ބޭނުންވާ ތަކެތި:

3 ފޮތި ލުނބޯ
މިންޓް ފަތް
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އަޖޭވް ނެކްޓާ
45 މލ އައިސް
ސޯޑާ ފެން

ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް:

ދިގު ތައްޓަކަށް ލުނބޯ ފޮއްޗާއި މިންޓް ލީވްސް އަޅާ ކުޑަކޮށް ޗިސްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު އަގޭވް ނެކްޓާ، ސޯޑާ ވޯޓާ އަދި އައިސް އަޅާ ތަށި ފުރާލާށެވެ.

މަތީގައި މިންޓް ލީވްސް ބޭނުންކޮށްލައިގެން ސާވް ކުރާށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  އަޖޭވް ނެކްޓާ މީ ކޮންތާކުން ވިއްކާއެއްޗެއްބާ؟

  17
  • ޏަމްޏަމް

   ޙްމް. އަހަރެންވެސް ތިވާހަކަ ބުނަން މި އުޅުނީ.

   5
   2
 2. ޢަހަރެން🌸

  ޢަޖޭވު ނެކްޓާ އެއީ ކިހިނެއް ހުންންއެ އްޗެްް ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި

 3. މޯލްޑިވޯ ޓްރެވެލާ

  ކޮން އަޖޭވް ނެކްޓާއެއްތަ؟

 4. މޯލްޑިވޯ ޓްރެވެލާ

  މީ ކޮން އެއްޗެއް ބާ؟