އަމިއްލަ ދަރި މަރާލި މީހާ އަށް މާފްކޮށް، އޭނާ އަށް ނަސޭހަތް ދީ، އެމީހާގެ ގައިގައި ބައްޕަ ބައްދާލައިފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ކެންޓަކީ އަށް ނިސްބަތްވާ މުސްލިމެއް ކަމުގައިވާ ސަލާހުއްދީން ޖިތްމޫދު އަކީ ޕިއްޒާ ޑެލިވަރީ ކުރާ 22 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. އާދައިގެ މަތީން ޕިއްޒާ ޑެލިވަރީ ކުރުމުގައި އެއް ރޭ ސަލާހުއްދީން އުޅެނިކޮށް، ބަޔަކު މީހުން ވަނީ އޭނާ ހިފަހައްޓައި، އަތުގައި ހުރި ފައިސާ އާއި އަގުބޮޑު އެއްޗެހި ކޮޅު ފޭރިގަނެ، އޭނާގެ ގަޔަށް ވަޅި ޖަހައި މަރާލާފައެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމިފައި ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭގައެވެ.

ސަލާހުއްދީން ފޭރިގަނެ، އޭނާ މަރާލި ކަމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތު ވެފައި ވަނީ އުމުރުން 24 އަހަރުގެ ޓްރޭ ރެލްފޯޑް އަށެވެ. ރެލްފޯޑަށް ހުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން ކޯޓުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ސަލާހުއްދީނުގެ ބައްޕަ ބުނެފައި ވަނީ ސަލާހުއްދީނާއި އޭނާގެ މަންމަގެ ފަރާތުން ރެލްފޯޑަށް މާފް ކޮށްފިން ކަމަށާއި، ސަލާހުއްދީން މަރާލުމުން ރެލްފޯޑް ދެކެ ރުޅި ނާންނަ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ރުޅި އަންނަނީ އެފަދަ ނުބައި ކަމެއް ކުރުމުގެ ވަސްވާސް ދިން ޝައިތާނާ ދެކެ ކަމަށްވެސް ސަލާހުއްދީންގެ ބައްޕަ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ އެކަކު އަނެކަކަށް މާފް ކުރުމަކީ ވަރަށް މާތް ކަމެއް ކަމަށާއި، އެއީ އިސްލާމް ދީނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ADS BY SHEESHA

31 އަހަރަށް ޓްރޭ ރެލްފޯޑް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށް، ކޯޓުން ބޭރަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ސަލާހުއްދީނުގެ ބައްޕަ ވަނީ ރެލްފޯޑުގެ ގައިގައި ބައްދާވެސް ލާފައެވެ. މިއީ މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތަށް ހުރި ނަމޫނާ އެއް ނޫންތޯއެވެ.

ADS BY ASTERS

1 ކޮމެންޓް

  1. ސުރުޚީ ތަންކޮޅެއް ސާފުކޮށް ލިޔުން އެދެން