އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫން “މަކާއޯ" ގުރައެއް ގެއްލިގެން އޭގެ ވެރިފަރާތުން އެގުރާ ހޯދުމަށް އާންމުންގެ އެހީ އަށް އެދިއްޖެއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނީ، 'އޮލީ"ގެ ނަމުން ނަން ދެވިފައިވަނީ އެގުރާ އުދުހިގެން ގޮސްފައިވަނީ މިއަދުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

އޮލީއަކީ ނޫކުލައާއި ރީނދޫ ކުލައިން ހުންނަ ގުރައެކެވެ.

އޭގެ ވެރިފަރާތުން ބުނެފައިވަނީ އެގުރާ ފެނިއްޖެނަމަ، ނަގަން ނޫޅު 9137131 އަށް ގުޅައި އެކަން ހިއްސާ ކުރުމަށެވެ. އެއީ އެހެން މީހަކަށް އެގުރާ އޮޅު ނުވާނެތީ، ނަގަން މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ، އެމީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިދާނެތީއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

1 ކޮމެންޓް

  1. ޗެންޑްލާ

    ދެން ޕޮލިހުން ކީކޭ ބުނީ ؟