ވަގުތު ބްރޭކިން
ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ރައީސް ޔާމީންއަށް
4 ގަޑިއިރު ކުރިން

ޚަބަރު

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ ޑރ.އަބްދުލް މަޖީދު – ފޮޓޯ: ވީނިއުސް

ޑރ.މަޖީދުގެ ފަހުގެ މެސެޖް – އޮހިގެންދާ ފެން ތިއްކަކުން

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ އަވަހާރަވުމަކީ މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ލިބުނު ފޫނުބެެއްދޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެކެވެ. މިޖީލުދުއް އެންމެ ވަރުގަދަ ދީނީ…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 63)