ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ޝައްމި މަރުވެއްޖެއެވެ.

ޝައްމި އާންޓީގެ ނަމުން މަޝްހޫރު މިއެކްޓްރެސް މަރުވެފައިވާކަން އަމިތާބް ބައްޗަން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އަމިތާބް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޝައްމި މަރުވެފައިވަނީ މުސްކުޅިބަލީގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި ކޮންމެ މީހެއްގެ ނިމުންވެސް އަންނާނެކަމަށެވެ.

1990ހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ފިލްތަކުން ފެނިގެން ދިޔަ ޝައްމިގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމަކީ ޝިރިން ފަރާދް ކީތޯ ނިކަލް ޕަޅީއެވެ. ޝައްމި މަރުވިއުރު އޭނާގެ އުރުރަކީ 89 އަހަރެވެ.