޭ އަކާ ވައިވެސް ނެޭޅޭނަން

  37
  5
 9. މޯ

  މަބްރޫކް ދެކެ ދޯ.. އެހެން ވެދާނެ

  42
  1
 10. ސާރާ

  މިމަންޖެ ދެކެ މީހަކު ލޯބިނުވެގެން އެއުޅެނީ.

  34
  1
 11. ޑަކައިތި

  ކަލޭ މަތާހިރެއްނޫން އައުރަ ނިވާކުރިއްޔާ

  47
  3
 12. ތައުބާ

  ކޮބާ ދެން ތިޔަވެގެން އުޅޭ މަޝްހޫކަމަކީ، އެއްވެސް އަގެއް ނެތެއްނު ތިޔަ މަޝްހޫރުކަމުގައެއް. އެކުގައި ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފުރިހަމަ ކޮއްލާނެ ބައިވެރިޔަކު ނުވެގެން އުޅެނިކޮށް ތިޔޮއް މުސްކުޅިވީ. އަވަހަށް އައުރަނިވާކޮށް ހައްޤުމަގަށް ރުޖޫޢަވެ ތައުބާވޭ.

  48
  2
 13. އެލިކޮސް

  ނިއު...އެއީ މަށޭ....އެލިކޮސް...މަވެއްޓުންތަން ފެނިފަ ތި ލޯބި ވެވުނީ....

  23
  3
 14. ބޯހަލާކު

  ގޭގައި މާގިނައިން އިންނަން ޖެހުމުން މާގިނައިން ފޮޑި ޖެހެން ފަށައިފި.

  15
 15. ބުރޯ

  ނިޢުމާ ނިއުމާ ނިއުމާއާއާއާ އާޢާއާއާ

 16. ބުރޯ

  ފާހާނަ ސާފުކުރަން ދޭބަލަ

  15
  1
 17. ގަފޫރު

  މިއީ ކާކު...؟؟؟؟