"އަކުއާމޭން 2" އިން އެމްބަރ ހާރޑް އުނިކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ޕެޓިޝަންގައި ހަތަރު މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

"އަކުއާމޭން" ގައި އެމްބަރ ހާރޑް ފެނިގެން ދަނީ ކުއީން މެރާ ގެ ރޯލުންނެވެ. މީގެ ދެވަނަ ފިލްމުން ހާރޑް އުނިކުރުމަށް "ޑީސީ ވަރނަރ ބްރޯސް" އަށް ގޮވާލާ ޕެޓިޝަނެއް ގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފްތާގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް މިހާރުވެސް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

މި ޕެޓިޝަން ޖީން ލާރސަން އުފައްދާފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު، ފެންޓާސްޓިކް ބީސްޓްސް ފްރެންޗައިޒްގައި ޖެލަރޓް ގްރިންޑަލްވާލްޑްގެ ރޯލުން ވަކިވާން ވަރނަރ ބްރޯސް، 58، އަށް އެންގި ކަމަށް ޚަބަރު ފެތުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ނިޔަލަށް ޕެޓިޝަންގައި 4،004،160 މީހުންގެ ސޮއި ހަމަވެފައިވާ އިރު، އޮންލައިން ޕެޓިޝަން ސަޕޯޓަރުންގެ ނެޓްވޯކްގައި އެންމެ ބޮޑު އޮންލައިން ޕެޓިޝަން އަށް ހެދުމަށް 4،500،000 މީހުންގެ ސޮއި ހޯދަން ޖެހޭއިރު މިހާރު މި އާމާޒަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

މި ޕެޓިޝަނުގައި ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ހާޑް ވަނީ އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއް ދޭންޖެހޭ ގޮތަށް ކޯޓުގައި މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި ޖޮނީ ޑެޕްގެ އަކީ ގެވެށި އަނިޔާކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ލޭބަލް ކޮށްފައެވެ.

"ޕީޕަލް" އިން މި ހަފުތާގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ހެއާޑްގެ ހެކިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ތެދުވުމަށް އެކްޓްރެސް އެލެން ބާކިން އަށް ގޮވާފައިވާއިރު އަންނަ ހަފުތާގައި އަލުން މީގެ ޝަރީއަތް ފަށާނެ އެވެ.

އަދި އަކުއާމެން އެކްޓްރެސްގެ ފަރާތުން ހެކިބަސް ދޭނީ ހަރޑްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ވިޓްނީ ހެންރިކޭޒް އެވެ.

ހާރޑްއާ ދެކޮޅަށް ޑެޕް 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދައުވާއެއް ކުރަނީ އޭނާ ހާޑް އަށް ގެވެށި އަނިޔާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އޭނާގެ އަގުވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރާތީއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު