ބޭނުންވާ ތަކެތި:

3 ފޮތި ލުނބޯ
މިންޓް ފަތް
1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އަޖޭވް ނެކްޓާ
45 މލ އައިސް
ސޯޑާ ފެން

ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް:

ދިގު ތައްޓަކަށް ލުނބޯ ފޮއްޗާއި މިންޓް ލީވްސް އަޅާ ކުޑަކޮށް ޗިސްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު އަގޭވް ނެކްޓާ، ސޯޑާ ވޯޓާ އަދި އައިސް އަޅާ ތަށި ފުރާލާށެވެ.

މަތީގައި މިންޓް ލީވްސް ބޭނުންކޮށްލައިގެން ސާވް ކުރާށެވެ.