ހަބަރު

އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދިވެހި ސިފައިންނާ ދެކޮޅަށް ނިކުމެ ކުރިމަތިލުމަށް ގޮވާލައިފި

އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް އަސްކަރީ މަނަވަރެއްގައި އައިސް، ދިވެހި ސިފައިންނާ ކުރިމަތިލައި ސިފައިންގެ ދައުރު ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކުރެވެން އޮތްހައި ކަމެއް ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ނޫހަކުން ގޮވާލައިފިއެވެ. އެޤައުމުގެ…