ހަބަރު

ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތާއި ދެކޮޅަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރީ އެމްޑީޕީ – ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތާއި ދެކޮޅަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރީ އެމްޑީޕީ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޕީޕީއެމްގެ…