ބޭނުންވާތަކެތި

މަސް
ހިކިމިރުސް
ފުއް އަސޭމިރުސް
ފިޔާ
ލޮނުމެދު
ދިރި
ފޮނިތޮށިކާފޫރުތޮޅި (މުގުރި)
ހިކަނދިފަތް
މޭޒުމަތީސަމުސާ ތެޔޮ
މޭޒުމަތީސަމުސާ ލުނބޯހުތް
ގިތެޔޮމިރުސްކޮޅެއް
ލޮނު

ލޮނުމިރުސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ހިކިމިރުސް، އަސޭމިރުސް، ގިތެޔޮމިރުސްކޮޅު، ދިރި، ފިޔާ، ލޮނުމެދު، ހިކަނދިފަތް، ފޮނިތޮށިކާފޫރުތޮޅި އެޅުމަށް ފަހު މިކްސްޗަރުން ރާޅުކޮށް ފުނޑާލުން. އޭގެތެރެއަށް ލޮނު، ތެޔޮ، ލުނބޯހުތް އަޅައިފައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

މަސް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

މަހުގައި ރަނގަޅަށް މިރުސް ހާކައިފައި، މަތިޖެހޭ އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށް ލުމަށް ފަހު 20 މިނެޓް ވަރު ބަހައްޓާށެވެ. ބޭނުންފުޅުނަމަ އައިސްއަލަމާރީގައި (ގަނޑުކުރާ ބަޔަކު ނޫން) ގައި ވެސް ބެހެއްޓިދާނެއެވެ. 20 މިނެއްޓު ފަހުން ނަގައިފައި، އަވަނަށް ލާށެވެ. 250 ޑިގްރީގައި އެއް ގަޑިއިރުން މި މަސް ފިހެވޭނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. މަރީ

    މީ ކޮންކަހަލަ ރެސިޕީއެއް؟ އެއްވެސް އެއްޗެއް އަޅަންޖެހޭމިނެއް ނެތް.

    • ޟީހަ

      ގޭގަ ހުރިއްޔާ ހުރި އެއްޗެއް އަޅާ??