ވެޑިން ފޮޓޯ ނެގުމަކީ އަލަށް ކައިވެނި ކުރާ ގިނަ ދިވެހިންގެ މެދުގައިވެސް ވަރަށް މަގުބޫލު ކަމެކެވެ. ވެޑިން ބާއްވާ ދުވަހު ފޮޓޯ ނެގުމާއި އެދުވަހުގެ އެފަހުންވެސް އައުޓްޑޯ ފޮޓޯ ޝޫޓް ބޭއްވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ކުރާ ކަމެކެވެ. އެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯގްރަފަރު އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ އޭނާގެ ވާދަވެރި ފޮޓޯގްރަފަރުންނަށްވުރެ މޮޅަށް ފޮޓޯ ނެގުމަށެވެ.

"އިންޓަނޭޝަނަލް ވެޑިން ފޮޓޯގްރަފާ އޮފް ދަ އިޔާާ" އަކީ މިފަދަންއިން ފޮޓޯގްރާފަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރީތި ފޮޓޯ ނަގާ މީހުން ހޮވައި އެމީހުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ މުބާރާތެކެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުވެސް މި މުބާރާތުގައި އެތައް ފޮޓޯގްރަފަރުންގެ ފޮޓޯތައް ފެނިގެން ދިޔަ އިރު ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ މޮޅު ބައެއް ފޮޓޯތަކެއް ފެނިގެން ދިޔައެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ އޭގެ ބައެއް ފޮޓޯތަކެވެ.

5)

4)

3)

2)

1)

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު