މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ކްރިސްޓިއަނުން އަޅުކަން ކުރުމަށް ޗާޗެއް އަޅަން ކަމަށް ކްރިސްޓިއަން ދީން ފެތުރުމުގެ މަަސައްކަތް އެންމެ ވަރުގަދަ އަށް ކުރާ އެއް ޖަމާޢަތް ކަމަށްވާ "އޯޕެން ޑޯސް ޔޫކޭ އެންޑް އަޔަލޭންޑް" އިން ބުނެފިއެވެ.

އޯޕެން ޑޯސް އަކީ ކްރިސްޓިއަން ދީން ފެތުރުގެމުގެ މަސައްކަތް 1955 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރަމުން އަންނަ ޖަމާޢަތެކެވެ. އެޖަމާޢަތުން ބުނާ ގޮތުގައި ކްރިސްޓިއަނުންނަށް ދިރިއުޅެން މުޅި ދުނިޔެ އިން ވެސް އެންމެ އުނދަގޫ 13 ވަނަ ގައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަަހަރު ތެރޭގައި ކްރިސްޓިއަނުން އަޅުކަން ކުރަން ޗާޗެއް އަޅާނެ ކަމަށް އޯޕެން ޑޯސް އިން ބުނީ ޔޫޓިއުބްގައި އާންމު ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއެއްގައެވެ.

އެވީޑިއޯގައި ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނީ ރާއްޖެ އަކީ ކްރިސްޓިއަނުންނަށް ދިރިއުޅެން އެންމެ އުނދަގޫ ގައުމު ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ވިއްސަކަށް ފަންސަވީހަކަށް ކްރިސްޓިއަނުންނަށް އަޅުކަން ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

"އަހަރެމެންގެ އުއްމީދަކީ ވެސް އަހަރެމެންގެ ލަނޑުދަނޑިއަކީ ވެސް ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޗާޗެއް އެޅުން." އޯޕެން ޑޯސްގެ ފަރާތުން ވީޑިއޯގައި ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ބުންޏެވެ.

ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ޗާޗެއް އަޅާނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގައި ކްރިސްޓިއަން ދީން ފަތުރާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޖަމާޢަތުން ބުނިއިރު އެޖަމާޢަތުންނާއި އަދި އިތުރު އެހެން ޖަމާޢަތަކުން ވެސް އިއްޔެ ވަނީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގަތުމުން ރާއްޖޭގައި ކްރިސްޓިއަން ދީން ފަތުރަން ފަސޭހަ ވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ކްރިސްޓިއަން ދީން ފަތުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާޢަތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމަށް ނިމުން އައުމުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަނެއްކާ ވެސް ޑިމޮކްރަސީ އިއާދަވެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެސް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

160 ކޮމެންޓް

 1. އިބްރެ

  ސުބްހާނަﷲ

 2. ދިވެހި ސިފައިން

  މި ޤައުމުގަ ދިވެހި ސިފައިން ތިބިހާ ދުވަހަކު ތިކަމެއް ނުވާނެ... ސޮރީ

  • ތަޜާ

   ދިވެހި ސިފައިން އުވީލާ ވާހަކަ އަޑެއް ނާހަންތަ؟

  • ހެހެ

   ވާނެ

   • ޒޫ

    ދުވަހަކުވެސް ނުވާނެ

  • ގަދަކުޑޭ

   ސާބަސް ދިވެހި ސިފައިން

  • ކޮއްކޮ

   މި މީހުން ދިވެހިން ކަތިލާފަވެސް މިކަން ކުރާ ގޮތަށް އޮތީ. ހަމަ ހިލާ އެހެން ވިޔަ ނުދޭނަން

 3. ގަންޖާބޯ

  5 އަހަރު ތެރޭ ހޫނު ގރ ހޑ ނީ! އަހުން މިތިބީ ފިސާރި ހޭލާ

 4. މުޙައްމަދު

  ހުވާކޮށްފަ މިބުނަނީ ރޯކޮށް އަންދާ އަޅިޔަށް ހަދާލާނަން، މި ބިމުގައި ފައްޅި އަޅަން ނޫޅޭ، އަހަރުމެންގެ ފުރާނަ ދުއްވާލާފަނޫނީ ތިކަމެއް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ، އިންޝާ ﷲ

  • ޔާނު

   އިންޝާ ﷲ

  • محمد

   انشاالله

  • ސމ

   ‎إن شاء الله‬

  • ޞުލޮ

   ޢިންޝާﷲ

 5. ދިވެހިން

  ކަލޯ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ވިޔަސް ނަޝީދު ވިޔަސް ތީ ނުވާނޭ ކަމެއް. ކަލޭމެނަށް ހިއްވަރެއް ހުރިއްޔާ ކޮއްމެ މީހަކު މެދުވެރިވެގެން ވިޔަސް ތިކަމެއް ކުރަން އުޅެބަލަ. އެހެންވެ އޭރުވެސް ކީ ރީނދޫ މީހުންނަކީ އިސްލާމް ދީން ފޮހެލަން އުޅޭބައިންގަނޑެކޭ. އަދިވެސް ދިވެހިން ތިބޭ ހޭބަލިވެފަ.

  • Anonymous

   އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން. ދެން މި ގައުމަށް އަންނާނީ ތަމަޅައިންނެއްނޫން! އެމެރިކާނުންނާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރު ސިފައިން. އޭރުން ތި އިޔާޒޫ އާ އިލިޔާސޫ އަށް އެއްޗެއް ވިސްނޭ!!

 6. އަލީ

  ބަލާއެއްނު ތީ ދެން

 7. ރޮކެޓް ސައިންސް

  ވަރަށް ސާފް ދީނީކާޑެއް މިހާރު ދިވެހިގެތެރޭގަ ވޯކެއް ނުކުރާނެ. ހަޖަމު ނުވީމާ ލާދީނީއޭ ގޮވާލަ ގޮވާލަ ތިބޭ. މަށައް ނޭގުނު އެއްޗެއް ދީނީގޮތުން ކަލެއަކަށްވެސް ނޭގޭނެ. ވަރަށް ސަލާމް

  • ދޮންބެ

   ކަލެޔަށް އެނގޭވަރު އެބަ ފެނޭ ދެއްތޯ؟

 8. ޤާދިރުބޭ

  އެއީ މައްސަލައެއްނޫނެވެ. އިސްލާމީ ދައުލަތްތައް އޮންނަ ގިނަ ޤަވްމުތަކުގަވެސް އެހެންދީންތަކުގެމީހުން އަޅުކަންކުރުމަށް ގޮސްއުޅެން ތަންތަން ހަދާފަ ހުންނަފަދައިން ، ކްރިސްޓިޔަން ދައުލަތްތތައް ހިންގާ ޤަވްމުތަކުގަވެސް މުސްލިމުން އަޅުކަންކޮށްއުޅުމަށް މިސްކިތްތައް ހަދާފަ ހުރެއެވެ. ޢަޤީދައަކީ އަޅާފަހުންނަ ޢިމާރާތްތަކެއްނޫނެވެ. ޢަޤީދާއަކީ ހިތުގެ ސާބިތުކަމެވެ. އިސްލަމީ ޢަޤީދާގައި ސަބިތުވެތިބިމީހުން އެ އަޅާ ޗާޗްތަކަށް ނުދާނެއެވެ.

  • ޢިއްބެ

   މިފުރުސަތް ހޯދަދެނީ ތހިކަހަލަ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމައް ބުނާދިވެހީން .

  • ރެޓޭ

   ކަލެއަށް މަސްއަލައަކަށް ނުވިޔަސް އަހަރެމެންނަށް ވ.ބޮޑު މަސްއަލައެއް އެއީ! ބަލަ މިއީ 100 ޕަސެންޓް އިސްލާމީ ޤައުމެކޭ! މިއުޅެނީ ބޮޑުފޮއްޓަށް ލާ ރައްކާ ކޮށްގެން ދަރިން ގެންނުޅޭ އިރުވެސް ސަލާމަތް ނުވެގެން! ދެން ތިކަހަލަ ފައްޅިޔާ ރާދުއްކާންތައް ޢާއްމު ވީމަ ވާނީ ކިހިނެތް؟ ޝަރީކު ކުރާ ތަންތަން މިޤައުމުގަ ހުރުމަކީ މަސްއަލައެއް ކަމަށް ކަލެއަށް ނުވީތީ ހިތާމަ ކުރަން! އަހަރުމެންނަށް އެއީ ވަރށް ބޮޑު މަސްއަލައެއް!

   • ޑޮން

    މީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ގައުމެއް ނޫން ދޯ..%100 މުސްލިމުންނޭ ކިޔައިގެން އުޅެނީ...

  • ޔާނު

   ކީއްކުރަން އަޅަނީ

  • ޤާދިރުބޭގެ އެތި

   ޤާދިރު ކަލޭވެސްތީ ލާދީނީ މުސަޅެއްތާ

  • ޒުލްފިގާރު.

   ކަލޯ މި ގައުމުގައި ޗާޗް އަޅާކަށް ފުރސަތޔެއް ނުދޭނަން. ހަމަ ހިލާ އަހަރުމެން މި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބިމުގައި ދިރި އުޅޭހާ ދުވަހަކު މި ބިމގައި ޗާޗެއް އަޅައިގެން އަޅުކަން ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއްނުދޭނަން ..އެބަޔަކަށް މަރުގެ ރަހަ މާތްﷲ ގެ ވާގިފުޅާ އެކު އަހަރުމެން ދައްކާނަމު.

  • ގާގުދުބެ

   ގާދިރުބެ ތިހިރީ ހޭބަލިވެފަތަ އަޅޭ.....ގާދިރުބޭ ބުނެދީބަލަ އިސްލާމް ދީންގަ އަންހެނުން ބުރު ގާ އަޅައިގެން އުޅެނީ....މީވަރަށް ވާހަކަ.....މިލޮބުވެތި ވަތަން މިދީންމަތީ އަބަދު ގެއަބަދަށް ދަމަހައްޓަ ވާށިވެ....އާމީން....

  • އަސްމާ

   ދެންވެސް އިބުރަތެއް ހާސިލް ކޮއްބަލަ

  • ޭެއޭ

   އެެއީ މައްސަލަ އެއް.. ރާއްޖޭގަ އުޅެނީ މުސް ލިމުން
   އެގަުމު ތަކުގަ މުސއލިމުން ވެސް އިޅޭތީއޭ އަޅުކަން ކުރަން ތަންތަން ހަދާފަ ހުންނަނީ.. ގަމާރާ

  • މަ

   ގާދިރުބެ. އައި އެގްރީޑް. ?

  • އަން

   އަގީދާ ވަރުގަދަ މީހުން ނާސިކުލަބުގެ ދޮރުމަތިން ދާއރުވެސް އެތެރޭގައި ހިގަނީ ކޮންކަމެއްތޯވެސް ނުބަލާނެ. ދެން ވީ މިގައުމުގަ ކުލަބު އަޅަންތަ؟ ކަލޭގެ ހުރި މުނާފިގުކަން ދެކިބަލަ

  • ނާއި

   ކަލެއަށް މައްސަލައަކަށް ނުވަންޏާ މިޤައުމު ދޫކޮށްފައި ހަމަ ދާންވީ.

  • އައްލެއިކަލޯ

   އެހެން ދީނެއް އޯކޭނުވާނެ. އަހަރެމެން ހައްދަވައި ގެންގުޅުއްވާ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަނަގަވާފައިވަނީ މުސްލިމެއްގެ ގޮތުގައިމެނުވީ މަރުނުވާން.... ﷲއަށް އިންކާރު ކުރުން ހެޔޮނުވާނެ.

  • Anonymous

   ތިވިދާޅުވީ ނުބައިކޮށް މިބިމުގައި ޝިރުކު ކުރުމަށް ޖާގަދޭމީހާއީ ﷲ ގެ ދީނަށް ނަޞްރުނުދޭމީހާ. ﷲ ގެ ދީން މިބިންމަތީ ކުރިއަރުވައި އެދީން ހިމާޔަތް ކުރުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ ވާޖިބެއް. ޝިރުކަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ މީހާއާ ޝިރުކު ކުރާމީހާއާ އެއްފަދަ.

  • Anonymous

   ގާދިރަކީ ސެކިއުލަރ ވިސްނުމުގެ މީހެއް. އެމީހުން ބޭނުންވާނީ ޑޯޒް އިންދީ މުސްލިމުންގެ ދީން ނިކަމެތިކޮށްﷲ އަށް ގޮންޖަހަން.

 9. ނައިބުތުއްތު

  ރާއްޖޭގައި ކްރިސްޓިއަން ދީނުގެ މީހުން އަޅުކަން ކުރަން ތަންތަން ހެދުމުގެ ޖާގަ ދިވެހިރައްޔިތުން ނުދޭނެ. މިކަންވާނީ މާޒީގައިވެސް ދައްކާދީފައި. އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. އިންޝާﷲ. ދިވެހި ލޮބުވެތި އެންމެހާ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް މިކަމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު މާތްﷲ މިންވަރުކުރައްވާށި.. އާމީން

 10. މިގޭ

  ކޮބާ އިލްޔާސް، ކޮބާ އިޔާޒު ކޮބާ ޒައިދު. ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ބުނެބަލަ. މަމެންމިތިބީ ބަލަން . ފައިސާއަށް ހޭބަލިވި ފޭކް އިލްމުގެ ވެރިން.

 11. މިގޭ

  ކޮބާ އިލްޔާސް، ކޮބާ އިޔާޒު ކޮބާ ޒައިދު. ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ބުނެބަލަ.

  • ތިނޯސް

   ތިތިން މީހުންނަކީ ކަލާނގެތަ ނުވަތަ ރަސޫލުންތަ؟ މޮޔަވެ އަބަހައްދަވިޔަސް ބޮޑުވަރު. ދީނަކީ ﷲގެ ދީން އެދީނަށް އުޅޭނީ މުސްލިމުން ނޫޅޭނީ ކާފިރުން. މިއަކު އެ ތިންމީހުްންކުރާނެވަކި ކަމެއް އެބައޮތްތަ؟ އހެންނަމަ ނަބިއްޔާ ސވ. އެހުރިހާ މުއުޖިޒާތާގެން ވަޑައިގެންނެވުމުން އިންކާރު ކުރާނެ ބަޔަކު އަރަބި ކަރައިގަ ނުވީސް. ވައްﷲ އައުލަމް

  • ޝޭމް

   އެމީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ކަލޭ އަޑުއަހަންތަ..

  • ބޮޑު ދެލޯ

   އަބަދުވެސް ޙައްޤުބަސް ވިދާޅުވާ އިލްޔާސް ކޮބައިތޯ؟ ފުލް ޕަވަރާއިއެކު އަންނި ބޭބެ އެއޮތް އަންނަނީ! މިއޮއިންހާދުވަވު ރާއްޖެއަށް ނޭވާ ލިއެނުދީ ނުފޮރޮއްޕާންކުރި އީ.ޔޫ. އިން މިހާަރު ރާއްޖެއާށް މާ ހެޔޮ އެދިގެން ހުރިހާ ރޮނގަކުން އެހީތެރިވެދީ އެއްބާރުލުންދޭން ނިއްމައިފި! އަދި އިގިރޭސިވިލާތުގެ "އޮޕެން ޑޯސް ޔޫކޭ އެންޑް އަޔަރލެނޑް" އިން ކުރިޔަށްއޮތް 5 އަހަރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ޗާޗް އަޅަން ނިއްމައިފި! މިވާހަކަ މުންތަޚަބް ރައީސާއި ޙިއްސާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މީސް މީޑިއާގައި ޚަބަރު އެބަ ފެތުރޭ!! މިކަން ހުއްޓުވޭވަރުގެ މުލައްދަނޑިއެއް، އަންނަން އޮތް ސަރުކާރުގައި ނެތްކަން ކަށަވަރު ޔަޤީން!!!! އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރައްވާ މާތް ﷲ މި ރާއްޖެ އިސްލާމްކަން މަަތީ އަބަދުގެ އަބަދަށް ލަހައްޓަވައި ދަމަހައްޓަވައިފާދޭވެ. އާމީން!
   .

 12. ސޯނާ

  ﷲ އިރާދަކުރެއްވީޔާ ތިޔަކަން ވިޔަކަނުދޭނަން

 13. ޢިޅިޠާށް

  އެމީހުން ބުނެފަ އެބައޮތް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިންތިޚާބުވުމުން އޭނާއާއި ބައްދަލުކުރި ކަމަށް އަދި އެބައްދަލުވުމުގައި ދީނީ މިނިވަންކަން ދޭނެކަމަށާއި ފައްޅި އަޅަން ފުރުޞަތުދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންދީފައިވާ ކަމަށް. ތިރީގައި މިއޮތީ ލިންކު.
  http://www.incontextinternational.org/2018/09/27/surprise-election-results-in-the-maldives/

  • މީދޫ ކޮސް ބްރޯ

   އޭގަ ނެތްް ދޯ އިިބޫޫ ހުއްދަ ދޭނަމޭ ބުނެފައެއް...ރަނގަޅަށް ކިޔާފަ ފާޑުފާޑު ކޮމެންޓާއިި ލިންކުތައް ދައްކަބަލަ

 14. އުޙުތާ

  މުސްލިމުން ކިތަމެ ކާފިރު ޤައުމަކަށް ދިޔަސް އަޅުކަން ކުރާނެ ތަނެއް ނެތިގެން އަޅުކަން ނުކުރެވިގެން ތިބޭކަށް ނުޖެހޭ. ޙަޤީޤީ ދީނަކީ އިސްލާމްދީންކަން މިކަމުންވެސް ސާބިތުވޭ.

 15. ހޯހޯ

  ޢެޅީ ތަޅާލީ އަޅާން ފެށީ ތަޅާލީ

 16. ނުވާނެ ތިކަމެއް

  އަޅާއިރަސް ތަޅާލާނަން ލާހިކު ކުޅަދާނައެށް ނޫން ތިކަން ކުރާކަށް

 17. އަޅުގަނޑު

  ކޮބާ ހީވޭ ކަމެއް ހެން... އެމްޑީޕީ ކުދިންކޮޅަށް ވަރަށް ސަލާމް.. ތިޔަ ކުރައްވާ ބުރަ މަސައްކަތަށް .... ހާއްސަކޮށް އިޔާޒުއާ އިލިޔާސް އަށް....

 18. ޙ

  ޔާމީން ގެ ޕްލޭން

 19. އާހިލް

  ލާހިކެއް ނޫން.

 20. ބޮޑުތަކުރުފާނު

  ވާވެސް އެޅިލާކަށް ނުކެރޭނެ.....

 21. ޖަހާންގީރު

  ލާދީނީ ބައިގަނޑަށް ފައިސާ ދިނީ ތިކަހަލަ މީހުން ، ކޮބާތަ ސޭކު އިޔާޒް ، އިލިޔާސް

 22. އައިންތު

  ކޮބާތަ ވީޑިއޯ އެއް ތިބުނާ؟ ޝެއާ ކޮށްލަބަލަ. ވެރިފައި ކުރެވޭނީ އޭރުން ދޯ

 23. ސިޒާ

  ޖަޒީރާ މިސްކިތް

 24. ނޫމާ

  މި އެން،ޑީ،ޕީގެ މަޤ

 25. އިސްމާލް

  ފައިސާ އިންތިހާބަށް ހޯދީ މިބައި މީހުން އަތުން .މިމަބުނި ޕީ.ޕީ އެމް އިންބުނިދުވަސް އަންނަނީ މިބައި މީހުން ފައިސާ ހޯދަވާގެން އަނިޔާގެ ބުރުގާ އަޅާގެން ނުކުތި މިކަމަށް ،ދެން ރިސްވަތުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާނެ، އަދި މާރިޔާ ޤާނޫން އެބުނާއިރު ހިތަކަށް ނާރާތީ އެއްޔެ ޤާނޫނާޚިލާފަށް މަޖިލިސްތެރޭގައި ހިންގި ހަޑިމުޑުދާރު ޢަމަލް އިރުވެސް މިހާރުވެސް އޮތީ އެއްޤާނޫނެއް

 26. ޤާނޫނު

  މާރިޔާ ޤާނޫން އޭކިޔާގެން ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު ޤާނޫނުއަސާސީ ފޮތް މަށްޗަށް ކޮޅަށް އެރި ހަނދާންވޭތޯ . ވެރިކަމަށް ތިޔައީ އޮޅުވައިލައިގެން ކަމުގަ ވާނަނަ ﷲ ވަރަށް އަވަހަށް ތިކަން ގެންދަވާނެ އިރާދަފުޅުނ ،،އާމީން

 27. ނިހާސް

  ﷲ ހެޔޮރަހުމަތުން އަހަރަމެންނަށާއި ދަރިންގެ ދަރިންނަށްވެސް ތިޔަފަދަ ދުވަހެެއް ނުދެއްކެވުން އެދި ދުއާކުރަން އިސްލާމް ކަންމަތީ މިއަޅާއި މިއަޅާއި ދަރިންގެ ދަރިންވެސް މަރުގަންނަވާ މިދިވެހިބިން ތިޔަފަދަ ކަންކަމުން ތާއަބަދަ ސަލާމަތް ކޮއްދޭވާށި އާމީން

 28. ވިސްނާ

  މީ އެއިރު ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަތައް. ހާޑިމްގހަމް މެން އިބޫއަށް ކެމްޕޭންކުރީ އިބޫދެކެ ލޯބިންނެއް ނޫނޭ. މިފަދަ ޚުރާފާތްތައް މިތާގަ އަށަގަންނަވަން ވެގެން. ވިސްނާ މިހުންނަށް ވިސްނޭނީ. އަންނީ އަކީ ކުރިސްޓިއަނުންނާ ގުޅިގެން އިސްލާމްދީނަށް ޖޯކުޖަހާ މީހެއްކަން ދިވެހިން ހެކިވާނެ. އެފަދަ ބަޔަކު ވެރިކަމަށް ގެނައިމަ ވާނެގޮތް ވަމުން މިދަނީ. ވަﷲ އައޫލަމް

 29. ސާސީ

  މާތްކަލާކޯ މިހާދަހާ ނުލަފާ އެތިވަރެކެ ދޯ

 30. ބައްބު

  ވީޑިއޯ ޝެއަރކޮށްބަލަ.. ހޯދާ ހޯދާ ނުފެނުނޭ..

 31. ޥިސްނޭ

  ކަންތަކާޖެހެނީއޭ އަޅެނިކަން އަޅާބަލަ.

 32. ކަންބޮޑުވެފައި

  ލ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބުލޫ ބުރިޖު މީހުން މިކުރަނީ ކީއްބާ؟ ހާދަ ދީލަތި ބައެކޭ - އަނެއްކާ ލާރިފަށެއްވެސް މީހުންނޭ ދޭ އެބަ!

 33. ފެހި

  ފުންޑުފުންޑު ކޮއްލާނަން...

 34. ދފ

  20 - 25 މީހުން ހަފްތާޔަކު އެއްފަހަރު ލަންކާއަށް ފޮނުވައި ދީފާނަން.

 35. ދފް

  20 - 25 މީހުން ހަފްތާޔަކު އެއްފަހަރު ލަންކާއަށް ފޮނުވައި ދީފާނަން.

 36. އަބޫބަކުރު

  ޢިލްމުވެރިންނަށް ބަދުބަސް ނުބުނަމާ ތިޔަ ކަމެއް މިޤައުމަކު ނުކުރެވޭނެ ކޮންމެ މީހަކު ވެރިކަމުގައި ހުއްޓަސް

 37. އިބޫ

  ހަތަރެސްކަން ހަމަވީ ތި.

 38. ޙާޖީ ތުއްތު ދީދީ

  ތީ ގިނަ ދިވެހިން ބޭނުންވާގޮތް 59%

 39. މުޙައްމަދު

  މި ލުމަށް ދިވެހިިން ކޮށްފައިވާ ކޮމެންޓް ތައް ކިޔާލުމުން އަސްލުގަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީންތަކަށް ފުރުސަތު ހޯދުމަށް މީގެ އެތަށް އަހަރު ތަކެއް ކުރިން ފެށިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި މީހުންގެ ފިކުރީ ހަގުރާމަ ކާމިޔާބް ވެފައިވާ މިންވަރު އެބަފެނޭ. މިސާލަކަށް ޚާދިރުބެ ގެ ނަމުގައި ކޮށްފައިވާ ކޮމެންޓް ކިޔާލުމުން ވެސް އެބައި މީހުންގެ ފިކުރީ ހަގުރާމަ ކާމިޔާބުވެއްޖެ ކަން އެބަ ފެނޭ. ކުރިން އަހަރަމެން ބުނަމުން އައިީ ދުވަހަކުވެސް މި ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ފައްޅިއެއް ނޭޅޭނޭ. މިހާރު މިކިޔަނީ ކޮބާހޭ މައްސަލައަކީ އެހެން ގައުމުތަކުގައިވެސް ހުރެޔޭ، އަހަރުން ނުވަނީމަ ނިމުނީއޭ. ހާގީގަތުގަވެސް 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 ގައި ދިވެހިންނަށް ވޯޓް ލެވުނީ ރަގަޅަށްތޯ ވިސްނާލުން މުޙިއްމު..

 40. Anonymous

  ފަނާކުރުމަށް ވޯޓް ލީ އލތުންނަށް ވ. ސަލާމް

 41. ބޭބެ

  ސުބުހާނަﷲ އަސްތަޢުފިރުﷲ މިހެންގޮސް ކިޔުނު ހެޔޮ އެއްޗެއް ކިޔަންވީ!! ސަޕްރައިޒްވާނެކަމެއްނެތް ދިވެހިން!! ގިނަ ދިވެހިންނަކީ ތަނެއް ދޮރެއް ނުދަންނަ އުޑެއްބުޑެއް ނުދަންނަ ބަޔެކޭ ބުނާކަށް ނެތިން!! އެކަމަކު މިރާއްޖޭގައި ތިން އަހަރުގެ ވެރިކަމެއް ކުރި މީހަކާއި އޭނާގެ ބައިވެރިން އޭރު އުޅުނުގޮތާއި ކަންކުރިގޮތާއި ގަނޑުވަރުތެރޭ ގެންގުޅުނު ދިޔާ އެއްޗިއްސާއި ބަހުރުވަ ހުރި ގޮތާއި އެއްޗެހި ދިވެހިން ހަނދާނެއް ނެތް!! ހަނދާންކުރާކަށް ބޭނުމެއްނުވި!! މިގައުމަށް ރަގަނޅު ރައިސެއް ލިބުނީމާ ކޮޅުފައިންޖެހީ!! ދީނަށް ކަމޭހިތާ ބޭރުގެ ވިޔާނުދާ ނުފޫޒުތަކަށް ބޯނުލަނބާ ގައުމު ތަރައްގީކުރަމުން އައި ރައިސް ދަތިއަޅުވާ ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލީ!! މިހާރު އެގެންދަނީ އެރައިސަށް އަނިޔާވެރިވުމަށް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ގޮވަމުން!! މިވެރިކަން ނިންމަން އިސްލާމްދީނާ މިގައުމުގެ ޢަދުއްވުނާއި ގުޅިގެން އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައިތިބި ހައެއްކަ ސިޔާސީ މީހުން ގެންގުޅުނު ޝިޢާރަކީ "ވައްކަން އަނިޔާ"!! ރައްޔިތުން ޙަގީގަތް ނުބަލާ މިމީހުންގެ ބަހަށް ހެއްލުނީ!! މާޒީ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލީ!! ވަގުތީ ފައިދާއަށް ގައުމު ހަލާކުގެ މަގަށް ވައްޓާލީ!! މިފެންނަނީ އެކަން މިއަދު!! އަދި މާދަމާ މިއަށްވުރެން ގޯސްވެދާނެ!! ވިސްނާ ފިކުރުކުރާ ބަޔަކަށް ޢިބުރަތް ޙާސިލުވާނެ!! ހިތާމައިގެ ކޮޅެއްނެތް!!

 42. ޢހަހަހ

  އަޅާބަލަ ވާގޮތް ބަލަން. އެބައި މީހުންނަށް ވޯޓް ލީމީހުން މައުމޫނު ބެއްޔާ ގޮވައިގެން ދާނެނުން.

 43. މަޜީ

  ކޮބާ 2 ކައް ވޯޓުލީކުދިން، މި މަސަކަތުގެ ފުރަތަމަ ބިންގާއިޅައިދިނީ ތިޔަކުދިން. ދެންތިބޭ ފައްޅީގަ ބާރައް އަތްޖަހަން.

 44. ދޮހޮއްކޮ

  ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި އޯޕެން ޑޯސް އިން ފައްޅި އެއް ނޫން އެޅޭނީ އެރޭނީ އެއަށް ފައިން. މި ގައުމް ގައި ފައްޅި އެޅިދާނެ ކަމަށް ހުވަފެން ދެކިދެކި ތިބޭ .. މި ގައުމުގައި ފައްޅި އަޅަން ހުއްދަ ދޭނެ އެކަކުވެސް ނެތް

 45. ދުރުމި

  ގާދިރުބޭ ކިޔާމީހަކު ކޮމެނޓް ކޮއްފަ އެބައޮތް ގާދިރުބެއަށް ބުނެލަން ބޭނުންވަނީ ކްރިސްޓިއަން ދީން މިތަނަށް އާއްސިނަމަ މުސްލިމުންގެ މެޖޯރިޓީ މިގައުމުން ދެއަހަރު ތެރޭ ގެއްލި މައިނޯރިޓީ ބަޔަކަށް ވާނެ އެއީ ފައްޅި އެޅުމާއި އެކު އެމީހުން މަސަތްކަތް ކުރާނީ އިންޑިއާއިންނާއި ޝިރީލަންކާއިންނާއި ބަންގާޅުން ކްރިސްޓިއަނުން ހިޖުރކުރުވާ އެމީހުންނަށް ގެދޮރާއި ވަޒީފާހޯދައި އަދި އިތުރު އެހީވެ ޕެކޭޖެއް ދިނީމައި އެމީހުން މިތަނަށް ގިނަވެ މިތަނުގެ ވިޔަފާރި އެމީހުންގެ އަތްމަށްޗަށް ދިއުން މިހެންވުމުން ރައްޔަތުންގެ މަޖްލިސްގެ ކޮންޓްރޯލް އެމީހުންނައްލިބި މުޅިގައްމު އމީހުން ބާރުދަށްދާނެ މިބުނެވުނު ކަންތަށްތަކަށް ހަރަދު ކުރާނީ މުއްސަދި ކްރިސްޓިއަންގައުމުތަކުންނާއި އިޒްރޭލްގެ މަހުޖަނުން އެހެންވީމާ ގާދިރުބޭކަހަލަ ނުވިސްނޭ އެތައްބަޔަކު މިގައުމުގައި އެބަތިބި ހިތާމަހުރިކަމެއް ޔާ ﷲ އަޅަމެން ނުވަސަތޭކަ އަހަރު ވަންދެން އުޅެމުން އަންނަދީން ހިމާޔަތް ކުރައްވާފާދޭ އިބަ ﷲ އަންގަވާފަވަނީ އެބައެއްގެ ހާލަތު ބަދަލު ކުރަނީ އެބަޔަކު އަމިއްލަޔަށް ކަމަށް އަޅަމެން މިތިބީ މިގައުމުގެ ވަލިއްޔުލްއަމުރު ހިނަގާވެރިމީހާ އަމިއްލަޔައް ބަދަލުކޮށް ރަނގަޅުވެރިކަމެއް ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި ތިއްބާމިއިވެނީ ވަރަށްބިރުވެރި ވާހަކަތަކެއް.

 46. އަލީ

  މިކަމުގައި އިބޫގެ ކޮމެންޓެއް ގެ އިންތިޒާރުގައި މިހުރީ.

 47. ނަޖްވާ

  އަހަރުމެންގެ އުންމީދަކީވެސް އެމެރިކާގެ ވައިޓް ހައުސް ހުރި ތަނުގާ އިސްލާމީ މަރުކަޒެއް އެޅުން! މީހަކު އަޅެ އަންތަރީހެއް ނުވާނެތަ!

 48. ސަރީފް

  ބަލަ ދިވެހިންOk މިކަމެއްާ ނުވާނެއޭ ބުންޏަސް ކުރިސްޓިއަން ޖަމާއަތްތަކުންމ އެންޑީޕީއަށް ހަރަދުކުރީ މިކަހަލަމ ކަންކަމުގައި އަގުމ އަދާކޮށްދޭގޮތަށް. މިކަން ހުއްޓުވަން ދިވެހި ސިފައިންމ ނުތިބޭނެ. އެމީހުންގެމ ޕްލޭނުގައި އަމަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ލީޑްކުރާނީ ބޭރު ސިފައިން.

 49. ބޮޑުތަކުރުފާނު

  (وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ)
  [Surat Al-Baqarah 120]

  via @QuranAndroid

 50. ނި ންނި

  އެހެންނެއް ނުވާނެ ތިޔަބައިމީހުން ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގާވެސް މަޤައުމުގައި ފައްޅި އަޅަން އުޅުނު އެކަމަުވެސް އޭރަކުވެސް ނުވި އަދިވެސް ނުވާނެ ތީކަން ﷲ އަހަރެމެންގެ ބިން ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވާނެ

 51. މޮދެ

  ނުވާނެ ތިކަމެއް. އިންސާﷲ

 52. ބަބުރު

  ފައްޅިއަޅާފަ އެތަނުގެ ވަށައިގެން ޓޭނަކަރު ބޭތިއްބިޔަސް އެތަން ތަޅާ ބިމާހަމަކުރާނަން. ކައިރި ނުވެވިއްޖިއްޔާ މިސަްިލެއް ހަދައިގެންވެސް ދުއްވާލާނަނ. މީ ދިވެހިން

 53. Anonymous

  ުދގ

 54. Anonymous

  ތީޔާމިން ލާރިދީގެން އުޅޭބައެއް.

  މިހާރު އެއުޅެނީ ކޮންމެސްއެއްޗެކޭކިޔައިގެން ވެރިކަމައް އަންނަން

  އަދުރޭ ވީ އެމީހުންނާ ބައްދަލް ކޮއްފަ ބޭރައްގޮސް. ޙަހަހަހަހަހަ

 55. މަ

  ސޭކު އިލްޔާސޫ... ކަމޯން، ކޮންމެސް އެއްޗެއް ބުނެލަބާރ، ޕްލީސް

 56. ޒާހިރު

  އަޅާބަލަ. ނިކަންރީތި ވަޅޯމަސް މާރުކޭޓަކަށް ބަދަލު ކޮށްލާތަން ދައްކާލާނަން. އިންޝާ ﷲ. ނޫނީ ފުށް ގުދަނަކަށް ކިނެތްވާނީ.

 57. ނަމްރީތާ

  އަޅާ ތަން ބަލަން އެބަ އުޅެންތަ އިންނަން. ފުނޑު ފުނޑު ނުކޮށްލާނެ އެއް ގޮތެއްވެސް ނީންނާނެ

 58. ޏަންޏަ

  މުސްލިމުން ޤައުމަކަށް ދިޔައަސް ނުޖެހޭ އަޅުކަންކުރާނެ ތަނެއް ނެތި ތިބޭކަށް. ޢެހެންވީމަ މުސްލިމު ޤައުމެއްގައި ނުޖެހޭނެ އެމީހުނަށް އަޅުކަންކުރާނެ ތަންތަން އިމާރާތްކުރާކަށް.

 59. ބޮކި ބޮކި ބޮކި

  ކަލޭމެން ތިނޫންވާހަކައެއް ދައްކަބަލަ ! ކޮންމެ ދުވަހަކު ދައްކަނީ ތިކަލަ ދެއުޅިއެއްނުވާ ވާހަކަ ! ދިވެހިރަތްއިތުންނަކީ ގަޅި ބައެއްނޫ !

 60. Anonymous

  "މިޝަނަރީތަކަށް ޖާގައެއް ނެތް، އަގީދާ ވަރުގަދަ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާނަން" މި އޮތީ ދީނީ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ އިލްޔާސް ހުސައިންގެ ބަސް

 61. ާލާދީނީ

  މިފެށުނީ ﷲ ހެޔޮރަޙްމަތުން މިނިޔަތުގަ ވެރިކަމުގަ ތިބިޔާ މާގިނަދުވަހެއްނުވާނެ ވެރިކަމުން މިބައިގަނޑު ނެރުއްވާ ސައްތާއިން ސައްތަ އިސްލާމް ކަންމަތީ ދާއިމަށް ލަހައްޓވާށިއެވެ. އާމީން

 62. މުސްލިމް

  Ya Allah. Sihuraa sihuruverinnaa munkaraaiy thah fathuramun ulhey munaafiq shaithoanunnaa iba Allah ge dheenah uredhi hajoo jahaa hurihaa shaithoanun nethikurahvaa fanaakurahvaafaandheyve. Mibai meehunge kibain mi qaum rahkaatherikohdhehvaafaandheyve. Mi qaum amaan kohdhehvaafaaandheyve. Adhi mi qaumugai islaamee shareeathaa adhulu insaaf qaaimkohfhehvaa mi qaumuge rahyithunnakee tawheed ge ahuluverin ekani kamugai lahvavaandheyve. Adhi alhamennah ilm ithurukohdhehvaafaandheyve. Aameen.

 63. ޖުންދުﷲ

  ﷲ ގެ މަގުގައި ތިބެ ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ހަނގުރާމަ ކުރާ ދުވަސް ކައިރި ވަނީ....

 64. ކައްތިރި

  އަވަހަށް ޗާޗް އަޅުއްވާ. އަދި ރަސޫލާ ދުޢާދެންނެވި ފަދަ ވެރިޔާ އިބޫ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ރޮއިއާދޭސްކުރި އިމްރާނާއި އިލްޔާސާއި އަލީ ޒާހިރު އާއި އިޔާޟް ބަހައްޓަވާ އެތަނުގެ ފާދިރީންގެ ގޮތުގައި. ދެން އެބޭފުޅުން ގައުމާއި ދީނަށްކޮށްދެއްވި ބުރަމަސައްކަތަށް މަޤާމެއްވެސް ދެވުނީތާ އޭރުން. ދިވެހިން ދިވެހިންގެ ގޮތުގައި މުނާފިޤުކަންމަތީ ކަށްވަޅަށް.

 65. ކުޅަދާނަ

  ޤާދިރުބޭ... ޤާދިރުބޭތީ އިސްލާމެއްތަ؟\ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޣައިރުމުސްލިމުން އަޅުކަންކުރާ އެފަދަތަނެއްނެތް ޤަޢުމެއްގާ އެފަދަ ތަނެއް އެޅުމަކީ ހުއްދަކަމެއްނޫން! ޣައިރުމުސްލިމް ޤައުމުގައި މުސްލިމުން އަޅުކަންކުރާ މިސްކިތްތައް ހުރުމަކީ އެއްވެސްޙާލެއްގައި ރާއްޖޭގަ ޗާޗްއެޅުން ހުއްދަކުރާ ކަމެއްނޫން. ރާއްޖޭގެ ބިމުގައި ޗާޗެއްނެތުމުން ރާއްޖޭގައި ތިބިމުސްލިމުންގެ ޢަޤީދާއާޚިލާފަށް ﷲ އަށް ޝިރުކުކުތާ އެއްވެސްތަނެއް ހެދުމަކީ ރާއްޖޭގެ މުސްލިމުންގެ ޢަޤީދާއަށް އަސަރުކޮށް އެމީހުންގެ ދީނީއިޙްސާސްތަކާ ޝުޢޫރުތަކާ ނުބައިރޭވުމެއްގެ ތެރެއިން ކުޅުންކަމުގައިމެނުވީ ނުވާނެ. ވީމާ ތިފުކުރު ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލަން. ޤާދިރުބޭގެ އިސްލާމްކަންވެސް ސަލާމަތްކުރަންވާނެ. ދިވެހި ބިންތައް ޗާޗް އެޅޫމުންވެސް ރައްކާތެރި ކުރަންވާނެ. މިއީ ދީނީ ވާޖިބެއް.

 66. ޝަފީޤް

  މިހާރު ފެންނާނެ މބައިގަނޑުގެ ރޭވުން އަނިޔާ، ރިޝްވަތު، ކަރަޕްޝަން މިބަދަބަސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުކާރުބަދަލްކުރުވީ ދޯ. އެކަމުޙާޤީޤަތަކީ މިފެންނަނީ ދެންކުއްވެރިގއ ތެރެއިން ޤާނުއަސާސީއިން އިސްތިސްނާކުރެވިފައި ނުވާ ކުއްވެރިން ދޫކޮށްލުން. އާދެ ޤާނޫނުއަސާސީ ހެދިފައި ވަނީ ހުރިހާ އެއްމެންގެ މައްޗަށް ވީހިންދު ބައެްކުއްވެރިން ދޫކޮށްލަނީ ޤާނޫނުއާކީލާފަށޭބުނެ އެކަމު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަދިވެސް ނުބުނެވޭ އެއީކުއްނުކުރާ ބައެއްކަމަކަށް އެހުރީ ހެއްކާ ޤަރީނާ މައުމޫނުއްކަސް ޤާސިމްއަކަށް ފަޤީރަކަސް ޤާނޫނު ކުރުމަތީގަ ހަމަހަމަވާނެ އެހެންނޫނީއްޔާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާ މިމީހުންގެ ނަންތައް ކަނޑާފަ،. މިމިބައިގަނޑުގެ އިންސާފުއަކީ.އެކަމު އަދިވެސް އިންސާފުއިންސާފު ކޮބާކިޔާގޮވަނީ ކީކުރަން

 67. ސައިބޯނި

  ޤާދިރުބޭގެ ތިހިރީ ޔަހޫދީ ވިސްނުން. މިގައުމުގަ ނޭޅޭނެ ޗާޗެއް. ވަރަށް ސާފު ނޭޅޭނެ ޗެލެންޖްކޮށްފަ މިބުނީ، އަދިވެސް މިބުނަނީ ނޭޅޭނެ. އަޑުއިވިއްޖެ.

 68. އަހްމަދު

  ﷲތަޢާލާ ތިފަދަދުވަހެއް ނުދައްކަވާށި އާމީން

 69. ލާމު

  ހަނދާންނައްތާލާ. ނުވާނެ ތިކަމެއް.

 70. ބޮޑުވަރު

  ސާބަސް ދިވެހިންނަށް. ބަޔަކު ތަނަކު ދެއްކިވާހަކައެއް އެއީ ހަޤީޤތަކަށް ވެދާނެކަމަށް ހީކުރަނީތަ؟ އިބޫ ސާލިޖުވެސް، އެހެން މީހަކަށް އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންވެސް އެފަދަ ކަމަކަށް ރުހިދާނެތަ؟ އެހެން ނުވާނެކަމާމެދު ޝައްކެއްް ނެތް

 71. ދިވެހި މީހާ

  އަޅެ އަޅާބަ ެވަރިހަމަ ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ވިޔަސް މުސިލިމެއްގެ ގޮތުގަ ނުކުއްނާނަން އެތަން ރޯކުރަން އިންޝާ ﷲ

 72. ޕޮފުބާ

  ރާއްޖޭގެ.140000 ވުރެގިނަމީހުން ބޭނުންވިގޮތް

 73. ޚަލީލު

  ކޮންމެ ދުވަހަކު މީގެ އާ ވާހަކައެއް އެބަ ޖެހޭ. ތިޔަ ކަމުން ވޯޓެއް އިތުވިތަ؟

 74. ާަައަހަރެން

  ކޮބާ އިޔާޒް. ކޮބާ އިލްޔާސް. ކީކޭ ބާ މިފަހަރު ބުނާނީ.

 75. ސުއޫރު

  ކޯލިޝަން ވެރިކަމަށް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރި
  ހީލަތްތެރިންގެ ތެރޭގައި ތިބި ދީނީ ފަގުޑިއެޅި
  މީހުން ހިފާހައްޔަރުކޮށް ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލަން.

 76. ޒާ

  ތިޔަކަމާ އެންމެ އުފާކުރާނެ އެކަކީ ރީލޯޑް ކަންނެލި އޮޑި.

 77. ދިވެހި ގަައުމު

  ތިހެންވިއްޔާ ކަލޭމެން މިފަސްގަނޑުގައި މަރުވާނެ. ވަރައްވާހަކަ

 78. ލޮލް

  ޔާމީންއަށް މެޑަލްދިން އިންޑިއާގެ މީހުން ބުނި އެއްޗެއް ދެއްތޯ؟

 79. އަދީބު

  ތިޔަ ޖަމާއަތަކުން ތިޔަހެން ނުބުންޏަސް އަދި ބުންޏަސް އެމީހުން އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާނެ. ޢެކަމަކު ބުނަން. ޢެކަން މިފަސްގަނޑުގަ ނުކުރެވޭނެ. ޚުރަން ހިތަވަރެއް ދޭ މީހަކީ މަގޭ ބައްޕަ ނުވަތަ ދަރިޔަކު ކަމަށް ވިޔަސް އެބަޔަކާ"ހަނގުރާމަ" ކުރާނަން.

 80. ޕިއްޕީހުވަފެންނުން

  ރާބޮއެގެން އަނގައިން ބޮކިއަރަ އަރާ ތިބޭ ބަޔެއް މީހުންވެސް ދީނީ ކާޑު ކުޅެން އުޅޭ.. ރާއްޖޭގައި ޗާޗެއް ހެދުމުގެ ކުރީން ސައުދީ ގައި އެތާގެ އެއުޅޭ ޕުރިންސު އެކަން ކޮއް ނިންމާނެހެން ހީވަނީ.. ރާއްޖޭގައި ފައްޅިއެއް އަޅާން ބޭރުން މަސައްކަތް ދުވަހަކު ނުކުރިޔަސް މިރާއްޖޭގައި މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހުން މަދެއް ނޫން..އެމީހުންގެ އަމަލުތަކުން މިކަން ޔަގީންވޭ.. ގޮސް އަހާބަލަ ސަރުކާރު ކާރިން ސުކޫލުގެ މުގައްރަރުގައި ސުކޫލު ކުދީންނައް ނަމާދު ކުރުވޭގޮތައް އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން ހަދާފައި ނުވަނީ މުތާގަ ފައްޅި ތިބެގެންތޯ.... ބަދުއަޚުލާގީ އަމަލު ހައްދުންނައްޓާފަ އޮތުމާއި އައުރަ ނިވާނުކޮއް މަގުމަތީގަ އަންހެން ތެޅޭތެޅުމާއި..ޕީއެސް އެމުން ދައްކާ ޕުރޮގުރާމުތަކާއި އިންޓަނެޓުން އޮރިޔާން މަންޒަރު ދައްކާ ވެބްަައިޓްތަކައް ބޭނުންގޮތަކައް ވަދެވޭހެން ހަދާފަ އޮންނަނީ ފަޅިގަނޑެއް މިތާ ހުރެގެންތޯއެވެ. އަންހެނުން ނާއި ފިރިހެނުން މަސްހުނިވެގެން އަނބަރާ ކުރަނީ އަދި ޖުވާކުޅެނީ އަދި ރާބޮނީ އަދި މީހުންމަރަނީ އަދި ވަޅި ހަރަނީ އަދި ވައްކަން ކުރަނީ އަރި ޕޯޑިޔަމައް އަރާތިބެ ބުހުތާނު ދޮގުހަދަނީ އަދި ރިބާ ގެ މުއާމަލާތް ކުރަނީ މިތާގަ ފައްޅިއެއް ހުރެގެންތޯއެވެ.

 81. ޝަހާ

  ކަލޭމެން ކުދިން މިކަމަށް ފުރުސަތު ދޭނަންތަ؟ މަށެއް ނުދޭނަން.

 82. ކަލޯ އައްޕަ

  ހޮޅިވާހަކ ތީ. ތިކަމަށް އިބު ސީދާ ދެކޮޅޫ ނުހަދައިފިނަމަ ވަގުތުން އަހަރެމެންގެ ތާއީދު ގެނަސް ސަރުކާރު ވައްޓާލާނަން. އެކަމު އެހެނެކޭ ކިޔާފަ ވަގުންނަކަށް ފުރުޞަތެއް ނުދޭނަން. ސަމާލު ވާތި

 83. މީހާ

  ތިލެން ވިޔަ ނުދޭނަން!!!!

 84. މީހާ

  ތިހެން ވިޔަ ނުދޭނަން!!!!

 85. ކިޔާ

  ހާދަ ހޫނުގަދަ ލިޔުމެކޭ..ކޮމެންޓުތައްވެސް އެހާމެ ހޫނު ގަދަ....މިފަދަ ލިޔުމެއް ފެނުމުން އިސްލާމްދީނާއިމެދު އަދިވެސް ގިނަބައެއްގެ ހިތުގަ ޣީރަތްތެރިކަން ހުރިކަން އެނގި ހާމަވެގެންދޭ...އެކަމަކު ހިތާމަޔަކީ މިއަދު މިމުޖުތަމަޢު މިއޮތީ ވ.ދަށުދަރަޖަ އެއްގަކަން.އަހަރެމެން މިތިބީ އިސްލާމްދީނުގަ އެހެނަސް މިތަނުގަ އާންމުވެފަމިވަނީ ހުސްވެސް ދީނާއިދެކޮޅު ކަންކަން.ﷲޙަރާން ކުރެއްވި ހުރިހާކަމެއް މިވަނީ އާންމުވެފަ.ކުރުކޮށް ބުނާނަމަ އަހަރެމެންގެ ކިބައިގަ މިވަނީ ހަމައެކަނި ދީނުގެ ތޮށިގަނޑު އެކަނި.އަމަލުތައް މިހުރީ ތިރުޅިއަރައިގެން އެއްޗެހިކިޔާ ޔަހޫދީންނާއި ނަސާރާއިންގެ މުޖުތަމަޢުގަ ކަންކަން ހުންނަގޮތައް.ހުރިހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ.

 86. ގަލޮޅު މީހާ

  ﷲ އިރާދަ ޔާ އެކީ މިހަށީގަ ފުރާނަ ހުރިހާ ހިނދަކު .ތިކަމެއް ނުވާނެ.

 87. މަ

  އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ވޯޓު ދިން ފަންސާސް އަށެއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް ޕަސެންޓް ދިވެހިން ވަރަށް އުފާ ވާނެދޯ މިކަމާ. ލޮލް! ???

 88. ޔާސިރު

  އެމްޑީޕީ ޔައްވޯޓުދިންކުދިން ބާރަތްއަތް ޖަހާދެން ޔަހޫދީންނާގުޅިގެންވޯޓު އޮޅުވާލީ މިކަންނުވެގެން ޔަހޫދީންނައް ސަނާކިޔަކިޔާ ކަރަކަރާގަ ތިބެގެންގައުމު ހަލާކުކުރަނީ

 89. ފައްޅި

  134705 އަޅުކަން ކުރަން އެއްމެ ފައްޅިޔަކުން ނުވާނެ އިތުރުކުރަން ފެނޭ

 90. ޚިޔާލު

  Meehun Allah ge dheenah uredhunu varakah emeehunge mahchah nubai meehun verive gannaane. Mi gaumuge meehunge ageedha harudhanaa kuran master plan eh fahtaakah nuveytha? Insaanaa dhuniyeah aumah fahu enme furathana ungenen jeheny dheenuge ilm. Ekasheegenvaa ilm nulibey meehun ginaveema jaahilukan fethuri aanmu vany mi. Konme insaanakah 100% ah dheenuge hukum thakaa hadhees thakaa engen jeheynekamah gaanoonu faaskuran vee. Ekamah ekasheyna munaafiqu noon teacharun libeythoa dua koh masahkaiy kuranvee. Ulhenvee goiy engeveema e nu ungeni amihla gaanoonu thah hadhaa e hithudhaskuraakah noon v. Furathama angavaafa oiy goiy ungenen vee.

 91. މޮޑާރން

  ކޮންމެހެން ޗާޗު އެޅުމުގެ ބޭނުމެއް އެބައޮތްތަ. މިހާރުވެަް އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް މިތިބީ އެމީހުންގެ ހުރިހާކަމެއް ކޮޕީކޮށް ތަބައަވެގެން. ދެން އެކަން އިހްސާސްވިޔަ ނުދޭން ކޮންމެވެަް ވާހަކައެއް ދައްކަނީ. ދެން މިގިތައް ދަމުން ދިވެހިންގެ އަތުން ދީން އަމިއްލައައް ބީވެގެން ދާނެ.

 92. ތަހުތު

  މިރަށުނަހަދާތިއަންދާލާނަން

 93. ޖިހާދު

  އަހަރުމެން މަޑުން އަދި ތިބީ. އެކަމަކު ހަނދާން ކޮއްލަ ދޭން ބޭނުން ވަނީ....

  އަހަރުމެން މިތިބީ ﷲގެ މަގުގައި ޖިހާދު ކުރަން

  ކެތް މަދުވެފައޭ. އަޅެ ފައްޅި އަޅާބަލަ...ތިޔަ

  މުނާފިޤު ރީނދޫ ބައިގަނޑާއި ،ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ

  ހަނގުރާމައެއް ކުރާނަން.އެއީ ކަލޭމެން ތިޔަ

  ކުރާކަހަލަ ސިޔާސީ ހަނގުރާމައެއް ނޫން ވާހަކަ

  ވެސް ބުނެލަން. ފައިސާޔަށް ދީން ވިއްކާލި

  މުނާފިޤު ޝޭހުންނަށް ހަލާކު ހުރި

 94. ދިވެހިހުއްތު

  ދައްކާ ވާހަކަ ހުއްތު މެން މިހެން ދުނިޔޭގަ ހުޓާ، ހަށިގަނޑުގަ ފުރާނަ ހުޓާ ތިކަމެއް ލާހިކު ކުޅަދާނަ އެއް ނޫން ކުރާކައް.....

 95. ؟؟؟؟

  އަހުރެމެންގެ ލެޔާއި ވިންދުހުރިހާ ހިނދަކު މި ޤައުމުގައި ފައްޅި އެޅިއަކަށް ނުދޭނަން. އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެކަކަށް މަވެސް ހުންނާނަން.

 96. އިބޫ

  މި ޤައުމުގައި ފައްޅި އަޅަން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ރޭވުންތައް ﷲ ނާކާމިޔާބު ކުރައްވާނދޭވެ.

 97. މަރޭ

  ނަޢޫޛު ބިއްﷲ

 98. އާވިމް

  އެބުނާ 25 މީހުން ނޫން އެންމެން މަރާފަ އެކަންވާނީ. ކުރިން ނުއިވޭ އަޑު މިހުންނަނީ. މިމީހުންނަށް މިބާރުލިބެނީ އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އައީމަތަ؟

 99. ކެޔޮޅު

  ތިމާމެން އަމިއްލަ އަތުން ޔަހޫދީނައް ވޯޱްދީފަ ދެން إنشاء الله އޭބުނީމަ އެރަނގަޅެއްނޫންދޯ ރަނގަޅައް ބިސްކެވުނީމަ ދޯވާނުވާނެނގެނީ؟؟؟

 100. ހުސެން

  ވޯޓު ލުމުގެ ކުރިންވެސް އަހަރުމެން ކެނޑިނޭޅި ރައްޔިތުންނައް ހަދާންކޮއްދެމުން ދިޔައިން ބޭރުގެ ހާއްސަކޮއް ކޮމަންވެލްތާ، އީޔޫ، މިފަދަ ހުރިހާ ޖަމާއަތަކުން ފާލުގަ ރ.ޔާމިން ބަލައިނުގަންނަނީ މިފަދަ ސަބަބުތަކާ ހެދިކަމައް. ގާނޫނައް ބޯނުލަބަނީ އޭ އިސްސާނީ ހައްގޭ އެމީހުން ކީ މީހުން އެމީހުންގެ ގޮވުންތަކައް ލަންބަން. ހާއްސަކޮއް ޒުވާނުން. ޢަދި މޑޕ އައް ބަރާބަރައް މިމީހުން ފަންޑުކުރަމުންދާ ކަމައް އަދި އެމީހުންގެ ފޮރުވިފައިވާ މަގްސަދުވެސް ކިޔާދިނިން. އެކަމު ދީނީ އިލްމުވެރިންވެސް، ވިޔަފާރިވެރިންވެސް އަދި ދިވެހި އެތައް ރައްޔިތުންނެއް މިހުރީހާ ވާހަކައެއް ފޮރުވަން ކީ އަނިޔާވެރި ކަމޭ. އަދި ހުވާނުކުރެވެ ހުރިހާ ކަރަޔަކުން މަރުހަބާ ކިޔަމުން އުފާކުރަނީ އެމީހުންގެ މަގުސަދު ހާސިލްކުރަން ކާމިޔާބުވާތަން ފެންނަންފެށީމަ. ކުރާނެ ކަމެއްނެތް، ދައްކަން ހުރިތަނެއް ދައްކަވާނެ.

 101. ޙާމަކުރީ ޙާޑިހަމް

  ކުރިސްޓިޔަނުންނަށް އަޅުކަން ކުރެވޭގޮތަށް ޗަޖް އަޅާދިނުމަށް ފަހު ﷲ ގެދީން އުވާލުމަށްފަހު ދެން އަމިލައަށް ކަނޑަށް ފައްތާ މަރާލުމަށް އެއްބަސްވެ މަރުވޭމަ ނިމުނީ

 102. ހަސަން

  މި ޤައުމު މި އެމްޑީޕީއަ ތާއީދު ކުރަންޏާ އެމީހުން އެކަންކުރާނެ. ވިސްނާބަޔަކަ މިކަންއެގޭނެ.

 103. ޏނނ

  ޢެބަރަނގަޅުވޭ

 104. ޖޮއްބެު

  ކެކެކެކެ ދިވެހި ސިފައިންނޭ؟ މިހާރު ދިވެހި ސިފައިންވެސް އަދި ފުލުހުންވެސް ތިބީ މަކަރާ ޙީލަތް ހަދައިގެން ވޯޓު ކާމިޔާބުކުރި މީހުން ނަށް ވެރިކަން ޙަވާލުކުރާހިތުން ދެފައި ކައިރިނުވެފަ ދެނޯ.....؟

 105. Anonymous

  އިސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅު ލާދީނީ ފިކުރުގެ ބަޔަކު ވެރިކަމަށް ގެންނާނީ ފައްޅި އަޅާ، ޣައިރުދީންތައް ފެތުރިޔަސް ހެޔޮކަމަކަށްނު؟ ތިޔަ ކަމަކީ މަކަރާ ޙީލަތް ހަދައިގެންނާ، ރިޝްވަތުޖަހައިގެން ވެރިކަން ކާމިޔާބު ކުރި އެމްޑީޕީ އިން ކުރަންބޭނުންވާނެ ކަމެކެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް 5 އަހަރަކީ ނުބައިނުލަފާ ޖަރީމާތައް ހިންގާނެ 5 އަހަރުކަމީ ކަށަވަރު ކަމެކެވެ. ދުނިޔޭ ގައި ތިބިބަޔަކަށް އެތަން ފެންނާނެއެވެ. މިފަދަ ހުރިހާ ޖަރީމާ އެއްގެ ޒިންމާ އުފުލަންyis lުޖމ

 106. ޢަހްމަދު ޢަލީ

  ކަލޭމެން ހާދަ ކޮހޭ ދިމޮކްރަސީ އޮތިއްޔާ އަދި ޗާޗް ނޭޅޭނީ އެއްނޫން ޑިމޮކްރަސީ އެބަ އޮތޭ ލިޔެފަ ދެން ތިލިޔަނީ ހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަތައް ރައްޔިތުން ބެނުން ނުވާ ކަމެއް އޭރުން ނުވާނެއްނޫން
  ޢަދި ބުނަން ދީން ފަތުރާ ޖަމާއަތެކޭ ބުނާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެޖަމަަ އަތުގެ ނަން ނުލިޔާނަމަ ކަލޭމެންގެ ލިޔުމުގެ ސައްހަކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ

 107. ބޮޑުބެ

  ކޮއްކޯ ތިކަން ކުރަން ނޫޅެ ،، ކޮންމެސް އެހެން ކަމަކާ އުޅެ. ބޭހާއި ނުކުޅޭތި ބަޑި ނޭނގި ހުއްޓާ އަނދާފާނެ.

 108. ތެމީގޮހޯ އިންނާ އެޔާ

  ބޮޑަ ބަލާ އެކެ ނުން ދެން މީ!!

 109. ބޭބެ

  ޙޯ ހޯ ވާ ވާ ހުވަފެން ހާދަ ކުލަޔޭ

 110. އަބްދުއްލާ

  ސަރުކާރުން ޗާޗެއް1 އަޅަން މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ރައީސާ ނާއިބުރައީސަށް ހަދާނެގޮތަ އެގޭނީ ހަވަރުންނިކުމެގެން. އަދި އެކަމަށް އެދިގެން އަންނަ ކާފަރުންނާމެދު އަމަލުކުރާނެގޮތްވެސް ކަނޑައަޅާނީ ހަވަރުން ނިކުމެ.

 111. މާކުނ

  ދެންވީ ސިފައިނޯ ދީނައޓަކާ ނިކުނޯ ށޯ

 112. ކޮ

  އިންޝާ ﷲ

 113. ..ޖ

  އިންޝާ ﷲ

 114. ޓީމް

  އިންޝާﷲ ހަމަ ނުވާނޭ ތިކަމެއް

 115. ސަންގުމަރުމަރު

  އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އައިސްސިއްޔާ ޔަހޫދީން ތިކަން ކޮށްފާނެ. އެއީ އޭނާއަކީ އެމީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހުރިހާ ކަމެއްކުރާ ބައެއް.

 116. ނާޑުވާ

  ޔާމީން އިތުރު ދައުރަކަށް ބެހެއްޓިނަމަ ތިކަން ވީސް. އެމީހުން ޗާރޗް އަޅަންވީ ބިން އެނީހުންނަށް މިލްކު ކޮށްދެވޭގޮތަށް މިހާރުވެސް އެއޮތީ ޤާނޫންއެއް ފާސްކޮށް ތަސްދީޤް ވެސް ކޮށްފަ.

 117. ޔާނު

  ތި އިބޫހުއްޓަސް ޔާމިނު ހުއްޓސްވާނެކަމެއްނޫން

  ރަތްއިތުން މާގަދަވާނެ. އެކަން އިގޭނެ އިބޫ އަދި

  ޔާމީނައްވެސް .

 118. އަޒޫ

  ހުރިހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއި..މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެން ދީންތައް މިޤައުމަށް ގެންނަން އޯކޭވެގެން ދޯ އެތައްދިވެހި ރައްޔިތުން ތަނެއް އެމް.ޑީ.ޕީ ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް މިޤައުމުގެ ވެރިކަމަށްގެނައީ!!!! ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ބައެއްވެސް މިކަމުގައި ހިމެނޭ......އެހެންވީމަ ބުނެލަންއޮތީ އިސްލާމްދީންނޫން ދީނެއް މިޤައުމަށް ގެނެސްފިނަމަ މިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާއެއް ބޮލުގައެޅޭނެ ބަޔަކީ ހަމަ މިބަޔަކަށް ވޯޓު ދިންބައެކޭ...... މިނޫނަސް ދުވަހެއް އެބައޮތް........ސުވާލުވެނޭނެ ދުވަހެއް އެބައޮތް........

 119. ފިވެހި ދަރި

  އެޅިދާނެ އެކަމަކު އެތަން އަންދާލަން މަމެން... މަމެން ދީނާއި މަމެން ގައުމައްޓަކާ.....
  މީވަރައްވާހަކަ....
  ވަގުތު ނޫސް މިކަމައް ހެކިވާތި...
  މަމެން މިފަސްގަޑުގަ އެހެންދީނެއް އުޅުނަ ނުދޭނަން....
  މަމެންގެ ފަޢުޖު އަދި އޮތީތައްޔާރައްކަން ތި ގުރޫޕައް ހަދާންކޮއްދެން...
  މަމެން މިގައުމުގަމިއިޅެނީ އެހެންމީހުންނަ ވަންހަނާޥެގެން ކަން އަންގަން އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަ...
  .....................(ވ.ސަލާމް)...........

 120. ދިވެހި ދަރިއެއް

  އެޅިދާނެ އެކަމަކު އެތަން އަންދާލަން މަމެން... މަމެން ދީނާއި މަމެން ގައުމައްޓަކާ.....
  މީވަރައްވާހަކަ....
  ވަގުތު ނޫސް މިކަމައް ހެކިވާތި...
  މަމެން މިފަސްގަޑުގަ އެހެންދީނެއް އުޅުނަ ނުދޭނަން....
  މަމެންގެ ފަޢުޖު އަދި އޮތީތައްޔާރައްކަން ތި ގުރޫޕައް ހަދާންކޮއްދެން...
  މަމެން މިގައުމުގަމިއިޅެނީ އެހެންމީހުންނަ ވަންހަނާޥެގެން ކަން އަންގަން އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަ...
  .....................(ވ.ސަލާމް)...........

 121. ވިސްނާ

  މިސަރުކާރުންވެސް މޫދުގަ ބުދު ފައްޅި އެޅީތާ. އެކަމަކު އިބޫގެ ސަރުކާރެއްގަ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ ބުދު ފައްޅިއެއްނާޅާނެ..

 122. ކޮސް

  ޗާޗެއް އަޅައިފިއްޔާ ހުރިހާ ސައިތޯނުންތައް އަނދާ ހުލިވާނެ. ބިރުގަންނަނީ އެހެންވެ

 123. މުރާދު

  ރަށްޔިތުންގެ ކިތަންމެގިނަވޯޓެއް އިއްތިހާދުންކާމިޔާބުކުރައްވައިގެން ވެރިކަންކުރައްވަން
  ސާލިހުފެއްޓެވިކަމުގައިވިއަސް ތިކަންވިޔަނުދިނުމަށް އަަހަރެންގެފުރާނަގުރުބާންކުރަންމިހިރީ
  ތައްޔާރަށް ޔާމީނުގެވެރިކަންބަދަލުވެ ސާލިހުގެވެރިކަމަށް އިންތިޒާރުކުރައްވަނީ ތިކަމަށްތޯ؟
  މުސްލިމް ދިވެހި ދަރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބުނެލަން މިއީ މުސްލިމް މިނިވަންގައުމެކޭ
  އިސްލާމްދީންނޫން އެހެންކަމަކަށް ފުރުސަތެއްދިނުމަށް ދިވެހިރަށްޔިތުންގެތެރެއިން ވަރަށް
  ގިނަބައަކުނުރެހޭނޭ ވީމާ،ތިކަމެއްނުވާނޭ އިސްލާމްދީނާރަސޫލާއަށާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނަށް
  ހަޖޫކިޔާވަރަށްމަދުބައަކު ދިވެހިންގެތެރެތިބެދާނެ ނަމަވެސްއެއީދިވެހިންގެ މެޖޯރެޓީއެއްނޫން
  ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތިގޮތަކީ މެޖޯރިޓީއަށް ތަބާވުންކަމުގައިވާތީ ދިވެހިންގެތެރޭގައިމެޖޯރިޓީނެތް
  މަދުބަޔަކާގުޅިގެން ތިކަންވާނެކަމަށްހީނުކުރޭ

 124. ީިިގުނބޯ

  ބަލަގަ ކަލޯ އިލްޔާސްމެން މުޅިޤައުމުގަދީނީ ނަޞޭހަތްދެމުން އެދުވަނީ ކީއްކުރަންތަ؟ ފައްޅިއެޅިޔަސް އިސްލާމްދީނަށް އުޅޭބަޔަކު އިސްލަމްދީނަށް އުޅޭނެއެްނު

 125. ސިމް

  ނޯ

 126. ރޯނު އެދުރު

  އަޅާބަލަ ކެރެންޏާ،ޖާނުން ފިދާ ވެގެންނަމަވެސް ތި ތަން ގޮއްވާލާނަން،ހިތުހުރި ގޮތެއް މިގައުމަކު ނުހެދޭނެ،ތިކަހަލަ ކަންކަން ކުރަން މިރާއްޖޭގައި ހުއްދަ ދޭނީ ކެނެރީ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތް ވާމީހުން،އެކަމު އެމީހުން ގެ އާއިލާ އަށްވުރެން ދެން ތިބި މީހުން ގިނަވާނެ ތިކަހަލަ ކަން ތައްތަކުގައި،ނަސްރު ދެއްވާނެ އަހަރުމެން ނަށް އަހަރުމެންގެ ވެރި އިލާހުﷲ ސހވތއލ

 127. ރާގޭ

  ފަސް އަހަރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ޗާޗެއް އަޅާނެ ކަމަށް ކްރިސްޓިއަން ދީން ފަތުރާ ޖަމާޢަތަކުން ބުނެފި' ހަބަރު ލިބޭގޮތުގާ ނިއުޕޯޓުވިއު ހުރިބިން ޗާޗެއް އަޅަން ދޭންނިންމާފަވީ

 128. އަޙްމަދު

  ނުވާނެ ތިޔަކަމެއް . ސޮރީ
  ބަލަ ހޭބަލިވެގެންތަ ތިޔަ އުޅެނީ މިތަން ނޫން އެހެން ތަނެއް ހޯދާބަލަ ތިޔަކަމަށް މިތާކު ތިޔަ ކަމެއް ނުވާނެ

 129. ޝާނާ

  އެއީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ތިބި ދީނީ ޢިލްމު ވެރިންނޭ މި ކިޔާ މީހުން އެންމެ ބޭނުން ވެގެން އުޅޭކަންތައް. އެކަންތައް ވީމާ އެ ނިމުނީ . ދެން ކުރާނެ ކަމެއްނެތް. ﷲ އާއި ވަކީލުކޮށްގެން ތިބޭތި.???

 130. މީދޫ ކޮސް ބްރޯ

  ރ.މީދޫ ރައްޔިތުން ބުނެލަން އޮތީ ތީ އަނެހެން މާ ބޮޑު މައްސަލަ އެއް ނޫނޭ ޗާޗެއް ހެދުމަކުން...އިޓްސް އޯކޭ ދޯ...މިރަށުގެ ރައްޔަތުން ވަރަށް ތާއީީދުު ތިކަމަށް...ސާބަހޭ