ނިމިދިޔަ އަޟްހާ އީދުގައި ދުނިޔޭގެ މުސްލިމް ގައުމުތަކުގައި އެންމެ ގިނަ އިން ކަތިލި އެއް ޖަނަވާރަކަށް ކަންބަޅި ވާނެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކަންބަޅިއަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލު ކަން ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެ ކަންބަޅިއަށް އެހާ ބޮޑު ސަމާލު ކަމެއް ލިބިފައި ވަނީ އެ ކަންބަޅީގައި ފަސް ދަޅުލާފައި ހުންނާތީއެވެ.

ނައިޖީރިއާގެ ލާގޯސްއިން ފެނުނު މި ކަންބަޅީގެ ވީޑިއޯތައް މިހާރު ވަނީ މީސްމީޑިއާގައި އާންމުވެފައެވެ. މިއީ ފިރިހެން ކަންބަޅިއެއް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނާ އިރު، މި ކަންބަޅި ގައިގައި ވަނީ މުޅިން ހެން ހުދު ކުލައެވެ.

އާއްމުކޮށް ފިރިހެން ކަންބަޅިއެއްގައި ހުންނަނީ އެންމެ ދެ ދަޅެވެ. ބައެއް ކަންބަޅިތަކުގައި ދަޅެއް ނުވެސްހުރެއެެވެ.

މި ކަންބަޅި ފެނުނީ މިދިޔަ އަލްހާ އީދުގައި ކަތިލުމަށް ތައްޔާރުވަނިކޮށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. ފިރިހެން

    ކަންބަޅިއަކީ ބަކަރީގެ ފިރިހެން ވައްތަރު
    ޢަންހެން ކަންބަޅިއެއް ނުހުންނާނެ

    • ބޫސްޓަރ

      ވ.އެނގިފަ ތިއޮތީ..