ވަގުތު ބްރޭކިން
ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަނީ
1 ގަޑިއިރު ކުރިން

ޓެކްނޮލޮޖީ

ދިވެއްސަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑްރޯންއެއް އުފައްދައި ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު ޓެސްޓްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައިވެސް ތަފާތު އީޖާދުތައް ކުރަމުން އަންނަ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. ހައިރާންވާހާ މޮޅު ދިވެހިން މި ރާއްޖޭގައިވެސް އުޅެއެވެ. އެކި މީހުން އެކި ދާއިރާތަކުގައި ކުރިއަރައި ގޮސްފައިވާއިރު،…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 63)