ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމާއި އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސޭން) އަދި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބް ނަށާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އަލީ އާޒިމް ޓްވިޓާގައި އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަމުރު ވެސް ނަށަމުންދާ މަންޒަރު މިވީޑިއޯއިން ފެނެއެވެ.

ވީޑިއޯ އާއްމު ކުރެއްވީ އާޒިމް އެވެ. އާޒިމް ވީޑިއޯ އާއްމު ކުރަމުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރަނީ އެއްވެސް މީހަކަށް ވުރެ މޮޅަށް ނަށާކަށް ނޫން ކަމަށާއި އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރަނީ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށްވުރެ މޮޅަށް ނަށަން ކަމަށެވެ. އެއީ ރަޝިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮރިއަގްރާފަރެއް ކަމަށްވާ މީކާއީލް ބަރިޝިންކޯވް ބުނެފައިވާ ބުނުމެކެވެ.

އާޒިމްގެ ޓްވީޓްގައި ވަނީ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ އަނދުން ހުސޭނާއި، އިލްޔާސް ލަބީބާއި، އަމްރު ވެސް ޓެގް ކޮށްފައެވެ. އަދި ރައީސް ނަޝީދުގެ ނުރަަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް އެލެކްސްގެ އެކައުންޓް ވެސް ޓެގް ކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ވީޑިއޯ އިން ރައީސް ނަޝީދެއް ނުފެނެއެވެ.

އާޒިމް ވީޑިއޯ އާއްމު ކުރުމުން ޓްވިޓާގައި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެކަމަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ. އާޒިމްގެ ޓްވީޓަށް ކޮމެންޓް ކުރި އެކަކު ވަނީ "ރައްޔިތުންތައް ބިކަވެފައި، ދަރަނިވެރި ވެފައި، ގޮތްހުސްވެފައި" ތިއްބާ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ސީނިއާ މެންބަރުން މިހެން އުޅުއްވުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ކޮމެންޓް ކުރި ބައެއް މީހުން ވަނީ ނާޗަރަންގީ ނުކުޅެ ގައުމުގައި ހުރި ސީރިއަސް މައްސަލަތައް ހައްލު ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެސް ގޮވާލާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

23 ކޮމެންޓް

 1. އާޒިމް

  މުލިއާގޭގަ ބާއްވާ ސަރުބީ ޕާޓީ

  57
  1
 2. ޅަބޭ

  އާނ، ކަލޭމެން ޒިނޭކުރިޔަސް ނުވާނެ ކުއްވެރިއެއް. އާދައިގެން މީހަކު ބައްތި ނުދިއްލަ ބައިސްކަލެއް ދުއްވާލިޔަސް، އެރޭ އޭނަގެ ޖިނާއީ ޝަރިއްޔަތް ބާއްވާ، އެރޭ އޭނަ ޖޫރިމަނާކޮއް ޖަލައްލާނެ.

  63
  3
 3. ކިޔުންތެރިއެއް

  ألا تستحيون من الله

  18
  1
 4. ކޮވިޑް ޕޮލިސް

  މާސްކް ނެތް .. ގައިދުރު ކުރުން ނެތް.. އެކަމް ގައިޑްލައިނާ ހިލާފެއް ނުވާނެ. އާއްމު މީހެއް ނެތީމަ

  63
  2
 5. ސަމޭދާން ބުނި ގަތޫރާ

  މިހާރު ރޯލުމޮޑެލަކަށް އެންމެން ބަލަނީ މަހުލޫފު އުތަ؟

  43
  1
 6. ތިރިބެ

  މިވެސް ހަބަރެއްތަ . މަޖިލިސްމެއްބަރުން ފާހާނާކޮއްފި

  46
  3
 7. މަގުރޫޕް

  ބޮވެންވާނެ ބޮވެން ޖެހޭނެ، އެހެންނޫނީ ރޮވޭނެ،ރޮވެން ޖެހޭނެ

  50
  2
 8. ބޯހަލާކު ތަކުރު

  ލަދުގަނޭ ވެރިކަން މިމީހުނާ ހަވާލު ކުރެވުނީތީ ރަނގަޅަށް ވީޔާ ހަމަ އަކުނޫން އެތިބީވެސް.

  53
  2
 9. ސުޕަ މެޖޯރިޓީ

  ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ބޮޑު މުސާރަ ނަގައިގެން ނެއްޓުވީމަ އެހެރީ ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތަކާއި ކެކުޅުންތައް އިނގިފައި.

  54
  2
 10. ގައުމުގެ ދުލުން..

  މިގައުމު މިދަނީ ފަހަތައް. ހުރިހާ ދިމާލެއްގައި ކޮރަޕްޝަން.

  48
  2
 11. ސަމިި

  މި ވަރުބައެއް.މިނިސްޓްރީ.އޮފް.ނާޗަރަންގީ އުފައްދަން އުޅޭ.ކަމީ.ޢަޖާއިބެއް.ނޫންތާ

  16
 12. ފުވައްމުލަކު ޒުވާންޖީލު

  ފެންބޯންގެންގުޅުނުތަށިތައްވެސް ދައްކާލިނަމަ ވީޑިއޯ އިތުރަށްފުރި ހަމަވީސް

  16
 13. ޢަލިބެ

  ޜޭހަޖަމް ޕޮރޮގްރާމްގައިވެސް ތިވީޑިއޯ ދެއްކި

  9
  1
 14. ފުވައްމުލަކު ޒުވާންޖީލު

  ގާނޫނެއްނެ ހެދިއަސް މަޖާކޮށްލާނެތަންތަން އެބަތިބިތާ !!
  ހިތް ހަނަޖައްސާލާ މަޖާކޮށްލާނެ
  ކަސީނޯއެއްނެތަސް ހިނދުކޮޅުގަތިބެވޭތާ!! އެއޮތީވޯޓުލާންވާއިރަށް ބޮޑުމަންޒަރު ދައްކާލާފަ!! ކިތަކަށް ހުސްފުޅިނެރުނުބާ؟،

  11
 15. ފަރުދީ

  ލާދީނީޔަތު ދިރުވާން އުޅޭބައެއް އަދޮން ހޮސޭންއާ ދިމާލަށް ދައްދޮޅި މިނިސްޓަރު ބުނީ ރަގަޅުވާހަކައެއް

 16. މޯޑީ

  ޒުވާނުންނަށޭ ކިޔައިގެން މި މީހުން ނަށާނެ ތަނެއް ނުހެދިގެން އެއުޅެނީ. މިވެސް ހަމަ ގާނޫނާ ހިލާފުވީ ބައެއް. ފިޔަވަޅު އަަލަން ގޯވާލަން

 17. މަ

  އަސްތަޤްފިރުﷲ

  10
 18. ނަށާކުއްޖާ

  މިނިސްޓަރުން ބޮޑީކޮށްފަ ދަރިފުޅުލައްވަ އިންޑިއާކުދިންނާއެކު ލަވަ ކިއުއްވާފަ މަޖުލިސްބޭފުޅުން ޕާޓީކޮށްފަ ނަށާފަ ގައުމުގަ ތިބި ނިކަމެތި ލޭއަޅާކުދިން ލޭނުލިބި ދެންތިބިކުދިން ރޯދަހިފޭނެ ގޮތެއްނެތިފަ ކިހާއޯގާތެރިތޯ؟

  14
 19. އަހުމަދު

  ވީޑިއޯ ލީކްވުމުގެ ކުރިން އަވަހަށް މޮޅުއެއްޗެއް ހަދާލީ ދޯ؟

  10
  1
 20. ބަރުގޮނު

  މިމީހުން ގެ އޮންނަނީ ނެށުމާ ޑްރާމާ ކުޅުމާ ބޮޑުބާސާ ކެޑުމާ ބަހުން ހަލުވާހިލުމާ މީހުންގެ އަބުރަށް އެރުން. މިވެސް ދެން ކަމެއް ކޮށްލީ. ނަށަނަށާ ފައިތަޅުވަތަޅުވައި ތިބީމާ އެ ނިމުނީނު. މިނެށުމަކާ ރަޢިއްޔަތުންނާ ހުރީ ކޮން ގުޅުމެއް.

  10
  1
 21. ޢަޅީ

  ސާބަހޭ ނަމުން އިއްޒަތްތެރި ކަމުން ގައްދާރު މަޖްލިސް

 22. ޖ

  ޢަހަރެމެން ރަތްޔަތުންގެ ލާރިބަޑުއަޅައިގެން މިމީހުން މަޖާކޮއް ހޭބޯނާރާ ތެޅެނީ ރަތްޔަތުންމިއޮއްތިބެގެން ހަނާވަނީ ރަތްޔަތުން ތަންކޮޅެއް ޒިންމާދާރުކޮއްވިސްނަން ވެއްޖެއެއްނުން މިކަހަލަ މީހުން މަޖިލީހައްނުހޮވަން.

 23. އުމަރު

  މަށަކަށް މައްސަލައެއްނޫން މިމީހުން އަދި މިހާވަރުކަމެއް ކޮށްލިޔަކަސް.