ވަގުތު ބްރޭކިން
އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓުން އިނގެރޭސި ވިލާތުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ހަނި ގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެއްޖެ
5 ގަޑިއިރު ކުރިން

ޚަބަރު

ސަރުކާރުން އަންގައިގެން ސައިކަލުގައި ސްޓިކާ ޖެހުން ފުލުހުން ހުއްޓާލައިފި

ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކު ކޮށްފައި ހުންނަ ސައިކަލުތަކުގައި ސްޓިކާ ޖެހުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ "ޕީއެސްއެމް ނިއުސް" އަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 63)