ކުރީގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ކޭޓީ ޕްރައިސް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދާއިރު، އޭނާގެ ދަތްތައް ރީތި ކުރުމުގެ ގޮތުން ލެއްވި މަސްނޫއީ ދަތްޕިލަ ވެއްޓިއްޖެއެވެ. އެ ދަތްޕިލަ ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އަސްލު ދަތްތައް ފެނެއެވެ. އޭނާގެ ދެ ދަތް ދޭތެރޭގައި ހުސްކަމެއް ހުންނައިރު، އެ ދަތްތައް ވަރަށް ބޮޑަަށް ހަލާވެފައިވާ ކަން އިނގެއެވެ.

އުމުރުން 42 އަހަރުގެ ކޭޓީ ވަނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަސް ތެރޭގައި ތުރުކީއަށް ގޮސް މަސްނޫއީ ދަތްޕިލައެއް ޖަހާފައެވެ.

މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުން، ކޭޓީ އަނެއްކާވެސް އެނބުރި ތުރުކީއަށް ގޮސް މަސްނޫއީ ދަތްޕިލަ ޖަހާނެއެވެ. މިވަގުތު އޭނާ ހުރީ ލޯބިވެރިޔާއާއެކު ރާއްޖޭގައި ނަމަވެސް، މި ޗުއްޓީ ނިންމާފައި އޭނާ ދާނީ ތުރުކީއަށް ކަމަށް ކޭޓީގެ މެނޭޖަރު މެއިލް އޮންލައިންއަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކޭޓި ލޯބިވެރިޔާއެކު ރާއްޖޭގައި

އޭނާ ރައްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް ހިއްސާ ކުރަމުންދާއިރު، އެ ފޮޓޯތަކުން އޭނާގެ މަސްނޫއީ ދަތްޕިލައިގެ ހުދުކަން ފެނިގެން ދެއެވެ.

ދަ ސަން ނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެމުން،މީހަކު ބުނެފައި ވަނީ، އޭނާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ދިއުމުގެ ކުރިންވެސް އެ ދަތްޕިލައިގެ އެތެރޭގެ ދަތްތައް ފައިބާފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަން ފާހަގަނުވެ އޮތީ ފެންނަން ހުންނަ ދަތްތަކަށް ނުވުމުން ކަމަށެވެ.

ކޭޓީ މީގެ ކުރިންވެސް ދަތުގެ މައްސަލަތައް ދިމާވެ ފަރުވާ ހޯދިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. ފާތުމަ

  އެއީ ދަތްޖަހަން ވެގެން އަސްލު ދަތްތައް ގާނާފަ.

  17
  2
 2. ޑެންޓިސްޓް

  މިއީ އޭނާގެ އަސްލު ދަތެއް ނޫން. ދަތް ޖހަން ގާނާފަ އެހުރީ. ޢަހަންނަކީ ދަތުގެ ޑަކުޓަރެއް.

  28
  1
  • އަސްލު ދަތް

   އަސްލުދަތް ނުނީ ގާނާފަ އެއީ ޔޫގެ މަންމަތަ؟

   3
   1
 3. ޖާބެ

  ތިގޮލާވެސް ތީ ރަނގަޅަކަށް ވަންޏާ މަސްނޫއީ ގޮލައަކަށް ވާނީ..

  24
  2
 4. ހުސޭނުބޭ

  90 އަހަރުގެ މަމަގަނޑެކޭ މީނަގެ ހުރި ތަފާތަކީ ކޮބައި؟ މާމަވެސް ހީލީމާ ފެންނާނެ ޖަހާފައި ހުންނަ ދަތްތައް!

  18
  4
 5. ބޯބުރާންތި

  އަވަހަށް ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު މީނާ އަށް ދަތްޕުޅެއް ދެއްވާ

 6. ޑޮލަރޭ

  ދެން އަހަރެމެން އައް ކޮންކަމެއް

 7. ސަންތިގެ ސްޕޯކްސް ޕީ

  ރާއްޖެ އައިސް އުޅެނިކޮށް ތިއޮތީ ސަންތި މަރިޔަބާ ދިމާވެފައި. ދަތް ޖަހާ ނުނިމެނީސް ތިއޮތީ އާދެވިފައި.

  3
  1