ވަގުތު ބްރޭކިން
ވައިސް ޗީފް ކަމުން ޝާހިދު ވަކިކޮށް، އެ މަގާމަށް އަބްދުއްރަހީމް
49 މިނެޓް ކުރިން

ޚަބަރު

ބުރޭކިން

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްގެ މަގާމަށް މިއަދު ހައިކޯޓުން ވަޒީފާ ދޭން ހުކުމް ކުރި ޝަމާލް

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްގެ މަގާމަށް, މިއަދު ހައިކޯޓުން ސިފައިންގެ ވަޒީފާ ދޭން ހުކުމް ކުރި އަބްދުﷲ ޝަމާލް، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. އޭނާ…

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 63)