ޚަބަރު

އީޔޫ ފޮރިން އެފެއާޒް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ދަނީ

ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަން އިއުލާން ކުރުމުން އެމްޑީޕީން އިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ސަރުކާރުގެ ވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަން އިއުލާން ކުރުމުން އެމްޑީޕީން އިން މަރުހަބާ ކިޔައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީން އިން…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 63)