ޚަބަރު

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު

ސިފައިން ތިބީ ގައުމީ ޖޯޝުގައި، ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން ތައްޔާރުވެގެން - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު

ސިފައިން ތިބީ ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށާއި ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ވިސްނުންތަކެއް ސިފައިންގެ ތެރޭގަ ނެތް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފް…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 63)