މީރާ ރާޖްޕޫތް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް އޭނާ ދިރިއުޅޭ ސިޓީން އެހެން ތަނަކަށް އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަދި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރ ޝާހިދު ކަޕޫރް އެކީ ވަނީ ގޮސްފައެވެ. އޭނާ ޗުއްޓީއަށް ދިޔައިރު ދިޔައީ ތަފާތު ފެޝަންއެއް ދައްކާލާފައެވެ.

އޭނާ ޗުއްޓީގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކުގެ ތެރެއިން ދައްކާލާފައިފައިވާ ފޮޓޯތަކުގެ ތެރެއިން އޭނާ ކަޅާއި ހުދުން ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ ހެދުމުގައިވާ ފޮޓޯވަނީ އެންމެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގެންއެވެ. މިހެދުން ފަރުމާ ކޮށްފައިވަނީ މަސަބާ ގުޕްތާ ހައުސްގެ ލޭބަލް ޖަހާފައިވާ މަސަބާއިންނެވެ. މިހެދުމުގެ އަގަކީ 10000ރުޕީސްއެވެ.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Masaba (@masabagupta)


މީރާ ކަޅާއި ހުދުގެ މި ފުރިހަމަ ހެދުމުގައި ފެނުނު އިރު ހީވަނީ މޮޑެލްއެއް ހެންނެވެ. އޭނާ މިހެދުން އަޅާފައި ހުރި އިރު ހެދުމުގެ ރީތިކަން ވަރަށް ފުރިހަމަ އެވެ.

ގިރުވާން ލެވިފައިވާ މި އަތްދިގު ހެދުން އަޅާފައިވާއިރު އޭނާ ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަރުގައަޅާ ފަށާއި، ލައިގެން ހުރި ފައިވާން އަދި އަޅައިގެން ހުރި އަވި އައިނުން އޭނާގެ ފުރިހަމަކަން ވަރަށް ރީއްޗަށް ފެނިގެންދެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

  1. ޙަރުފަ ދައިތަ

    ހައްހައްހާ ނުކެރުނުދޯ ކޮމެންޓު ޖަހާލަކަށް

  2. އަކުރު

    10000 ރުޕީސްއަކީ އެންމެ 140 ޑޮލަރު. ހާދަ އަގުހެޔޮ ހެދުމެކޭ ދޯ

  3. އަހަރެން

    Haadha Agu hevey🤣 ma vaa heekury v ves agu boduvaane kamah. Aharen laa gamees gamees ves miyah vure agu bodu🤣 habaruga liyanveenun thw. Paparazi photo kolheh noony model kohfa photo kolheh fonuvanvy dhw🤣