ބޭނުންވާ ތަކެތި

1/2 ޖޯޑު ބާސްމަތީ ހަނޑޫ 2 ޖޯޑު ކެބެޖް (ކޮށާފައި) ގްރީން ޕީސް 2 މިރުސް (އޮށްނަގާފައި) 1 މސ އޮލިވްއޮއިލް 3 ލޮނުމެދު 3/4 މސ ވިނެގަރ އަސޭމިރުސް ލޮނު

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

ހަނޑޫ ކޮޅު ކައްކާލާށެވެ. ކައްކާއިރު، މާގިނައިން ފެން ނާޅައި، ބަތްތައް ޗަސް ނުވާނެހެން ކައްކަން ވާނެއެވެ. ތަވައެއްގައި ތެޔޮފޮދު ހޫނުކޮށްލުމަށްފަހު ލޮނުމެދުކޮޅު ހަނާކޮށްލާށެވެ. ކެބެޖް ކޮޅާއޮ ކޮށާފައި ހުރި މިރުސްކޮޅުވެސް މީގެ ތެރެއަށް އަޅައި މިލުވާލާށެވެ. ކެބެޖް ކޮޅު މިލަން ފެށުމުން ބަތްކޮޅާއި ލޮނު އަސޭމިރުސް އަދި ޕީސް ކޮޅު އަޅާލައި އެއްކޮށްލާށެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. މސ ވިނެގަރ

    މސ ވިނެގަރ އެޅީ ކޮންތާކަށް؟