އިންޑިޔާގެ އުއްތަރަ ޕުރަޑޭޝްގެ އަވަށެއްގައި 5 މީހުންގެ ގުރޫޕްއަކުން ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފި އެވެ.

އިންޑީޔާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވަނީ މިކަން ހިނގާފައިވަނީ މިކުއްޖާ ބައިސްކަލު ހެދުމަށް ގަރާޖަށް ލާފައި ގެޔަށް އައި މަގުމަތީގައި ކަމަށެވެ. ފުލުހުންނަށް މިމައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައިވަނީ 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށެވެ.

މިކުއްޖާ ބުނެފައިވަނީ ފަސް މީހުންގެ ގުރޫޕްއަކުން މިކުއްޖާއާ ދިމާކޮށް ޖަންގަލީ ތެރެއަށް ގަދަކަމުން ވެއްދި ކަމަށެވެ. އަދި މިކުއްޖާ ކުރެން ބަދުއަޚްލާޤީ އަމަލު ހިންގުމަށް އެދުނު ކަމަށެވެ. އަދި މިކަން ނުކުރުމުން އެކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޮތުން ގިނަ ގޯނާ ތަކެއް ކުރި ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ މިހާރު ފުލުހުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާއިރު، މިކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރގެ ދަރިފުޅުވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް މިކުއްޖާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. އަލީ ޝަމީމް

    މިއީ ބަދުއަޚުލާޤީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނަޅައިފައިވާ ރޭޕްސްތާން