ހަބަރު

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގުގެ މައުލޫމާތު ޕީޖީ އޮފީހާއި ހިއްސާކުރަން ފަށައިފި

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ނިންމުމަށްފަހު، އެ މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ހިއްސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޭސީސީން ފަށައިފިއެވެ. މި މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ޕީޖީ…