މާ ގިނައިން ރޯތީކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ރުޅީގައި އުފަން ދަރިފުޅު، ކުނި ގޮނޑަށް އެއްލާލި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ. މި މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ ދިއްލީގެ އިރުމަތީ ސަރަޙައްދުންނެވެ.

ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެއްލާލި ތުއްތު ދަރިފުޅަކީ 25 ދުވަހުގެ ކުޑަ ކުއްޖެކެވެ. އަދި، މިކަން ކުރި އަންހެން މީހާގެ ނަމަކީ ނޭހާ އެވެ.

މީގެއިތުރުންވެސް، ނޫސްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިކަމަށް ނޭހާވަނީ އެއްބަސްވެސް ވެފައެވެ. އޭނާ އެއްބެސްވުމަށްފަހު ބުނިގޮތުގައި އޭނާގެ ދަރިފުޅު، އެއްކަމެއް ކޮށްގެންވެސް ހުއްޓައެއް ނުލިއެވެ.

މި ތުއްތު ކުއްޖާ ކުނި ގޮނޑަށް އެއްލާލީ މަރާލާފައިކަމުގައި ނުވިޔަސް، އެކުއްޖާ ހޮވައިގެން ގެންގޮސް، ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށްވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު ދަނީ މި އަންހެން މީހާގެ މައިވަންތަކާމެދު ސުވާލުކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. ގފގ

    ފދގހދފ

  2. ފާއިޒް

    ސުވާލު ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް ތީ ހަމަ ގެރީގެ ސަރުކާރެއް އޮތް ތަނެއް..