ބައި ކޮފީ

ލަވަރސް ލީޕްގެ ނަމުން ނަން ދެވިފައިވާ ވޯޓަރ ފޯލް - ވަގުތު ފޮޓޯ: އަޝްހާދު އަބްދުﷲ

ކައިވެނިކުރަން ރުހުން ނުލިބުމުން ލޯބިވެރިން ފުންމާލާ ފަރުބަދައިގެ ވާހަކަ

ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯއަކީ ސްރީލަންކާ އަށްދާ ދިވެހިންގެ މައި ކިއްލާގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައި އޮންނަ ހަމައެކަނި ތަނެވެ. ކޮލަމްބޯއިން ބޭރަށް ދާ ނަމަ ގިނަ ދިވެހިން އާންމުކޮށް ގޮސް…