މީހުން

މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަށްވި ދިވެހި ޒުވާނަކަށް ހިދާޔަތް ލިބުން ގޮތުގެ ވާހަކަ

"މިއީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށް ވުމަށް ފަހު ހެޔޮމަގު ފެނުނު ދިވެހި ޒުވާނެއްގެ ވާހަކައެވެ. މި ވާހަކައިގެ އަސްލު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް އުނި އިތުރު ގެނެސްފައިވާނެއެވެ. އަދި ވާހަކައިގައި…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 63)