ކުޑަ ދެ އަންހެން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ދެކުދިންނަކީ ގ. ނާޝިދުވިލާ، ފާޠިމަތު ޝާޙާ އިބްރާހިމް (15އ) އާއި މ.މުލައް، ކޮކާހަނދުވަރު، ނާޖިޙާ ޢަލީ (14އ) އެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މި ދެކުދިިންގެ ތެރެއިން ފާޠިމަތު ޝާޙާ އިބްރާހިމް ގެއްލިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ މި މަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 23:56 ހާއިރުއެވެ. އަދި ނާޖިޙާ ޢަލީ ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު އެ ދުވަހުގެ ހަވީރު 17:23 ހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ މިދެކުދިންނާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ ލަސްނުކުރައްވައި އެމަޢުލޫމާތެއް ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރު 3322111 އަށް ނުވަތަ ފެމެލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަންގެ ޑިއުޓީ ނަންބަރ 3331510 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. ލާމު

  ތިޔައީ ކުޑަ ދެ އަންހެން ކުދިންނެއްނޫން. ބޮޑު ދެ އަންހެންކުދިން.

 2. Anonymous

  ކުޑަ ދެ އަންހެން ކުދިންނޭ ބުނީމަ މަހީކުރީ ހަތަރު ފަސްއަހަރުގެ ކުދިން ކަމަށް.

 3. އަފްލާ

  ކުޑަކުދިން އުޅެނީ މަންމަ ކައިރީގަ އެކަނި ބޭރަކަށް ނުދާނެ

 4. Anonymous

  ކުޑަކުދިން ނޭބުނީމަހީވަނީ ވަރަށް ކުޑައޭ

 5. ވާކު

  ގެއްލޭނެ އެންމެންވެސް މަނންމަ މެން ނުބަލަނީ ވިއްޔާ

 6. އަހްމަދު

  ކުނޫޒުތެރެބަލާލަބަލަ

 7. ކަމަނަ

  ޜަގަޅައަށް ވިއްޔާ ބުރުގާ ވެސް ނަގައިގެން މިހާރު އުޅޭނީ

 8. މިރުސް

  ކުޑަތަ؟ އަޖައިބު. ކުޑައޭ ކިޔާނީ 6 އަހަރަށް ވުރެން ދަށުގެ ކުދީންނަށް

 9. އިން

  އިންޝާﷲ ފެންނާނެ..

 10. Anonymous

  ކުޑަކުދިންތޯ؟؟؟؟ މިރޭ ކައިވެނި ކުރިއަސް ކުދިން ލިބޭނެ!!!!!!!!!! އަދިވެސް ކުޑަތޯ

 11. ބަލަ

  ގާނޫނީ ގޮތުން ކުޑަ އެބުނީ.. ކިހިނެއްވީތަ ކުޑަ ބޮޑު އަށްތަ ވިސްނަނީ ހަމަ އެކަނި އެކުދިން ފެނޭތޯ ހިތުންނަމވެސް ދުއާ ކުރަމާ އިންޝާﷲ