ބައި ކޮފީ

މާބައިދޫ މީހުން ދޮންނަ މެޝިނުގައި ޖޫސް ގިރިތަ؟

ލ.މާބައިދޫ މީހަކާ ބައްދަލުވެއްޖެނަމަ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ބުނާ ވާހަކައެއް އޮވެއެވެ. އެއީ "ތިރަށު މީހުންނަކީ ދޮންނަ މެޝިނުގައި ޖޫސް ގިރި މީހުން ދޯއެވެ." ރާއްޖޭގެ ވަރަށް…