ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރަން މިއަދު އިދިކޮޅު ފިރިހެން ސަޕޯޓަރުން އަންހެނުންގެ ހެދުން ލައިގެން ނަށައިފިއެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ފިރިހެނުން، އަންހެނުންގެ ހެދުމުގައި ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރި ވީޑިއޯ އެއް މީސް މީޑިއާގައި މިހާރު ވަނީ ވައިރަލް ވެފައެވެ. ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި ފިރިހެނުން އަންހެން ހެދުން ލައިގެން ނަށަމުން ދިޔައިރު އަންހެނުން ވެސް އެސަރަހައްދުގައި ތިބެ ނަށަމުން ދިޔައެވެ. ދެޖިންސްގެ މީހުން އެކުވެގެން ނެށިއިރު ކައިރީގައި ކުޑަކުދިން ވެސް ތިއްބެވެ.

Jazeera Kulhigandu Dr Iyaz aa Aa Ilyas kobaatha?

Posted by Rannamaari on Friday, 5 October 2018

ފިރިހެނުން އަންހެނުންގެ ހެދުން ލައިގެން ކޯލިޝަންގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށްފައި ވާއިރު ފިރިހެނުން އަންހެން ހެދުންލުން އަދި އަންހެނުން ފިރިހެނުންގެ ހެދުންލުން އެއީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ.

އިބުނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

(لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) رواه البخاري في صحيحه: 5885

މާނައީ: "ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނާއި އެއްވައްތަރުވެގަންނަ މީހުންނަށާއި އަދި އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ފިރިހެނުންނާއި އެއްވައްތަރުވެ ގަންނަ މީސްތަކުންނަށް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ލަޢުނަތް ލެއްވިއެވެ."

އަދިވެސް އަބޫ ހުރައިރާ ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

(لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ) رواه أبوداود في سننه (4098) وصححه الألباني.

މާނައީ: "އަންހެނުންގެ ހެދުންލާ ފިރިހެނުންނަށާއި އަދި ފިރިހެނުންގެ ހެދުންލާ އަންހެނުންނަށް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ލަޢުނަތް ލެއްވެވިއެވެ."

ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން ވަރަށް ބޮޑަށް ކެމްޕޭން ކޮށްގެން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާހިހް (އިބޫ) އަށް ވެރިކަން ހޯދައިދީފައި ވާއިރު ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރަން މިއުޒިކާއި، ދެޖިންސް އެކުވެގެން ނެށުން ކުރިއަށް ގެންދާތީ ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

42 ކޮމެންޓް

 1. ޙަސަނު

  މިހާރު ހިގާނީ އިންޑިޔާގެ ސަގާފަތެއްނު މީ އިންޑިޔާގެ އަވަށެއްވިއްޔަ މިއަވަށަށްކިޔަނީ މާލުދީ ޕޫނަމް

  • ބައްޔެއް

   ބަލަ ތިއޭ މަ ވަގުތު މީހުންނާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި ގޮވަން ޖެހޭ ކަމަކީ.. ???

 2. ޓަރަ

  ކޮބާ، ޖަޒީރާ އައްދާން ވޯޓުލީ ކުދިން. ދެން ތިބޭ އަތްޖަހަން.

  • ާަަަމުހަމަދު

   އަތްވެސް ޖަހާނަން ދެން ލަލަލާ

   • ބޯ ހަލާކު

    ﷲ އަށް ބިރުވެތި ވެ ބަލަ ނިކަން ލަލަލާ ނުކިޔާ...

   • ބޯ ހަލާކު

    މުސްލިމެކޭ ބުނާނެ ކޮންމެ މީހަކު މޭ ފުއްޕާފަ.... ލަދު ގެ ކަންފުޅެއް ވެސް ނެތީ އޭ އަޅެ.... ފަހު ޒަމާނު ގެ އަލާމާތް ތައް...

 3. އަންނި

  ނަބިއްޔާ ސ.އ.ވ އެންގެވި މަނާ ކުރެއްވި

  ހުރިހާ ކަމެއް ރީނދޫ ބައިގަނޑު ކުރޭ. އެމީހުނީ

  އެކަލޭގެފާނު ގަބޫލު ކުރާ ބައެއް ނޫން. މި

  ރާއްޖެއަށް ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑު ކަމާއެ

  • ާަަަމުހަމަދު

   ތީމާ ދީންވެރި މީހެއްނު..

   • ނި

    ދެން ތިބުނީ ކަލޭ ދީން ވެރިއެއް ނޫނޭ ދޯ

   • ބޯ ހަލާކު

    ކަލެ އަށް ވުރެ ހުރިހާ ގޮތަކުން ދީން ވެރި ހެން މަށަށް ހީ ވަނީ ކޮންމެ އެއްޗެކޭ ކީޔަސް

 4. Anonymous

  ކޮބައިތަ އިޔާޒޫ ފެނޭތޯ...އެ ފެށުނީ ޖިންސީ ކުޅިވަރު...އަނެއްކާ ހުއްދަ ދެއްވީތޯ...އެ ކުޅިވަރު ފައްޓަން.

 5. ާަަަމުހަމަދު

  މިދެންމަާ ދީންވެރި ބައެއް މީހުންގެ ތެރޭ ފިތުނަ އުފެއްދުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރޭ

  • ފިތުނަބެ

   ތި ބުނީ ރަނގަޅަށް، އަސްލު ނޫސްވެރިން މިވާހަކަތައް ލިޔަނީ މުންކަރާތް ނަހީ ކުރަން ކަމުގަ ވާނަމަ، އެ މީހުން ތާޢީދު ކުރާމީހުން މުންކަރާތެއް ފާޅުކުރިއްސް އެކަންތައްވެސް ލިޔަން ވާނެ، އެކަމަކު ދުވަހަކުވެސް އާދަމް ނަވާޒުމެން އެފަދަ މުންކަރާތެއް މި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފެނުނަސް އެވާހަކަތަކެއް ލިޔެފަ އޮއްވައެއް ނުދެކެން.

   • އަން

    ރ ގެ ނޫސްވެރިންނަށް މިކަން ފެނުނުތަ. ކަލޭ ތީ ތިހާރަގަޅު މީހަކުނަމަ އެވާހަކަ ނުދައްކަނީ ކީއްވެ؟

  • ބޯ ހަލާކު

   އޭ އަޙާ އެވެ... ފިތުނަ އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރަނީ ކޮން ބަޔެއް ތޯ އަމިއްލަ ނަފްސާ ނިކަން ސުވާލު ކޮއްލަބަލާށެވެ....

 6. ސުހާނީ

  ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ޓީވީން އެދައްކަނީ ކޯއްޗެއްތަ؟ ހިލޭ އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުން އެކުވެ ނަށާތަން. އީދު ފާހަގަ ކުރާ އިރު ނުފެނޭތަ ފިރިހެނުން އަންހެން ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭތަނެއް. ކީއްވެ އެވާހަކަ ނުދައްކަނީ. ކޮންމެ ވެރިކަމެއްގަ ކުރިޔަސް ހަރާމް ކަމެއް ހަލާލެއް ނުވާނެ...މައްސަލައަކީ ވަކި ބަޔަކު ކުރީމަ ސުރުޚީ ތަކަށް އަރާތީ

  • ކޮއި

   ބަރާބަރު

  • Anonymous

   ޢިބޫއަކީ ރަސޫލާ ދުޢާދެއްވިފަދަ ބޭފުޅެއްކަމަށް ބައެއްދީނީ ޢިލްމްވެރިން ވިދާޅުވެފަވާ އިރު މިފަދަ ކަންތައް ހިނގާތީ މައްސަލައަކީ

 7. ވިސްނާ

  ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ޓީވީން އެދައްކަނީ ކޯއްޗެއްތަ؟ ހިލޭ އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުން އެކުވެ ނަށާތަން. އީދު ފާހަގަ ކުރާ އިރު ނުފެނޭތަ ފިރިހެނުން އަންހެން ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭތަނެއް. ކީއްވެ އެވާހަކަ ނުދައްކަނީ. ކޮންމެ ވެރިކަމެއްގަ ކުރިޔަސް ހަރާމް ކަމެއް ހަލާލެއް ނުވާނެ...މައްސަލައަކީ ވަކި ބަޔަކު ކުރީމަ ސުރުޚީ ތަކަށް އަރާތީ

 8. ދަންޑަހެލު

  މިފެން ނަނީ ޖަޒީރާ ރައްޖޭގެ މަންޒަރު.މީއެބައި މީހުންނައްނުވެގެން އުޅުނު ކަންތައްތައް ބިރަކާ ނުލާ މަޖާކުރުން ދެންމި ދީނީ އިލްމުވެރިންނޭކިޔައިގެންް ތިލާދީނީ އެމްޑީޕީއައް ސަޕޯޓުރުރި މިހުން މިހާރުމިކިޔަނީ އިބޫގެ މޫނުމަތިތް ނުލަފާކަމެއްނުފެނެއޭ އޭނައަނިޔާވެރިވާނެހެނެއް ހިއެއްނުވެއޭ. މުސްކުޅިން ބުނޭ މަޑުން ތިބޭގުރާ ބާރައްދައިގަންނާނެއޭ. އޭގެ އެއްޗެއް އެއީ ދެންތިބޭބަލަން އިރާދަކުރެއްވީއްޔާ މިފެންނަނީ ކޮޅުމަތި މަގްފުރެއްދިފަވާބައެއް މިއުޅެނީ

  • ?

   ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ޓީވީން އެދައްކަނީ ކޯއްޗެއްތަ؟ ހިލޭ އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުން އެކުވެ ނަށާތަން. އީދު ފާހަގަ ކުރާ އިރު ނުފެނޭތަ ފިރިހެނުން އަންހެން ހެދުން އަޅައިގެން އުޅޭތަނެއް. ކީއްވެ އެވާހަކަ ނުދައްކަނީ. ކޮންމެ ވެރިކަމެއްގަ ކުރިޔަސް ހަރާމް ކަމެއް ހަލާލެއް ނުވާނެ...މައްސަލައަކީ ވަކި ބަޔަކު ކުރީމަ ސުރުޚީ ތަކަށް އަރާތީ

  • މިލް

   ޢައްދޭ. މީ ހާދަ ދީންވެރި ބަޔެކޭ.

   މިބައިމީހުންނަކީ ދީން އުގަށްލައިގެން އުޅޭ

   މުނާފިޤު ބައެއް. ޥެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި

   ކޭންޕޭންކުރި އެއްވެސް ޙަރަކާތެއް މިއުޒިކާ

   ނެށުމާއެކު ނެތިއްޔާ ތި ޕިންކު ކުދިންކޮޅަށް

   އަނގައިން ވެސް ނުބުނެވޭ. ޙުރިހާ ޖަގަހަތައް

   ހަދައިގެން ކުރިހާވެސް ކަމަކީ ތީ.

 9. ހަމީދު

  ފެނަކޮންމެއް ޓީވީޗެނަޅަކުންވެސް ހަމައެއެތިފަހަރު ޅަޅަޅާ

 10. މާމިގިލީ މީހާ

  ލިޔާނެ ހަބަރެއް ނެތީ ތަ..

 11. އަހްމަދު

  ތިޔަކަންތަކުގެ ޒިންމާނަގަންޖެހޭނީ އަލީޒާހިރާ ޒައިދުއާ އިލްޔާސާ އިޔާޒް މިއީމިގައުމުގައޮތް އިސްލާމްދީން ހަލާކުކޮށްލުމަށް އެމީހުންނައް އެހީތެެރިވިމީހުންނަކީ

 12. ޔާގުންޑާ ސޮޑަމްބޯ

  ވަރައް އަސަރު ކުރޭދޯ. ދެން ފިއްތާލާގެން ތިބެން ޖެހޭނީ

 13. ޤައުމު

  އިސްލާމްދީން ނަހީކުރެއްވި ކަންތަކެއް ބަޔަކު ކޮއްގެން އެވާހަކަ ދެއްކީމަ އެވޭތަ ފިތުނަ އަށް. ދީން ހުއްދަ ނުކުރާ ކަންތައް ބަޔަކު ކުރާއިރު އެވާހަކަ ނުދައްކާ އެކަމައް އެވާހަކަ ދެއްކުމައް ދެކޮޅުހަދާނީވެސް އެކަމައް އެއްބާރުލުން ދޭމީހުން.

 14. Anonymous

  ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގަ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ހުއްދަ ދޭނެ ކަން އެނގޭ.

 15. ?

  .ހެޔޮނުވާނެ ތިފާޑަށް އުފާކުރަން.
  .ތީ މިރާއްޖޭގަ އީދު ފާހަގަ ކުރާއިރުވެސް ކަންތައް ކުރާގޮތް. ?

 16. ޕިސްޕިސް

  ބަލަ. މީހަކު ރަނގަޅުވާހަކައެއް ބުނެފިއްޔާ ތިހެންތަކިޔަން

  ޖެހެނީ..މީއަހަރެމެން ބަލަންބޭނުންވާ މަންޒަރުތަކެއްނޫން

  ގޯސްކަމެއްވިއްޔާ އެކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ބަދަލުގަ އެއީ

  ގޯސްކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަންވާނެ.ކޮބާތޯ އިޔާޒް ކޮބާތޯ

  ކޮބާތޯ އިލިޔާސް ނުފެނޭތޯ ފިރިހެނުން އަންހެންހެދުން

  ލައިގެންނަށާތަނެއް ނުފެނޭތަ އެއީ ދީންހުއްދަކުރާކަމެއްނޫން

  ހާމާންގެހެދުން އަޅައިގެން ނަށާ މަންޒަރެއް ނުފެނޭތަ

 17. ފެނޭތޭ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ މުންކަރާތޭ ދަ ވޯޓްވަގޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް..

 18. އަލީ

  ތީގެއިން ތިފެންނަނީ "ދީނީ" ހެދުންލައިގެން ތިބޭ ފިރިހެނުން ނަށާތަން. އެމީހުންނަށް ކުރާ މަލާމާތެއް ތިއީ. ދެން މަޑުމަޑުން ބަލަން ތިއްބަވަ. އެންމެ 5 އަހަރު ނޫންތޯ ވާނީ.

 19. Anonymous

  ޑރ. އިޔާޒޫ އާ އިލިޔާސޫ ހުއްދަކަމަށް ފަތުވާނެފައިވާތީ މިކަން ކުރަނީ!! އެހެންވީމާ ތެމެން ކޮންމެ އެއްޗެއް ކިޔަސް މިކަން ކުރާނޫ !! ވަރަށް ސާފު!!!

 20. ދުޔެ

  ބަލަ ވަގުތު ނޫސްވެރިން ނުދެކެންތަ މިއަހަރުގެ ބޮޑު ޢީދު ފާހަގަ ކުރަން ވެސް ފިރިހެނުން އަންހެން ހެދުން ލައިގެން އުޅުނު، މާލި ތަކެކޯ ކިޔައިގެން. ވަކި ބަޔަކު ކުރީމަ ފެންނާތީ އަހަރުން ނަށް ދެރައީ.

 21. ސަންގުމަރުމަރު

  އަސްތާ ތިޔޯ. ތިވާނީ ޔާމީނާ އޭނާގެ ދަރިން ވެގެން ހަދާފައި ހުރި ވީޑިއޯ ތަކަކަށް. ތި އެމްޑީޕީ ބައިގަނޑު ތިފަދަ ލާދީނީ ކަމެއް ނުކުރާނެކަން ރާއްޖޭގެ 1 ލައްކަ 60 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޤަބޫލުކުރޭތާދޯ.

  އެތާ ކަޅުކުލައިގެ ހެދުން އަޅައިގެން އެހުރީވެސް ޔާމީނު ކަމަށް ވާނީ. އަޅެ އަހާބަލަ ތިކިޔާ އިބޫ އަކާ އަންނި ކައިރީގަ. އެއީ ރާއްޖޭގަ މިވަގުތު ތިބި އެމްނެ ދީނީ މީހުން ވިއްޔަ.

  ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ތިޔަ ފެންނަންފެށީ . . .

 22. ދިވެހި މަންޖެ

  ހުސްވެސް އެކިކަހަލަ ކޮސްޓިޔުމް އަޅައިގެން ތިބި މީހުން އެއީ...

 23. ޝިއޫ

  ދެންފަހެ އަޅުގަނޑު ބުނެލަން އޮތީ މިދިވެހިރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް އަންހެނުން ލާ އުޅެނީ ފިރިހެން ހެދުމެވެ. ޢެލާ ޖިންސް އާއި ޓޮޕް އިސްލާމ ދީނުގައި އަންހެނުނގެ ހެދުމަކަށް ނުވާނެއެވެ. ވަﷲ އަޢުލަމް.

  • ޝަމްސުއްދީން

   މިހިރަ މިހިރަ ކަންތައްތަކަކީ އަހަރެ އަހަރެމެންނާ އަރާއަރަފޯދިގެންވާ ކަންތައްތަކެއްނޫނެވެ.

 24. ސައިބޯނި

  ކޮބާހޭ އިލްޔާސް ކޯމާގަހޭ. ކޮބަހޭ އަލީ ޒާހިރު މިނިސްޓްރުކަމުގެ ހުވަފެނުގަހޭ.

 25. ބިދޭސީ މީހާ

  މާތް ކަލާކޯ މި އެމް ޑީ ޕީ ވެރިކަން އަވަށް ބަދަލު ކުރަމާ ހިނގާ . ނޫނީ ބޮޑު ވެގެންވާ މުސީބާތެއް ކުރި މަތި ވެދާނެ.

 26. އިބޫ

  މީ ދޯ ޝެއިޚް އިލްޔާސް މެން ދެއަތް އުފުލާގެން ދުޢާ ކޮއްގެން ގެނައި ވެރިކަން. ސާބަސް ޝެއިޚް އިލްޔާސައް.

 27. ޡ

  ކޯލިޝަން ރޫޅުމުގެ ފެންމަތި މިހާރު ފެންނަނީ. އެމްޑީޕީން ވެރިކަން ލިބުމުން އުޅޭ ނުލަފާ ގޮތުން 2008 ހެން ދުވަސް ކޮޅަކުން ވެރިކަން ވެއްޓޭނެ. 2018 ގަ ކޯލިޝަން އެމްޑީޕީން ހެދީ ހަމަ 2008 ގަ ހެދި މީހުންނާ.