އޭލިޔަންގެ އުޅަދެއްްކަމަށް ބެލެވޭ އުޅަދެއް އެންޓަރޓިކާއަށް ވެއްޓޭ މަންޒަރު ދައްކާދޭ ފޮޓޯއެއް އާއްމު ވެއްޖެއެވެ.

މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތަށް ބުނާގޮތުން އޭލިޔަން ސުޕޭސްޝިޕް ވަނީ އެންޓަރޓިކާއަށް ވެއްޓިފައިކަަމަށެވެ. އަދި މި ގޮތްނޭންގޭ އެއްޗެއް ސައުތް ޖޯޖިއަރ މަތިން ދަތުރުކޮށްފައިވާކަމަށްވެސް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތަށް ބުނެއެވެ.

ގޫގަލް އާރތްއިން ގޮތްނޭންގޭ އެތި ވެއްޓޭ މަންޒަރުވަނީ މިހާރު އާއްމުކޮށްފައެވެ. ޖައްވީ ކަންތައްތަކަށް ލޯބި ކުރާ ފަރާތްތަކުން މިކަން އިތުރަށް ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށްދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. ހުވަދޫ

  ލޮލް...ތިއޮތިީ އެތަންކަނޑައިގެން ވެއްޓިފަ

 2. މަޒީ

  ބުހުތާނު ދޮގު ނުފަތުރާށެވެ..

 3. އަންހެން

  ބަލަ އޭލިއަން އެއީ ވާއެއްޗެއް ކަން ޕަރޫވްކޮށްދީބަލަ. އެއީ މިހާތަނަށް އައި އިރުވެސް ޕްރޫވް ނުވެ އޮތް ކަމެއް. ނޫސްވެރިކަމުގަ ރޯ ފިލައިން ހުރެގެން ކަންކަން ދަސްކުރޭ. ބަލާ ދިރާސާކުރޭ

  • ހުސޭނުބޭ

   އެއީ ހަމަ ދިވެހިން ސަފަރުކަތްދާ، ސަންތިމަރިޔަނބު ޕްރޫވްކުރުންފަދަ ކަމެއް!

 4. ހެހެ

  ތީ އެދިމާލުން ވެއްޓިގެންދާ އައިސް ގަނޑެއްނުން.....

 5. ހުރަސް

  އޭލިއަނުންނޭ ކިޔާ ބަޔަކު ނޫޅޭނެ

  (އަލްގުރުއާން) މަލާއިކަތް ބޭކަލުން، ޖިންނީން، އިންސާނުން