ނެޓްފްލިކްސް އަބަދުވެސް އާ ފިލްމުތައް އިތުރުކޮށް ބައެއް ފިލްމުތައް ނަގަމުން ދެއެވެ. އެގޮތުން މިމަހުވެސް ނެޓްފްކްސް އިން ވަނީ ބައެއް ފިލްމުތައް ނެގުމަށް ނިންމައިފައެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ނެޓްފްލިކްސް އިން ކުރިޔަށް އޮތް ހަތް ދުވަހު ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމުތަކެވެ.

10 މެއި

ދަ އެޕޯސްޓޭޓް

ބީމަޔަން

ޗޯޓާ ބީމް ކާ ރޯމާނީ އެޑްވެންޗަރ

ޖީޕާސް ކްރީޕާސް 3

 

11 މެއި

ދަ ބިގިނިން އޮފް ލައިފް: ދަ ސީރީސް

ކާޓީ

ސަޕޯޓް ދަ ގާލްސް

 

12 މެއި

ހާ ލިމިޓެޑް

 

13 މެއި

ލިޔޯ ދަ ލަޔަން

މެޖިކް ސްނޯފްލޭކް

ސަންޓާސް އެޕްރެންޓިސް

ސްކޭންޑަލް އިން ސޮރެންޓޯ

ދަ ސައިން އޮފް ވީނަސް

ޓްރިކް އޯ ޓްރީޓާސް

 

14 މެއި

ދަ ސޯޝަލް ނެޓްވޯކް

 

15 މެއި

އާދު 2

އެމެރިކަން ވެޑިން

އެޓޭކް ދަ ޑެވިލް: ހަރޯލްޑް އީވަންސް އެންޑް ދަ ލާސްޓް ނާޒީ ވޯޒް ކްރައިމް

ކޭކް

ޗަލޭ ތޭ ސާތް

އެލިޒަބަތް: ދަ ގޮލްޑެން އޭޖް

ފާސްޓް ކަލާ

އިންސައިޑް މެން

ދަ އިންޓެންޓް

ލާނިން ޓައިމް ވިތް ޓިމީ

ލަވް އިން ސެވެން ޑެއިސް

މޮންސްޓާރ މެތް ސްކޮޑް

އޮބްލިވިއަން

އާރްބީޖީ

ރޯލް މޮޑެލް

ސޮރީ ޓު ބޮދަރ ޔޫ

ސިޕާ ވައި!

ތެންކްސް ފޯ ޝެއަރިން

20 ފީޓް ފްރޮމް ސްޓާޑޮމް

 

16 މެއި

ފޮލޯ މީ

ލައިފް އޮފް ދަ ޕާޓީ

ސެންސިޓިވް ސްކިން

މި ފިލްމުތައް ނެޓްފްލިކްސް އިން ނެގުމުގެ ކުރިން ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. ފަހުބަސް

    ދުނިޔެ ނިމުމުގެ ކުރިން ހަތީމެއްކޮށް އުޅުންއިސްލާހުކޮށް ނަމާދު ކުރިއްޔާ ކީތޯވާނީ. އެކަމައް އަދިވެސް ފުރުސަތު އެބައޮތް

    10
    2