ވަގުތު ބްރޭކިން
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ "ޑިސޭ" ނިޔާވެއްޖެ
7 ގަޑިއިރު ކުރިން

ޚަބަރު

ހުރިހާ ގްރޭޑެއްގައި ޓެބްލެޓުން ކިޔަވައިދޭނެ ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ވާނީ ރާއްޖެ – ރައީސް

ހުރިހާ ގްރޭޑެއްގައި ޓެބްލެޓުން ކިޔަވައިދޭނެ ފުރަތަމަ ގައުމަކަށް ވާނީ ރާއްޖެވާނެކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 63)