މިއަދު މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ހައިތަމް ވަނީ ކައިވެނިބައްލަވާ ގަނެފައެވެ. އޭނާ ކައިވެނި ކުރައްވާފައި ވަނީ ޝަޖާން މުއާޒް ޝަހީމް ނަމަކަށް ކިޔާ ކަނބަލަކާއެވެ.

ދެމަފިރިން އެކުގައި ނަގާފައިވާ އެތައް ފޮޓޯއެއް މިހާރު މީސް މީޑިއާގައި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ. މި ދެމަފިރިންގެ ކައިވެނި ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއްވެސް މީސް މީޑިއާގައި ވަކި ހިއްޕާލާފައި ވެއެވެ.

މިހާރު މީސް މީޑިއާގައި އެއްބަޔަކު ދަނީ ހައިތަމް އާ ކައިވެނި ކުރުމަށް ޝަޖަން ރަން ކީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ބަލަން ބޭނުންވެގެން ސުވާލު ކުރަމުންނެވެ.

"ވަގުތު"އަށް ވަނީ ހައިތަމް އާއި ކައިވެނި ކުރަން ޝަޖަން ރަންކީ އަދަދު ކަށަވަރުވެފައެވެ. "ވަގުތު"އަށް އެނގިފައިވާގޮތުން ސެޕްޓެމްބަރ 30 ވަނަ ދުވަހު ހައިތަމް އާއި ކައިވެނި ކުރަން ޝަޖަން ރަންކިޔާފައިވާއިރު، އޭނާ ރަންކިޔާފައި ވަނީ ހަ ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއަށެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހައިތަމްއާ ކައިވެނި ކުރަން ޝަޖާން ރަން ކިޔާފައި ވަނީ -/614520 (ހަ ލައްކަ ސާދަ ހާސް ފައްސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ) އަށެވެ.

ހައިތަމްގެ ދެކަނބަލުން ކައިވެނިކޮށްފައި ވަނީ ލޯބީގެ ގޮތުން ދުވަސްކޮޅެއް ވަންދެން އުޅުމަށްފަހު އެވެ. މިއީ މި ދެމަފިރިންގެވެސް ދެވަނަ ކައިވެނިކަން ވަނީ އެނގިފައެވެ.

މި އަހަރު ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިތުރު ބައެއް މެންބަރުންވެސް ކައިވެނި ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ސައްލެ) އާއި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހިމެނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

45 ކޮމެންޓް

 1. އިމްރާން

  ފަހުޒަމާނުގައި ލާރި ދެކެ ލޯބިވާ އަންހެނުން ގިނަވާނެ..

  134
  8
  • ޟަމް

   6 ލައްކަޔަށް އެދޭނީ ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަންހުރުމުން ގޯލްޑްޑިގަރ..މާދަމާ ތިއަށްވުރެ މުއްސަނދި ފިރިހެނަކު ފެނުމުން ދުއްވައިގަންނާނީ

   51
   4
 2. ގޯލްޱް

  ގޯލްޱް ޱިގަރ

  78
  11
 3. ޥަޒްނާ

  ރާއްޖޭގެ ރެކޯޑެއްދޯ. 6 ލައްކަ ދީފަ ގަނެލީތަ އަންހެން ކުއްޖާ

  91
  10
 4. ނަޖޫ

  މިއީ ހައިތަމްގެ 2ވަނަ ކައިވެންޏެއް ނޫން. 4 ވަނަ ކައިވެނި. މީގެ ކުރިން 3 މީހުންނާ ހައިތަމް ވަނީ އިނދެ ވަރިކޮށްފަ. ދެވަނަ އަށް ކައިވެނި ކުރި މީހާއަށް 2 ދެ ދަރިން ތިބޭނެ.

  61
  • ހުސޭނުބޭ

   ވީމާ މިދާ ރޭޓުން ވިއްޔާ 10 ވަނަ ކައިވެނީގެ ރަން 15 ލައްކައަށް ކުޑަނުވާނެދޯ!

 5. ޖަޒީރާވަންތަ ކެހެރި ނުފަޅާ ޖަނަވާރު

  މިހެންވެ ދޯ މަޖިލީހުގަވެސް ތާކުންތާކު ޖެހޭކަމެއް ނުކުރެވެނީ.. މީހުބާ އިންނަމުން ދުވާ މޫސުން މިއޮތީ ލައްވާލާފަ

  53
  2
 6. ސަޓޯ

  ތިކައިވެންޏައް ނުވާނެ 6 މަސް ވެސް... ޗޮކައް ދާނީ..

  54
  4
 7. ލޮލް

  ޙައިތަމްގެ 3 ވަނަ ކައިވެނި މީ

  38
  2
 8. ހުސެން13

  ގޯލްޑިގާސް އަކީ ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި އުޅޭ އަންހެނުންނައް ކިޔާ ނަމެއް ! އަޅުގަޑު ފަހަރެއްގަވެސް ނުބުނަން ހައިތަމް ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ އެފަދަ ކަބަލަކާ ކަމައް ! ނަމަވެސް 6 ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން އެދޭނީ ފައިސާ އައް ވަރަށްވެސް ޑިމާންޑް ކުރާ ކުއްޖެއްހެން ހީވަނީ .. ކިހާދުވަހެއް ވަންދެން މެއިންޓެއިނަންސް ފީ ދައްކައިގެން ހުރެވޭނެބާ ؟

  55
  3
 9. ޅާނބު

  ގޯސް. ޟީ ޝަޖަން ގެ 3 ވަނަ ކައިވެނި

  38
  2
 10. ވަގުތުލް އުލޫމް

  ވަގުތަށް އެނގިއްޖެއްނު.. މީ ދެމީހުންގެވެސް 3 ވަނަ ކައިވެނި

  48
  1
  • މުޖާހިދު

   މިއީ މަޖުލިސް މެމްބަރެއްކަން މިއެގުނީ އަދިކިރިޔާ

   40
   2
  • ޟަ

   ނޭނގުނެއްނު މީ ހައިތަމްގެ 4 ވަނަ ކައިވެނި

 11. ޔާތޭ

  އެއްފަހަރުން ފަގީރު ވީ ދޯ

  41
  2
 12. ޭއާހު

  ތިދެން ޚަބަރެއްތަ.

  18
  2
 13. ޢަލިބެ

  މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޗުއްޓީއަށްދާ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން މީހުންނާ އިނުމަށްވެސް ވަކިދުވަސްވަރެއް އޮންނަނީތާދޯ. މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދުގައި މިފަދަ މާއްދާއެއް އޮވެދާނެ.

  19
 14. Anonymous

  މިއީ މަޖުލީހުގައި އިންނަ މީހެއްތަ؟

  28
 15. ޟަ

  ކިތައްވަނަ ކައިވެނި ތޯ އެންނު ޔަގީން ކުރަންވީ ފުރަތަމަ. 😂😂

  25
 16. ހުސެން

  ބުއްލަބޭ ކައިރިން ދަސްލުރަނީ

  21
  1
 17. ބިންގޯ

  ހައިތަމް ކުޑަކޮއް މޮޔަ ތަ

  21
  • އަލިބެ

   ކުޑަކޮށްތަ؟ ހެސްކިޔާފަ މޮޔަވެފަ އެހެރީ

 18. ޥަގުތުންވަގު

  ގައިމުވެސް ތިފަދަ ކަމެއް ކުރާކައް މެމްބަރ ޖާބިރު އަކައް ހަމަ ލާހިކު ކުލަދާނައެއްނުން.
  ތާށިނުވާމީހުން ކުރާނެ

  25
  1
 19. ސޭކްސްތާން

  އޯއެމްޖީ ހަލައްކަ. ނޮޓް ވޯތް. ބައި އަޅައިގެން ލިބުނު
  ފައިސާކޮޅުން ހަލައްކަ ވީމާ ގޯހެއް ނޫން. އެކަމް ނޮޓް ވޯތް. ލޯތްބަކީ ފާޑެއްގެ އެއްޗެއް.

  6
  1
 20. މިއަދު

  ތިއީ ލޯބީގެ ކައިވެންޏެއްނޫން ތިއީ މަޖުބޫރީ ހާލަތެއްގައިކުރި ވިޔަފާރިއެއް އަންނަ ދައުރަށް ހައިތަމް ނުހޮވޭހިސާބުން ތިކައިވެނި ރޫޅޭނެ

 21. ޏަމް

  ޏަޖޫގެލާރިގަޑުޢަދިވެސްހުސްނުވޭދޯ

  3
  2
 22. ޙުސެން

  މީ ހާދަ އޮފް އަރާ މީހެއް

 23. ނޭށު

  ހައިތަމް ޖެހޭނީ ރަނަށް މުސާރަ 6 މަސްވަންދެން އަންހެނުންނަށް ދޭން.. ގައިމުވެސް މަޖިލިސް އޮޑިޓުން މިވަރުދޭނެ ފަދައެއް ނެތް

 24. ކިޔުންތެރިއެއް

  މުޅި އުމުރު ހުސްވަންދެންވެސް މަސައްކަތް ކުރިއަސް ހަލައްކަ ރުފިޔާ ހަމަލޮލުން ނުފެނޭ. މަޖިލިސް މެންބަރުކަން ލިބުނީމަ ރަނަށް ހަލައްކަރުފިޔާދޭން ލިބޭނީ.

 25. ާދެރަކަމެއް

  6 ލައްކަ ... 😁 އެއްގޮތަކަށްވެސް ބޮޑެއްނޫން... ވަރަށް ސަޅި

  2
  2
 26. އުއްމީދު

  Millianakah kiyas koba massala ަakެ e

  1
  1
 27. ޖުބްރާން

  ތީ ޝަޖަންގެ 3 ވަނަ ކައިވެނި.

  އަހަންނާ އިނދެގެން ހުންނާނެ އަންހެން ދަރިއެއް.

  ދެން ބުރުގާ ނަގާފަ ޝަހުދުއާ އިނދެގެން ލަންކާގަ އުޅުނީ

 28. ދަރި

  ނަޖޫ އާއި ބަލާފައި ރީއްޗެއް ނޫން ނަޖޫ މާރިތި މިބުނީ ހައިތަމް އެންމެ ފަހުން ކައިވެނި ކުރި މީހާގެ ވާހަކަ

  7
  1
 29. ގުދުގުދާ ބެއްޔާ

  މައްޗަންނެގޮޅި ދެކުނުދާއިރާއަށް ހޮވިފަހުރި ބޭކާރު މީހެއް! ދާއިރާއަށް ހޮވުމަށް ކުރީގެ އަނބިމީހާ ކުރިޚަރަދުވެސް ހަނދާންނެތި، ދާއިރާގެ މިހުންގެ މަތިންވެސް ހަނދާން ނެތި، ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ކޮއްދިން އެއްވެސް ކަމެއްނެތް ބޭކާރު މީހެއް!

 30. ހެހެހެ

  ސާބަހޭ މަންޖޭ.... 6 ލައްކައެއްނޫން.... 7 ލައްކަ ކިޔާންވެސް ފިރިމީހާގެ ހައްގުތައް އަދާކޮށްދީގެން އުޅެވޭތޯ ބަލާ.... ލާރި ހުރި މީހަކު ތާކުން ފެނުނީމަ ވީ މޮޔައޭ ދޯ ކަމަނާ....

  6
  1
 31. އުއްތަމަ އުސްތާޛް

  ޝަޖާން ރަންކިޔާނެ އަގެއް އެނގޭނީ އޭނާއަށް. މިއީ މީހަކާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން. އެއީ ޝަޖާންގެ ޙައްޤެއް. ނުބެހޭކަންކަމާ ނުބެހެން ދިވެހިން ދަސްކުރަން އެބަ ޖެހޭ. ހައިތަމް އާއި ޝަޖާން އަށް ބާއްޖަވެރި އުފާވެރި ކައިވެންޏަކަށް އެދެން.

  3
  2
 32. ިިިިިަަަެެެޮޮޮޮަާާީީީީްްްްްްްްްްްެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެސަޖާ

  ތީނަ އަތުގަ އޮއްނަނީ ރަން ގަނޑެއް ތަ؟

 33. މަރިޔަމް

  ރަން މުތެއްގެ ވެރިއެެެއެއްތަ

 34. ނޫޑުލްސް

  މަޖްލީހައް ވަނުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ލާރިއެއް އޮތް މީހެއްނޫން. ވިސްނާލަބަލަ މިމީހުން މަޖްލީހއް ވަދެ ރަތްޔިތުންގެ ލާރި ކައި، ކަޓު އާއި ޑީލް އަޅުވައި ގަންނަ ގަނޑު!

 35. ނެތީމޭ

  ކައިވެންނަށް ބޮޑެތި ފައިސާގެ އަދަދުން ރަންކިއުމަކީ އެއީ އިސްލާމް ދީނުގައި އޮންނަ އާދައެއް ނޫން މާތްވެގެންވާ ނަބިއްޔާގެ ކައިވެނިން މިސާލު ނެންގުވުން ރަނގަޅުވާނެއޭ މަމެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ތިޔާ ފައިސާގެ ރަނަށް ތާއީދު ނުކުރަމޭ ތިޔާ ފައިސާ އަކީ ކަޅު ފައިސާ އަށް ވުން ގާތޭ ވެސް މަމެން ބުނަން ނެތީމޭ...

  3
  2
 36. ލލ

  ނަފުސު ވިއްކާ ލަނީ !

  4
  2
 37. ކާފަ

  ދެހިތް ފައްތަރުވީ އޯ ދެހިތް ފައްތަރުވީ ކަލާ މާމަދިން ފައްޓަރުބައިންނޭ.

 38. ޑިމޮކްރަސީ

  ފައިސާގެ ދަހިވެތިކމުގައި ލާމެހިފަވާ ކައިވެންޏެއް ތިއީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާވެސް އުފަލަކީ ފައިސާ އާއި އަންހެނުން އާޚިރަތް ގެ ހުރިހާވެސް އުފަލަކީ ޞާލިޙް އަންބެއް ނުވަތަ ޞާލިޙް ފިރިއެއް ހެއޮލަފާ ޞާލިޙް ދަރިން

  1
  1
 39. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ތިޔައިނީ މީހަކާނޫން ، ތިޔައިނީ ރުފިޔާ ތަކަކާ ފުކެއްބޮޑުވަރު ...

  1
  1
 40. ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ގދ.ގައްދޫ، ދަނބުފަށުވިގެ

  އަވަސް އަވަހަށް ކާވެނި ރޫޅި އަންހެނުން ނިކަމެތިވަމުންދާ ޒަމާނެއްގައި ކާވެނީގެ ރަނުގެ އަގު އަރުވާލުމުން އަންހެނުންގެއަގު ވަޒަންކުރެވޭނެއެވެ. ލިޔާމީހާގެ ނަޒަރުގައި މިދުނިޔޭގައި އަންހެނުންނަށްވުރެ އަގުބޮޑު މުދަލެއްނުވެއެވެ.