ހަބަރު

އެމްއެމްއޭ ގަވަރުނަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރައްވާ ނީޒާ

އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރަން ނީޒާ އިމާދުގެ ނަން މަޖިލިސް އަށް ފޮނުވައިފި

އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރަން ނީޒާ އިމާދުގެ ނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. ނީޒާ އަކީ މިހާރު އެމްއެމްއޭގެ އެސިސްޓެންޓް ގަވަރުނަރެވެ. ނީޒާގެ ނަން…