ވަގުތު ބްރޭކިން
ހަމާސްގެ ހަމަލާއެއްގައި އިސްރާއީލް މީހަކު މަރުވެ، އިތުރު ބައެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެ
2 ގަޑިއިރު ކުރިން

ޚަބަރު

އިބޫ އެކުލަވާލާ ކެބިނެޓަށް ސަވާރުވުމަށް ޕާޓީތަކަށް ތަނެއް ނުދޭ - ނަޝީދު

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު(އިބޫ) އެކުލަވާލާ ކެބިނެޓަށް ސަވާރުވުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ގާނޫނުން ތަން ނުދޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 63)