ވަގުތު ބްރޭކިން
އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓުން އިނގެރޭސި ވިލާތުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ހަނި ގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެއްޖެ
5 ގަޑިއިރު ކުރިން

ދިވެހި މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީ

ދިވެހި ދިދައާއި އެެކު ހަރުބީ މިސްރު ފަތަހަކޮށްފި

ބޮޑުބެރަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި އެއްމެ މަގުބޫލް ސަގާފީ ކުޅިވަރޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ބޮޑުބެރުގެ ނަމާއި އެ އެއަޑު އިވުމުން ލޭ ކެކިގެންނުދާ ދިވެއްސަކު ނެތޭ ބުނުމަކީވެސް…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 63)