ފޮޓޯ: އަވަސް

އެމްޑީޕީގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ މެންބަރު ނައީމާ އިބްރާހިމްއާއި މާފަންނު މެދުދާއިރާގެ މެންބަރު އަޒްރާ މޫސާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށައް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މިދެމީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށައްގެންދިޔަ އިރު، ފުލުހުން މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ސްޕްރިންޑެންޓެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަހްމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ ހަތަރު މީހަކު އޭރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށާއި ހައްޔަރު ކުރީ މާލޭގައި އަލިފާން ރޯކޮށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ ސަރުކާރު މަގުމަތިން ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށެވެ.

ޝިފާން އިތުރަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ، ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި އަމަންއަމާންކަން ނަގާލައި ހުޅުޖަހަން ރާވާ އިތުރު ބަޔަކުވެސް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ކުރަމުން އަންނަކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

  1. މި ދައްތާ ރެވިތެޔޮ ގަންނަނީ ކޮންތަނަކުންބާ! އެކަން އެގުނިއްޔާ އަހަރެމެންވެސް އެ ގަނެގެން ގައިގާ އުނގުޅައިގެން މަތަމާރައިގެން އުޅޭނަން.

  2. ކިހާ ދެރަކަމެއްތަ ނައީމާ. އަންހެން ދަރި މަރުވި އިރުވެސް ނޭނގުނީ މުޒާހަރާކުރަން ހަދައިގެން

  3. ޙަފްޞާ / މާލެ

    ޔާﷲ! އެމްޑީޕީގެ ނަމުން ނަންކިޔާ ޝައިޠާނީ ބައިގަނޑާއި އެ ޝައިޠާނުންގެ ކިއްލާ މުލުން ލުހެލައްވާންދޭވެ! މ ޝައިޠާނުންގެ އަތާ ފަޔާ އަގައިގެ ނުބައިކަމުން ދިވެހި އުއްމަތް އެކުގައި ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާންދޭވެ! އާމީން! ޔާ ރައްބަލް ޢާލަމީނ!

  4. ބަލާލަ މިތިބަ ލަދުކުޑަ އަންހެނުންތަކެއް!

  5. ހާދަ ލަދެއް ހަޔާތެއް ނެތް ބައެކޭ