މީސްމީޑިއާގައި ގިނަ ބައެއްގެ މަޤުބޫލުކަން ހޯދައި އަދި އަންހެން ކުދިންގެ ހިތްތަށް ކަތިލާފައިވާ ފިޓްނަސް އިންސްޓްރަކްޓަރ އިސްމާއިލް ފާޒިލް (ފިޓް ފާޒިލް) ކައިވެނި ކޮށްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ކައިވެނި ކޮށްފައިވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަދި އޭނާ ކައިވެނި ކޮށްފައިވާކަން އޭނާގެ އިންސްޓްގްރާމުންވެސް އެނގިގެންދެއެވެ.

ފާޒިލްގެ ކައިވެނީގެ ފޮޓޯ، އިންސްޓްގަރާމްގައި އާންމުކޮށްފައި ވާއިރު، ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އޭނާގެ ދެމަފިރިންނަށް ކައިވެނީގެ ތަހުނިޔާ އާއި މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ.

ގިނަ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ފާޒިލް ދާދި ފަހުން މަޝްހޫރު ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އޮޅުވާލައިގެން "ގިވް އަވޭ" އެއް ދިން މައްސަލައިގައެވެ. އޭރު ގިނަ ބަޔަކު ގިވް އަވޭގެ ބޭނުމުގައި އޭނާ ފޮލޯ ކޮށްފައިވާއިރު، އެއީ މަކާރާއި ހީލަތުން ކުރި ކަމެއް ކަން އެނގުނު ހިސާބުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އޭނާއަށް އަމާޒުވެ، ގިނަ ބަޔަކު އިންސްޓަގްރާމުން އޭނާ އަންފޮލޯ ކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން އެކަން ފަޅާ އެރުމުން، އޭނާ ހެދީ ދޮގެއް ކަމަށް އެއްބަސްވެ އާންމުންގެ ފަރާތުން އޭނާ މާފަށްވެސް އެދުނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. ޝަރުމީލާ

  ޝަރުމީލާ އެންމެ ފަހުން ފާޒިލް އަށް ލިބުނީ

  70
  1
 2. ކާކު

  ޝަރުމީލާ އާއިތަ

  53
  1
 3. އަންނި

  ޝިރުމީނާތަ އިނީ

  45
 4. ފވވދވަސޗ

  މީއެކިޔާ ސަރުމީލާތަ އަނެއްކާ

  51
  3
 5. ދަރަނި ދަންތުރަ

  އޮޅުވާލާ މަކަރު ހަދަންތަ އޭނަ ފިޓުވެގެން ތިޔައުޅެނީ ، އޭނަޔަށް ފިޓު ފާޒިލް ތިކިޔަނީ ، މީނަޔަށްވުރެ ބުރުމާގާސިމް ވެސް މާފިޓު 4 އަނބިން އޮބިކުރޭ އެބަ...

  92
  3
  • ބުރޯ

   ނަމުގެ ކުރިޔަށް ފިޓު ލިޔަސް ފިރިހެނަކަށް ނުވޭ އެންނު. ގާސިމު އެއީ ހަމަ ގަދަ ފިރިހެނެއް. އަދިވެސް ގަސިމަކީ ހަމަ އަސްލަށްވެސް ވަރުގަދަ ބުރުމާއެއް.

 6. ރާއްޖެ

  ޝަރުމީލާ އާ ތަ މި އިނީ؟

  55
  3
 7. ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ

  ހޭ ހޭ.. ޝަރު މީލާ ފެނިއްޖެޔޯ..ޝަތު މީލާ ފެނުނީޔޯ😅😅😅😅

  32
  2
 8. ރާފިޢު

  ފިޓު ޝަރުމީލާ އާއިނީ

  32
 9. ގަމަރުއް

  ވަރުބަލި ކަމެއް ނެތި ސަރުމީލާ އަތުލައިގަތީ ދޯ

  11
 10. އެމަންޖެ

  ފިޓްކަން އިނގޭނެ މިރޭ.

  21
 11. ޑޮޑޯ

  ފިޓް ފަޒީލް އޭ ކޭއޭ ޝަރުމީލާ އެއީ ފިރިހެނެއްތޯ؟

  13
 12. ހޮކި

  ކިހާ ދުވަހެއް ވާނެބާ

  13
 13. ޖދކަބ

  މީނަވެސް މާ ރަނގަޅު ދެން މިރާއްޖޭގަ މިތެޅޭ އެއްޗިހިންނަށްވުރެން

  10
 14. މަކަރޭ

  ތިކަލޭގެ އަށް ކިޔަންވީ ފިޓް ފާޒިލް އެއްނޫން. ޝަރުމީލާ ފާޒިލް. އިނާމް ދިނުމުގެ ފޮޓޯ އެއް އަމިއްލައަށް އަންހެނެއްގެ ސިފަޔަށް މީމް ހަދައިގެންވެސް އިސްތިހާރު ކުރި. އެކަމަކު ޝަރުމީލާ ފާޒިލް ގެ ކައިވެންޏަށް މަރުހަބާ.

  14
 15. މީރާ

  ސްޓޮޕް މޭކިންގް ސްޓުޕިޑް ޕީޕަލް ފޭމަސް

  23
  1
 16. ސޮއްބެ

  ކައިވެނިވެސް ވާނީ މަކަރަކަށް

 17. ސޫތު

  ގިވްއަވޭ ފާޒިލް