ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޖުމައްޔިލް ނިމާލް، އޭނާގެ ދެބައިންގެ ދެ ދަރި އަންހެން ކޮއްކޮ ރޭޕް ކުރި ވާހަކަތަކަށްފަހު، އޭނާގެ ބަރަހަނާ ވީޑިއޯއެއް މީސް މީޑިއާގައި އާއްމުވެއްޖެއެވެ.

އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އޭނާގެ ކޮއްކޮ މީސް މީޑިިއާގެ ސަމާލުކަމަށް ވަނީ، އޭނާ ރޭޕް ކުރި ގޮތުގެ ހާދިސާ ތަފްސީލްކޮށް ކިޔާދީފައެވެ. އެ ވާހަކަތަކާއެކު ޖުމައްޔިލްއަށް ގިނަބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް ވަނީ އަމާޒުވަމުންނެވެ.

ވީޑިއޯ ފެނުނު ބައެއް މީހުން ބުނާގޮތުގައި، އާއްމުވެފައި ވަނީ ތިން ވީޑިއޯއެކެވެ. އެ ތިން ވީޑިއޯއަކީވެސް އޭނާ މީހަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ސްނެޕެއް ކަަމަށް ވެއެވެ. އާއްމުވެފައިވާ އެ ތިން ވީޑިއޯއަކީވެސް ސްކްރީން ރެކޯޑިންގއެއް ކަމަށް ވެއެވެ.

މި ތިން ވީޑިއޯވެސް މިހާރު ވަނީ މީސް މީޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯމްތަކުން ނަގާފައެވެ.

ޖުމައްޔިލްގެ ފަރާތުން ލިބުނު އަނިޔާ ލިބުނު އެ ކުއްޖާ ބުނާގޮތުގައި، އޭނާ ރޭޕް ކޮށްފައި ވަނީ އޭނާގެ އުމުރުން 17 އަހަރުގައެވެ.

ޖުމައްޔިލް، އަންހެން ކޮއްކޮ ރޭޕް ކުރި ކަމުގެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް!

އެ ޒުވާނާ ބުނީ، ޖުމައްޔިލްގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ބަރުބާދުވެފައިވާ ކަމަަށެވެ.

ޖުމައްޔިލަށް ތުހުމަތުކުރާ މި ސީރިއަސް މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ. އެކަމަކު، ޖުމައްޔިލްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ނުފޮނުވާ އޮތީ ކޯޓުގައި އެކަން ސާބިތުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ނެތިގެން ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ޖުމައްޔިލްއާ މެދުގައި މިވަރުގެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް މިއައީ ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ކެންޔާ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ހޫނުވެ، ރޭޕް ކުރާ މީހުންނަށް ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަމުން އަންނަ ދުވަސްވަރެއްގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

23 ކޮމެންޓް

 1. ޟަހީ

  ކޮންތާކު ހުރީ ވީޑިއޯ؟؟

  101
  13
  • ފޭސްބުކް

   އެބަ ހުރި މަ އަތު

   44
   5
  • ބަހީ

   ނުބުނާނަން

   35
   7
   • ޞަހީ

    އަސްލުކޮށް ބުނެބަ ވީޑިއޯ ހުރިތަނެއް؟؟

    32
    7
    • ދެރަކަމަނެއްނު

     ނުބުނާނަން... އަންހެނުންނަށް މަނާ ފިރިހެނުންގެ އޮރިޔާންް ބެލުން

     59
     14
     • ާ😜😂😂😂

      ،،،،😟😜😜😜😂😂

      1
      1
  • ހަސްންޓް

   ވައިބަރ ކޮށްލަދޭންވީތަ؟

   5
   1
 2. ޝައްފަ

  ފޭކު.

  19
  28
 3. ބްރޯ

  ތިޔާދޯ ތިޔަ ނުކުޅެވިގެން އުޅޭ ފިލުމަކީ. ތިޔަކަހަލަ މީހުން އަހަރުމެނައް އެއްވެސް މައްސޫރެއް ނޫން.

  71
  • ނަކް

   އައްޒަ މިއާއާ ކައިވެނި ނުކޮށް އުޅުނުއިރު ލަންކާއަށާ އަނެއްތަނަކަށް ގޮސް އެއްކޮޓަރީގަ ނިދާ އުޅުނަސް އޯކޭތަ؟ އެއަދި ރޭޕަށްވުރެއް އެންމެ ތަންކޮޅެއް ދެރަކަމެއް ނޫން..

   88
   10
 4. ލައްލައް

  ބޮޑުއެތި ކުޑައެތި ކާލާ އުސޫލް މިހާރު މި އޮތީ!!! ތިވެސް ވާނީ ރޯޔަލް ރައްކާތެރި ކަމުގަ އިން މީހަކަށް

  55
  3
 5. ސަަމީނު

  ވީޑިއޯ ފެންނާނެ ބީޖީ ކަންމަތިން ބޮޑު އިސްކުރީނުން

  39
  1
 6. ތަރި

  ތަރިންގެ ފިލްމު ހުންނާނެ. މައްސަލައެއްތަ؟

  33
  11
 7. ލިލްއަނާމް

  ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން ޖުމަލް "ބޭރުކޮށްލައިފި" ނަމަ އެއީ މަމެން ހިތާމަ ކުރާ ކަމެކޭ ސަބަބަކީ ކުރެވޭ ތުހުމަތާއި އަދި ޝަރީއަތުން ސާބިތުވާ ގޮތާއި މުޅިން ތަފާތުވާނެއޭ ޖަސްޓިން ބީބާ އަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތު ތައް ޝަރީއަތަށް ސާބިތެއް ނުވިއޭ އެކަަމަކު އޭނާ ހޮލީވުޑް އިން ބޭރު ނުކުރެއޭ މައިކަލް ޖެކްސަން އަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތު ސާބިތުނުވެއޭ އެއީ ފައިސާގެ ބޭނުމުގައި އަންޑަރވޯލްޑް ލޯޔަރުން ތަކެއް އަޑީގައި ތިބެގެން ކުރިކަމެކޭ..

  23
  52
 8. މީހާ

  އޭނާ މަޝްހޫރުވާތީ ބަޔަކު ޖޭވެގެން އުފައްދައިގެން އުޅޭ ސްޓޯރީ އަކަށް ވެސް ވެދާނެ

  18
  58
 9. ސެކުށީ

  ކޮންބަޔަކު އެ ވީދިޔޯތައް ބެލީ؟ ކޮންމެ މީހަކު ކުރާކަމެއްވެސް ފަޅައަރާނެކަންދެންވެސް ދަންނަންވީ! އެހެން ނޫނީ ބޭޒާރުވާނީ ތިމާ! 🙈🙉🙊

  20
  2
 10. ޕަބްޖީ

  ކަލޭ މާމޭ ޖުމައްޔިލް

 11. ޖުހާ

  އެއީ ހަމަ ތެދުވާހަކަ. މަގެ އަތުގަ އެ 3 ވީޑިއޯވެސް އެބައިން. އެ 3 ވީޑިއޯ އަކީ އޭނަ އަންހެނަކަށް ސަނެޕްޗެޓް އިން ފޮނުވި 3 ވީޑިއޯ. އެ އަންހެން ކުއްޗާ ކުރީ ސްކްރީން ރެކޯޑިންގއެއް ނޫން! އެއީ އެ އަންހެން ކުއްޖާ އެހެން ފޯން އަކުން ކުރި ވީޑިއޯ އެ ސްނެޕް ހުޅުވާގަޑީގަ

 12. އޮރިޔނ

  އަންހެނުންގެ އޮރިޔާން ބެލުން.އަންހެނުންގެ އިއްފަތް ފޭރުން ފިރިހެނުން ނަށް ހުއްދަތޯ.

  4
  1
 13. ރިހާބް

  މިއީ ރޯޔަލްރޭޕް ގެ އަޑުކަނޑުވާލަން ކުރާކަމެއް
  މިހާރު ރޯޔަލް ރޭޕް އދި ނުފޫޒް ފޯރުވި ވާހަކަ ހުއްޓުނީ

  3
  1
 14. މޯޑު

  ތިކަހަލަ ވާހަކަ ނޫހުގައި ލިޔުނީމަ ނުބައި ކަންކަމަށް ހިއްވަރު ދެވެނީ!!

  3
  1
  • މޮޔަ

   ކަލޭވެސް ބޭނުން ވަަތީވެ ތިހެން ތިބުނަނީ އޭރުން ގައްނާނު ލާދެކޭކީޔާ އެއްޗެއް

 15. އަލީ

  ފިލްމާއި ޑުރާމާ ދޫކޮށްލައި މަރަށް ތައްޔާރުވާންވީ!

  14
  1