ސިއްހަތު

ޒިކާ ވައިރަސްގެ އަލާމާތްތަކަށް ސަމާލުވޭ!

ޒިކާ ވައިރަސް އަކީ މަދިރީގެ ސަބަބުން ފެތުރޭ ބައްޔެކެވެ. ޒިކާ ވައިރަސް ފެތުރެނީ އީޑީސް މަދިރީގެ ޒަރީޢާއިންނެވެ. އީޑީސް ޑެންގޫ އާއި ޗިކަންގްންޔާ ވެސް ފަތުރާ މަދިރިއެވެ.…