ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު މާދަމާ ލާލެ ވަޑައިގަންނަވާނެކަން އިއުލާނުކުރައްވައިފިއެވެ.

މިއަދު ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް، ޖަމީލް ވިދާޅުވީ، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:30 ހާއިރު އޭނާ މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު މާދަމާ 6 އޮކްޓޯބަރ ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު 2:30 ގައި އިންޝާﷲ ލޮބުވެތި ވަތަނަށް އަނބުރާ ދާނަން". ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަމީލް މިހާރު ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަަވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައެވެ. އޭނާ އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ވަނީ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައެވެ.

ޑރ، ޖަމީލް މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނެކަން އިއުލާނުކުރެއްވިއިރު، މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މިހާރު ދިރިއުޅުއްވަމުންގެންދަވާ ސިޔާސީ ލީޑަރުންތައް ރާއްޖެ އައުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ފައްޓަވާފައެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، ގާސިމް އިބްރާހިމް އާއި އަލީ ވަހީދު މި ވަނީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި އަންނަ މަސް ތެރޭގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ އިއުލާނުކުރައްވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

23 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ކުނިބޮނޑި ލައްގާނެ ހުޅަނގު މޫސުމުގަ. އެކަމަކު ކުނިވާނީ ހަމަ ކުންޏަށް

 2. ޙައުލާ

  އިންޑިޔާ ސިފައިންތަ އެކޮމްޕެނީ ކުރަނީ؟

 3. ރަސީދު

  ބޮޑިބައް ގަޑެއް ރެޑީ ކުރޭ

 4. ޒުހުރާ

  ގައްދާރުން އަންނަން ފަށަނީ ހަލާކުއާއެކު. މިގަމެއް ނެތް. ބޮޑު އަގުގަ ކްރިސްޓިއަނުންނަށާ މަލްޓިނޭޝަނަލް ކުންފުނިތަކަށް ވިއްކާލާފަ މިތަން މިއޮތީ. ދިވެހިންނަކީ މިހާރު ވިކިފަތިބި އަޅުންތަކެއް

  • އާންމު އާދުމީ

   ހިތާމަވެރި ވާހަކައެއް ކަމަކު ތެދަށް ތިބުނީ.

  • ބަންގާޅު އަނބިސޮރު

   މިހާރު މިގައުމު ޒުހުރާ މެން ވިއްކާލާ ނިންމި އިރު ކޮބާ އަހަރެމެންނަށް ވީ ބައި. ގައިމު ހުރިހާ ބަލަވެރިކަމެއް ޖެހުނީ މަގޭ ފުރަގަސްފަރާތަށް

  • ބަންގާޅު އަނބިސޮރު

   މަށެއް ނުފޮނުވަން ކުިޔަކު .ވަގުރު ވެސް ހަމަ ބޭނު ގޮތަކަށް ދޯ ކަންތައް ކުރަނީ

 5. ރައްޔިތުން

  މަރުހަބާ

 6. ފާއިޒް

  ތިކަހަަލަ ހާއިނުން ހެޔޮ މި ޤައުމަށް ނަޔަސް..

 7. ބާރު

  ދިވެހިރާއްޖެއަށް މޫސުމީ އިއިވާލިގަނޑާއެކު ކުނިޖަމާވާ ދުވަސްކޮޅެއް. އަނެއްމޫސުމުގަ މިކުނިތައް އަނެއްކާ އެހެންތާކަށް ލައްވާނެ

 8. ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ދަނބުފަށުވިގެ ގދ.ގައްދޫ

  މަރްޙަބާ ޑޮކްޓަރު ޖަމީލު !

 9. ހުސޭނުބޭ

  ތިވީގޮތުން ފައިސަލް ނަސީމް ބާކީވީ.

 10. ޖޮއްބެ

  ބޮނޑިބަތޭ މާލެ އަރަނިއްޔޯ. މިއީ އަންނިޔަށް ކެހިދިން ގޮލާ. ދިގު މުއްދަތަކަށް ޖަލައްލާނަމޭ ބުނެފަ.

 11. މަގޭ

  ކުނިބުނިން މި ޤައުމު ސާފުކޮށްފާ ވަނިކޮށް އަނެއްކާ ހުރިހާކުނިބުނި ތިޔައައީ. ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮދުކަމާ.. މީ ޤައުމުގެ ޣައްދާރުން.

 12. އިބޫ

  މަށަށް ހެޔޮ ކަލޭ ނަޔަސް

 13. އަހުމަދު ނިޔާޒު

  ކީއްކުރަން ތިއަންނަނީ...ކަމަކުތަ

  • Anonymous

   ސަލާން ޖަހާ މީހުންވީމަ، ބަހާތަނުން އެއްޗެއްދިއްކޮށްލާތޯ.

 14. ައަންނި

  ޢެހެންވީމާ މީނާ މިއޮއްދުވަހު ހުރީ ނާންނާން ތާ! ކުރެވިފައި ހުރި ކަންތައް އިހުސާސް ކުރެވޭތީ ތޯއްޗެ.

 15. Anonymous

  ވެރިކަމުގަ ހުރި ކުނިގަނޑު ފައިބާނެ ވަރަށް އަވަހަށް

  • Anonymous

   އޮބްވިސް ފައިބާނެ. އެކަމަކު ވެރިކަމަށް ތިގެނައީ އެއްގައުމަށްވުރެ ގިނަ ގައުމުން ފައިސާނަގައިގެނަ އައިބައެއް. ވިޔަފާރި އުސޫލުން ފައިސާދޭނީ ބަދަލުގައި އެއްޗެއްދިނުމުން. ގައުމާ ރައްޔިތުން ކުޅު ނުވަތަ އިސްލާމް ދީންކަން އެނގޭނީ އަހަރެއް ދެއަހަރެއް ފަހުން.

 16. ޟ

  ޙާއިނުން ނާ ކާހިނުން މިހަަާރު އެގިއްޖޭނު ވޮޓައްބަލާފަ ދެން ލަލަ

 17. ޒާ

  މީހާ ދުލުން އަނެއް މީހާ ޔާމެދު ބުނާބަހަކުން އިންސާފުގެ ދުވަހުގައި ބަދަލު ދީ ތިމާގެ ހެޔޮއަމަލު ތަށް ހުސްވެދާނެ.ވިސްނާލާ.ނަފުރަތު ކުރާކަށް ނުވާނެ.

 18. މެސީ

  އެހެންވީމަ ޖަމީލް އައީމަ ރަސްމީކޮށްބޮނޑިބަތް ކާން ފެށޭނެތާ!