ބައި ކޮފީ

ލަވަރސް ލީޕްގެ ނަމުން ނަން ދެވިފައިވާ ވޯޓަރ ފޯލް - ވަގުތު ފޮޓޯ: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ

ކައިވެނިކުރަން ރުހުން ނުލިބުމުން ލޯބިވެރިން ފުންމާލާ ފަރުބަދައިގެ ވާހަކަ

މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގެ ނިޔަލަށް 12.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާއިރު އެ މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް 13.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް، އެމްއެމްއޭ އިން ހާމަކޮށްފި އެވެ.