ބަތަލާ ފާތިމަތު އާޒިފާ (އަޒޫ) އާއި އެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދު ކައިވެނީގެ ގޮށް ޖަހާލި ހަބަރު ނޫސްތަކުގެ ފަލަ ސުރުހީއަށް އެރިއެވެ. ވަރަށް ލޯބި ޖޯޑެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ މި ދެތަރިން ކައިވެނިކޮށްފައި ވަނީ މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިންނެވެ. އެ ކައިވެންޏަށް ހަަތަރު އަހަރުވީ އިއްުޔެ އެވެ.

މި ދެމަފިރިންގެ ކައިވެންޏަށް އިތުރު އުފާވެރިކަމެއް ގެނުވީ ދެމަފިރިންނަށް ލިބުނު ލޯބިލޯބި އަންހެން ދަރިފުޅެވެ. މިދެމަފިރިންނަށް ދަރިއަކު ލިބުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ކައިވެނި ކުރި މި ދެތަރިންގެ ކައިވެންޏަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން އެ މީހުންގެ މީސް މީޑިއާ ބަލާލުމުން އިނގެއެވެ.

އަޒޫ މި ވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި އެ ހަފްލާގެ ފޮޓޯތައް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އަޒޫ އިންސްޓަގްރާމް ސްޓޯރީއަށް ލާފަައިވާ ފޮޓޯއެއްގައި ފެނިގެން ދަނީ ސައިދު އާއެކު ކޭކެއް ކައިރީގައި ހުއްޓިލައިގެން ހުންނަ މަންޒަރެވެ. އެ ކޭކު ކައިރީގައި ފިނިފެންމާބޮޑިއެއްވެސް އެބަ އޮތެވެ. އަދި އެ ކޭކު ބަހައްޓާފައިވާ މޭޒު މަތި ހުރީ ވަަރަށް ރީތިކޮށްލާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސައިދު ވެސް ވަނީ ވީޑިއޯއެއް އިންސްޓަގްރާމް ކޮށްފައެވެ.

View this post on Instagram

04th Wedding Aniversary

A post shared by Ahmed Saeid (official) (@actor_ahmed_saeid) on

މި ދެ ތަރިންގެ ކައިވެންޏަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުނުއިރު، މިއީ އަޒޫގެ އަލަތު ކައިވެންޏެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ކުރިން ސައީދު ވަނީ ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައެވެ. އެ ކައިވެންޏަށް ދެ ކުދިންވެސް ލިބިފައި ވެއެވެ.

ފިލްމީ ދާއިރާގައި އަޒޫ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިދާލައިފިއެވެ. ހާއްސަކޮށް ފަހުގެ ފިލްމްތަކުގައި އޭނާ ދައްކަމުންދާ ހުނަރު ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ. ސައިދަށް ބަލާއިރު، އޭނާއަކީ ފެށުނީއްސުރެ ފިލްމީ ދާއިރާގައި އަރަމުން އަންނަ އެކަކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

21 ކޮމެންޓް

 1. ކައްޓަލަ

  މަވެސް ބޭނުން އަޒޫއާއި ކައިވެނިކުރަން

  36
  18
  • ބޭބެ

   މީގެއިން މިފެންނަ ވީޑިއޯ ކޮޅުން މިފެންނަނީ ސައީދު އަޒޫ ހިފަހައްޓަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް އަދި ބޭކާރު ޚަރަދު!! ކިހާވަރަކުން ދާނެބާ؟

   13
   3
 2. މުއައްޒަ

  ކަޕްލް ގޯލްސް

  22
  11
 3. އައި ލަވް ޔޫ

  މީނަ ވަރަށް ލަވްޔޫ ވޭ ދޯ އެމަންޖެ ދެކެ@ އެހަދާފައި ހުރި ލަވްޔޫ ތެރޭގައި އެފެންނަ ފުޅިއަކީ އައި ލަވްޔޫ ތަ؟

  42
  2
 4. ޑަންޑަބޭ

  ހޮޑުލަވާގޮތް ވަނީ.. .???

  94
  34
  • Anonymous

   ކަލޭ ތި ފާޑުކިޔަނީ ހެއްދެވި ފަރާތަށް

   6
   6
  • ާވެލްކަމް ޓު ދިވެހިރާއްޖެ

   މިއީ ދިވެހިން. ދެމީހުން ލޯބިން އުޅޭއިރަށް ޖެލަސްވާލެއް އަވަހޭ.

   3
   7
 5. ހާމިދު

  އެއްމެ 4 އަހަރު . ދެއްކުންތެރި ކަމާއެކު ޕާޓީ ބާވަނީ. ތިހާ ފަހުރުވެރި ކަމާއެކު ތިމާމެންގެ ޢައުރަ ނިވާކޮށް ލާ، މީހުންގެތެރޭގައި އަބުރުވެރި ބައަކަށް ވެލާނަމަ.ކިހާރަނގަޅު ވީސްތޯ

  155
  7
 6. އަންނި

  އަދިވެސް އަޒޫބޭނުން އިނތިޒާރު ކުރާނަން.

  31
  13
 7. އަޙްމަދު

  އަޒޫ ހުސްވާދުވަހަކަށް މިއިންތިޒާރު ކުރަނީ! އެރުން ތިއަށްވުރެ ފުރިހަމަ އެތައްކަމެއް ފެންނާނެ! ތީ ކޯޗެއް!

  32
  6
 8. ހުސޭނުބޭ

  މިވަރުން ދަންޏާ ވަރިކޮށްފައިވެސް ހަތަރު އަހަރު ފާހަގަކުރާނެ!

  32
  1
 9. އައިމީ

  އަޒޫ އަކާ ނުގުޅޭ ތި ސައީދަކާ އެއްވެސް ވަރަކަށް

  47
  2
 10. އަޒޫ ދައްތަ

  އަހަރެން ތީނަ ދެކެ އެހާ ލޯއްބެއް ނުވަމެވެ@ ކަލޭމެންގެ ތެރެއިން ނަސީބުވެރިއަކާއި ވަރަށް އަވަހަށް ބައްދަލު ކުރާނަމެވެ!

  21
  1
 11. ހާލުފޮޅި

  އެންމެ 4؟؟ މަށާ މަގޭ ފިރިމީހާ އިނދެގެން އުޅޭތާ 14 އަހަރު ވެއްޖެ.. އަލްހަމްދުލިﷲ

  18
  2
 12. ނ

  އެއީ ޖޫސް ފުޅިއެއް...ކަރުދިގު ކޮންމެ ފުޅިއަކީ ރާފުޅިއެއް ނޫން

  24
  1
 13. ރޯދަމުބާރަކް!

  ޖޫސްފުޅި ބެހެއްތިފައިވަނީ ވައިން ބަކެޓްއެއްގަ؟ ކޮނޮކަހަލަ ވިސްނުމަކުން ކޮށްފައިވާ ޑެކަރޭޝަންއެއްބާ؟...ސާބަހޭ ދިވެހިން!

  17
  2
 14. އެން ޒެޑް

  ސައިފް އާއި ކަރީނާ އޭތަ މިކިޔަނީ

  4
  2
 15. އެދުރުބެ

  ނުގުޅޭ ޖޯޑެއް ޕިސްޕިސް

  5
  7
 16. ލަކުޑި

  ނުގުޅޭ ޖޯޑެއް

  6
  7
 17. Anonymous

  ޕިސްޕިސ

  3
  2
 18. ނަޖްވާ

  ކިހިނެތްހޭ ވަޤުތު ނޫހަށް އެނގެނީ އިއްޔެއަކީ އެމީހުންގެ އެނިވަރސަރީކަން! އެ ތަނުން މީހަކު ގުޅާފަ ބުނީމަ ދޯ އެނގޭނީ!