އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަސް މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މެންބަރުން ފާއިތުވި ފަސް ދުވަސް ތެރޭގައި އެކި ފަހަރު މަތިން ރާއްޖެ ދޫކުރައްވާ ބޭރަށް ފުރައިވަޑައިގެންފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހުންނެވީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް އެކަންޏެވެ.

ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އަމްޖަދު މުސްތަފާ އާއި ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން ކަމަށްވާ، އިސްމާއިލް ހަބީލް އަބްދުލްރަހުމާނާއި، ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަހްމަދު އަކްރަމާއި، ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލީ ނަޝާތު ވަނީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އެކި ބޭފުޅުން އެކި ދުވަސް މަތިން ރާއްޖެ ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގެންނެވި އިރު އެންމެ ފަހުން މިއަދު ފުރައި ވަޑައިގެންނެވީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ހަބީބް އެވެ. ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަހްމަދު އަކްރަމް ފުރީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ މެދު ތެރޭގައެވެ. އަނެއް ދެމެންބަރުން ފުރި ދުވަހެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ހަބީބް މިއަދު ވަޑައިގެންނެވީ ލަންކާ އަށް ކަމަށް ވެއެވެ. އަކްރަމް ވެސް ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވީ ލަންކާ އަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އޭނާ ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އަކްރަމް މިރޭ "ވަގުތު" އަށް ފޮނުއްވި މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭނާ މިހުންނެވީ ލަންކާގައި ކަމަށާއި ސިންގަޕޫރަށް ވެސް އަދި އެހެން ގައުމަކަށް ވެސް ވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ހަތަރު މެންބަރުން ރާއްޖެ ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގެންނެވި އިރު އެކޮމިޝަނުން އިންތިޚާބު އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމް އިން ގެންދަނީ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެތުހުމަތުތަކަށް ޖަވާބު ދާރީވުމަށް ޕީޕީއެމް އިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ގޮވާލަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ކޮމިޝަނުން ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. ޢައްޑޫ ސީދިބިޑާ

  ޥަގުތުން އިންތިހާބު ބާތިލްކުރަންވީ އާލައްގަޑު ލާރިކޮލު މަޅާލާފަ ރައްކާވީޔޭ!!

  ކޮބާ އަވަހެއްނުން ތެޅިފޮޅިގައްގޮއް !!

 2. ާާއަހުމަދު

  ވޯޓުން ވައްކަންކޮށްފި ޔަގީން ކަށަވަރު

 3. ރައްޔިތުން

  ނިޒާމުން ގެއްލުވާލި ކަމަށް ތިޔަވާނީ .

 4. އަހުމަދު

  ޑިމޮކްރަސީގަ ޖެހެނީ ގިނަގިނައިން މީހުންރޮލާކާންދޯ.

 5. ރާއްޖެ

  ޕީޕީއެމްގެ ގޮވާލުންތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް ގޮވާލަމެވެ

 6. ހުސޭނުބޭ

  ހާތްތެރީ! ވަގުންނަށް ލިބުނު ލާރިގަނޑާ ހަވާލުވާންވެގެން ދަނީދޯ!

 7. ބޮލި މުލައް

  މިހާރު ދެން ޔަގީންވެއްޖެ ރިޝްވަތު ނެގީކަމަށް

 8. ީަަފިލީ

  ޥަގުކަަލޭގެ ފިލީދޯ. ޥޯޓުވަގު ....

 9. ހަމަ ހެވެނީ

  ވަގުންތައް ފިލަން ދުވަނީ އޮތަ؟

 10. މައްކަޑި

  ނުކެރޭނެ ޖަވާބުދާރީވާކަށް އެހެރީ ޑޮލަރަށް ބޫތުކައިފަ ވޯޓުވަގު ތިމަރަވަގު ބޮޑުވަގު

 11. ނޫންތަ؟

  ފަސްމާމުލު ފަސް ވަގުން އެތިބަގެން ސައްލާ ކުރަނީ.

 12. ހުސެން

  ފުރާނެތާ އެވަރައް އެކައުންޓު ބަރުވެއްޖެ. ދެންތިމީހުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޯޓުން ހުކުމެއް އައިސްސިޔާ އެވާނީ "އަނިޔާ އައް"

 13. އަހްމަދު

  އެބޭފުޅުން ވަޑައިގެންނެވީ އެބޭފުޅުންގެ އެލަވަންސްކޮޅުނަންގަވަން

 14. ނަގޫރޯޅި

  އެންމެން ލަންކާއައް ބޮޑުގުންޑާ ކެރަފާ ނަސީމްކައިރިޔައް މިދަނީ ހެދިވަގުގެ އަގާ ހަވާލުވާންތަ

 15. ރހހ

  އަނިޔާވެރިނުވެ އިންސާފް ވެރިވާނަމޭބުނެ
  ވޯޓުދޭށޭ ހަރުއަޑުން ގޮވިމީހުން ހޮވުނީމަ އެތިބީ ޑޖ ބާއްވައިގެން މަޖާނަގަން. ރައްޔިތުންގެ މިވަރުގެ ބޮޑު ކަމަކައް ބަޔަކު ވަގުހެދީމަ ޢޭގެން ތިމާމެންނައް ލިބުންމޮޅައިގެން ބަޔަކު އެއްޗެކޭކިޔާހެން ވެސްހީނުވެ. އަސްލު އަނިޔާވެރިން މިފާޅުވަނީ. މިފަދަ އަނިޔާވެރި ވެރިންގެ ނިމުން އަވަސް ކޮއްދެއްވާނދޭވެ

 16. ހައްގުބަސް

  ކުރިން ހީކުރީ ޔާމީން ނުބައި ނުލަފާ ކަމުން ވެރިކަން ދޫނުކުރަން އުޅެނީ ކަމަށް. މިހާރުދެން ޔަޤީން ވެއްޖެ އީސީ މެމްބަރުންތައް ރިޝްވަތު ހިފައިގެން ވޯޓުން ވައްކަންކޮށްދީގެން އިބޫއަށް އިންތިޚާބުކާމިޔާބުކޮށްދިނީކަން ހެޔޮ ނުވާނެ އިންތިޚާބެއް ބާއްވާ

 17. Anonymous

  ފަސްމާމުލުފަސްވަގުން ކޮންމެވަގަކަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރ.

 18. މުހައްމަދު

  ލިބުނު ޑޮލަރު ފުނި ލަންކާގަ ހުންނަ ބޭންކެއްގާ އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފާ ވަގުޑޮލަރުފުނި ޖަމާކުރަން ގޮސްއެތިބީ....
  ދެން ދުވަސްކޮޅަކުން ދާނީ ކޮމިޝަނުގެ ވެރިމީހާ. 2008ގާ ކުޅުނުކަހަލަ ޑްރާމާ މިފަހަރު ކުޅުނަދީގެންނުވާނެ. ޕީޕީއެމުން މިފަހަރު ތިބެންވާނީ ހޭއަރާއިގެން.
  މިހާރު އެނގި ކަށަވަރުވެއްޖެ. ވޯޓުން ވައްކަންކޮށްފިކަން...

 19. މަހަށްދޭބަލަ

  އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް އެހީތެރި ކަމެއް ފޯރު ނުކޮށްދޭނެއޭ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ގައި ވެސް އެމެރިކާ އަށް ނެތޭ ބިނާ ކުރަނިވި އުސޫލުން ރާއްޖެ އަށް އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށް ދެވިފައި ރާއްޖެ އަށް މީންސް ހުރި ގޮތެއް ގައި އެހީތެރިވެދީފައި ވަނީ ޖަޕާން އަދި ޗައިނާ ކުރީގައި ޖަޕާން ކުރީގައި އުޅެނީ މިހާރު ޖަޕާން ސާރޕާސް ކޮށް ޗައިނާ އޭގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފި ޗައިނާގެ އިންވެސްޓަރުން ވެސް ފްލަޑް ކޮށްފި އެމެރިކާ ޖެހޭނީ މަހަށް ދާން ދޯ އެމެރިކާ މަހަށްދޭބަލަ

 20. ވަގާވަގާ

  އީސީގެ ރައީސް ޝަރީފް ފިޔަވައި ހުރިހާ މެމްބަރުން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތިބެއްޖެނަމަ ޝައްކު ކުރެވޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އީސީން މިފަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް ކޮށްފައި އެބަހުއްޓޭ އެގޮތުން މަމެންނަށް ލަފާ ކުރެވޭ ގޮތުގައި ވޯޓް ކަރުދާސް ތަކުގައި ނަމްބަރު އެކަކާއި ދިމާލުގައި ފާހަގަ ޖަހާ ކަރުދާސް ކޮޮޅު ފަށް ޖަހާ ތާ 5 މިނިޓް ތެރޭގައި ނަމްބަރު އެކަކާއި ދިމާލުގައި ލީ ފާހަގަ ފުހެވޭ ދެން އޮޓޮމެޓިކް އިން އިންނަނީ ނަމްބަރު 2 ގައި ފާހަގަ ޖެހިފައި މީ ވޯޓްގައި އެމެން ކުރި ވައްކަމަކީ އީސީގެ ރަައީސް އަކީ ވޯޓް ވަގޭ ވަގާ ވަގާ ވަގާ ހަމަ މިހާރު އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ ކަލޭ..

 21. މާއެނގޭ

  ޕްލޭން އާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާކަމެއް ތި ދަނީ. މުޅި އުމުރު ރާއްޖެ ނޭރިއަސް އެމީހުންނަށް އުޅެވޭ ވަރުގެ ފައިސާ ނަގާފައި ވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ

 22. ޖާޑި

  އެ 4 މީހުން ލަންކައަށް ދިޔައީ އެމީހުންގެ މައިން ބަފައިންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް. އެހެންގައުމުތައްވެސް ގަމުން އެބަހުރި. އެހެންގައުމުތަކަކަށް ނުދޭނު.