މިފަހަރު ޓްވީޓާގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްގެން މި އުޅެނީ މަހެކެވެ. ތަފާތު މަހެކެވެ. އެ މަހުގެ އިންސާނުންނާއި ވައްތަރު ބައެއް ފީޗާތައް އެބަ ހުރި ކަމަށް ގިނަބަޔަކު ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެ މަހަކީ މެލޭޝިއާގައި ބާނާަފައިވާ މަހެކެވެ. އެ މަހުގެ ފޮޓޯވެސް ނަގާފައިވަނީ މެލޭޝިއާގައެވެ. އެ ފޮޓޯ ހިއްސާކުރުމުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެ ފޮޓޯއަށް ބަލާފައި އެ މަހުގެ އިންސާނުންގެ ހުންނަ ކަހަލަ ތުންފަތަކާއި، ދަތްތަކެއް ހުންނަކަން މި ވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ހިއްސާާކުރި އެ ފޮޓޯއަށް އެތައް ހާސް ލައިކްއެއް ވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ. އެ މަހުގެ ދެ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކޮށްފައިވާއިރު ކޮމެންޓް ކުރި މީހުން ބުނަނީ އެ މަސް ފެނިފައި ބިރުން ފިއްކައިގެން ދާ ވަރުވި ކަމަށެވެ.

އެ ފޮޓޯއަށް 14000 އަށްވުރެ ގިނަ ލައިކްސް ލިބިފައ ވެއެވެ. އަދި 8000 ކޮމެންޓްސް އާއި ރީޓްވީތް ލިބިފައި ވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިންވެސް ގިނަބައެއްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އެ މަހުގެ ދަތްތަކެވެ.

ބައެއް މީހުން އެ ޕޯސްޓަށް ކޮމެންޓް ކުރަމުން ވަނީ، އެފަދަ މަސްތައް މެލޭޝިއާ ސަރަހައްދުން ވަރަށް ފެންނަ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.އަދި އެއީ ޓްރިގާ ނަމަކަށް ކިޔާ މަހެއް ކަމަށްވެސް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. ދުންތަރި

  ސިޔާސީ ޕާރޓީއެއްގައި އުޅޭ ޓިނު ބޭބެ އާ ވައްތަރޭ

  38
  59
 2. އެމަންޖެ

  ބުއްޅަބެޔާވެސް ވައްތަރު ގޮތެއް އެބަހުއްޓެއްނު.

  72
  6
 3. ހަގީގަތް

  ރާއްޖޭގަވެސް ހުރޭ ތިވައްތަރު މަސް..އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ މީހުންނަށް އަނގޭނެ

  33
  2
 4. ޑެފަހަރު

  ރޯނުއެދުރު ބެދިގެން މަޖިލިސް ރަޢީސްކަމުގައި އިންނަ ދެބަންދިހާރަ އާ ވަރަށް ވައްތަރު

  73
  4
  • ކާފަރު

   ލޮލް..

   32
  • ދަންނަ ނުދަންނަ

   ހުރިހާ ކަމެއް ސިޔާސީ ކަންތަކާ ނޫނީ ދިޔާސީ މީހުންނާ ގުޅުވާކަށް ނުޖެހެ! މީ މާތް ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން!!

   58
   1
 5. މާރޮނޑު ބިސްހާލި

  ތިޔައީ ފޮޓޯ ނެގިފައި އިންގޮތުން ރީތިވެފައިން އަނގައެއް. ތިޔަށް މަމެން ކިޔަނީ "ރޮނޑު" ރޮނޑަކީ ވަރަށް އާއިލާ ބޮޑުބައެއް. މަށަށް ދެންފަހަރަކުން ރޮނޑެއް ބޭނުނީމާ އަނގަ ފޮޓޮ އެއް ނަގާފަ ތިޔަބުނާ ތަނަކަށް ލާނަށް . ވައްތަރު ކިޔަން ތިބޭތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް

  72
  1
 6. މާރޮނޑު ހާލި

  ތިޔައީ ފޮޓޯ ނެގިފައި އިންގޮތުން ރީތިވެފައިން އަނގައެއް. ތިޔަށް މަމެން ކިޔަނީ "ރޮނޑު" ރޮނޑަކީ ވަރަށް އާއިލާ ބޮޑުބައެއް. މަށަށް ދެންފަހަރަކުން ރޮނޑެއް ބޭނުނީމާ އަނގަ ފޮޓޮ އެއް ނަގާފަ ތިޔަބުނާ ތަނަކަށް ލާނަށް . ވައްތަރު ކިޔަން ތިބޭތި ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް

  39
  1
 7. ޝަގީގު

  ތިއީ ރޮނޑެއްނުން..

  29
  1
 8. ޢަބްދުލްމުހައިމިން

  ތިއީ ރާއްޖެއިން ޢާންމުކޮށް ފެންނަ ރޮނޑެއް.

  27
 9. އަހުމަދު

  ތީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެއް ތިޔައްކިޔާނީ ރޮނޑު

  25
  2
 10. Anonymous

  ޢެބުނާހެން ޓްރިގާ ފިޝް ކިޔަނީ ރޮނޑަށް...

  21
 11. ޣހ

  ބައްލަވާ އެއީ ހަމަ ރޮނޑެއް

  21
 12. އަހްމަދު

  ތިޔައީ ރަންކާފަރޮނޑެއް.

  11
  1
 13. Anonymous

  ހިހީ... އާ ކުކުޅަށް ގާ ބިހެއް އެޅިފަ ތިއޮތީ... ފޮޓޯ ނެގި ގޮތުން ތިހެން ތިހިރީ... ސާބަސް..

 14. އަލީ

  މި މަހާ މީހަކާ ވައްތަރު ނަމަ ކަލެއާއި ކާފަރަކާއި ވައްތަރުވާނެ.

 15. mode

  އަލަށް މެލޭށިޔާ މީހުންނަށް ރޮނޑެއް ފެނިގެން މިއުޅެނީ.އެއީ މިވީ ގޮތަކީ.ތި ބައްތަރު މަސް އަހަރުމެން ރާއްޖޭގަ މާގިނަ ހުންނަނީ..

  3
  1