ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ކައިޒީންގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ ޓްވިޓާ އެކައުންޓަކީ ފޭކް އެކައުންޓެއް ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

ކައިޒީން ކައިގެ ނަމުގައި ޓްވިޓާގައި ހުޅުވާފައިވާ އެ އެކައުންޓަކީ ވަރަށް އެކްޓިވް އެކައުންޓެކެވެ. އެ އެކައުންޓުގައި 1700 އަށްވުރެ ގިނަ ފޮލޯވަރުން ތިބެއެވެ. އެ އެކައުންޓަށް ކައިގެ ފޮޓޯތަައް އާއްމުކޮށްފައި ހުރެއެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން މީސް މީޑިއާގައި އޭނާއާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކާފައި ހުންނަ ވާހަކަތައް ރީޓްވީޓްކޮށްފައި ހުރެއެވެ.

މިއަދު ކައިޒީން އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓުގައި ލިޔެފައި ވަނީ، ޓްވިޓާގައި އެކްޓިވްކޮށް އޭނާގެ ނަމުގައި އުޅޭ އެ އެކައުންޓަކީ އޭނާ ހުޅުވައިގެން އުޅޭ ނޫން ކަމަށެވެ.

"އަހަރެން އެންމެންނަށް އަންގަން ބޭނުންވަނީ އަހަރެން އަދި ޓްވީޓާ ބޭނުން ނުކުރާކަން".

ކައިޒީން ބުނީ، އެ އެކައުންޓްގެ ސަބަބުން މީހުންނަށް އެއީ އޭނާކަން ހީވެފައި އޮންނާތީ، އެ އެކައުންޓް ހުޅުވައިގެން އުޅޭ މީހަކު އެ އެކައުންޓް ޑީއެކްޓިވޭޓް ކުރަން އެދޭ ކަމަށެވެ.

ކައިޒީން އަކީ ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ މަގްބޫލު މޮޑެލްއެވެ. ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެތައް ބަޔަކު އޭނާއަށް ސަޕޯޓް ކުރެެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް ފޮލޯކޮށް، އޭނާގެ ރީތި ކަމަށް ތައުރީފް ކުރެއެވެ.

ދާދި ފަހުން އޭނާ މީސް މީޑިއާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ގިވްއަވޭގައި ތިން މީހަކަށް 3000 ޑޮލަރު ދިނުމަށް އޭނާ މީހުން ހޮވާފައިވާ ގޮތުން އެތައް ބަޔަކު އޭނާއަށް ތައުރީފް ކުރިއެވެ. އޭނާ އެ 3000 ޑޮލަރު ދީފައި ވަނީ އެ ގިވްއަވޭގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޭނުން ޖެހިފައި ހުރި ތިން މީހަކަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ބޭނުން ޖެހިފައި ހުރި މީހަކަށް ފުރޮޅުލީ ގޮޑިއެއްވެސް ގަނެދީފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. މާމިގިލީ މީހާ

  ހަމަ ތި ނައިފަރު ޗަކޮޔާ ކުރަނީ. ދެން ބުނޭ ފޭކް އެކައުންޓެކޭ، ހެކް ކުރީޔޭ. އަލީ ވަހީދު ބުނިހެން. ހަޑިހުތުރު ބަހުން އަލީ ވަހީދު ޓުވީޓް ކޮއްފަ ބުނީ ބައެކު ހެކް ކުރީޔޯ. ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އެކައުންޓް. ސިދާ ހަމަ ވަދުކަރާ ކުރީ.

  47
  11
  • ރަނގަޅުވާހަކަ

   ތެދުވާހަކަ..ތީ ނަގެލާރީގައި ހިފާ ކަށް ނުވާނެ ދެންބުނޭ ކީއްވެގެން ހޭ...މުއްސަނދިން ފެލައިގެން

   20
   1
   • XD

    މުއްސަނދިން ފެލެނީ އަމިއްލައަށް.

  • ހިހި

   އަލީ ވަހީދު މިތަނަކަށް މިވެއްޓުނީޔޯ

   20
   4
 2. ލޮލް

  ތި ވާނި ފާޒިލް ކަމަށް

  24
 3. Anonymous

  ޓްވިޓާގަ އެއުޅެނީ ނުކައި އެއް ދޯ

  30
  1
 4. ވިސްނާ

  ހަގީގަތް ނޭނގޭ ކަންތައްތަކުގައި އެއްވެސް ވާހަކައެއް މަދައްކަންބޭނުމެއްނުވޭ. ކައިޒީން ބުނަނީ ފޭކު އެކައުންޓެކޭ..ވެދާނެ ތެދަކަށް ވެސް
  އެކަމަކު ކައިޒީން އަކީ ރަނގަޅު އަންހެނެއްނޫން.

  41
  3
 5. ހާމިދު ޝާހިދު

  އަހަރެން މިހުރީ ކައިޒީން އާއެކު. ތިޔަ ޓުއީޓާ އެކައުންޓް ޑިލީޓް ނުކުރަނީސް ނީށީންނާނަން.

  16
  27
  • ކައި

   ކާކުތަ ބުނީ އިށީންނާށޭ ލޮލް. ކޮޅަށް ހުރެބަލަ.

   15
   1
  • ހަހަ..

   ދެންކޮޅަށް ހުރޭ ތިހެންޔާ.. ލައްކަ ފައިދާއެއްވާނެ...ހަހަހަ ކީކޭ ދޯ ބުނާނީ ދެން ހަހަ..

 6. ދިވެހި

  އަސްލު ދިވެހި އަންހެން ކުއްޖެއް. މިސާލު ނަގާ

  2
  13
 7. ??❤

  Maa reethi meehe viyaa eyy
  Vrh loabi vey ehen eche kiyan
  Than than dakaigen landhe nethi
  Thima bapa men ehen meehun kurimathy oriyaan dakai gen higany maa reethi meehe viyaa..
  Sathain satha muslimun eh bunany
  Ekm neynge ulhe vey gothe .
  Kameh vaairah لا إله إلا الله محمد رسول الله eh kiyan thima balaaba lai gen ulhey ecehi.. ma hama hairaan vey ingey tha ..

 8. އަންނި

  ކައީ މަށާ އިންނަންވީނުން.

  • ??❤

   Achi eh ah vuren taahiru meehe nufenuny tha .. ma haada foose vey thi kaizeen eh dheke
   Vrh kai kai vefa hunaanee