ހަބަރު

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

އުންމީދަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމި، އެމްޑީޕީ އަށް ވެރިކަން ލިބުން – ނަޝީދު

ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަން ނިމި، މިނިވަން އިންތިޚާބެއް ބޭއްވި، އެމްޑީޕީ މެންބަރުން އެދޭ ކެންޑީޑޭޓަކަށް އެއިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެވި، އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފޮނި އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް…