އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރާ މޯދީ ދިވެހި ބަހުން ޓްވީޓެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ދިވެހި ބަހުން މޯދީ ޓްވީޓެއް ކުރެއްވީ އިންޑިޔާގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙަރަކާތުގެ ބައްޕަގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެވޭ މަހާތުމާ ގާންދީ އަށް އެންމެ ކަމުދިޔަ ލަވަ ކަމަށްވާ "ވައިޝްނަވާ ޖަނާތޯ" ދިވެހި ލަވަކިޔުންތެރިންތަކެއް ކިޔާފައިވާތީ އެކަމަށް އިޝާރާތްކޮށެވެ.

މި ލަވަ ކިޔާފައިވާ ދިވެހި ލަވަކިޔުންތެރިންނަކީ މުހައްމަދު ޝާހިދު އަދި މަރިޔަމް ވަހީދާއެވެ.

މޯދީ ދިވެހި ބަހުން ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވީ ގާންދީގެ ސުލްޙައިގެ ފަލްސަފާ އާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީ އަދި ސާފުތާހިރުކަމުގެ ހަރަކާތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ދައްކުވައިދޭ ކަމަށެވެ.

ގާންދީ އަށް އެންމެ ކަމުދިޔަ ލަވަ ދިވެހި ފަންނާނުންތަކެއް ކިޔާފައިވާއިރު، ގާންދީ ދުނިޔެއަށް އުފަންވިތާ 150 އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މި ލަވަ 124 ގައުމެއްގެ ލަވަ ކިޔުންތެރިން ކިޔާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ދާދިފަހުން ވަނީ މި ލަވައިގެ މެޑްލީ ވާޝަނެއް ވެސް ނެރެފައެވެ.

ގާންދީ އާއްމުކޮށް ބައްދަލުވުންތައް ފެއްޓެވުމުގެ ކުރިން މި ލަވަ ވިދާޅުވާ ކަމަށް ތާރީހު ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

34 ކޮމެންޓް

 1. ރައްޔިތުމީހާ

  ޢައްޗީ ޗީ ދިވެހި ބަސް ރޭޕް ކޮއްފި

 2. ޚަރާްަ

  ޢާން ދެން. ޢަހަރުމެން މީ އިންޑިޔާގެ އަވަށެއްވިއްޔަ. ވީމާ ދެން ވެރިމީހާ އެންމެންގެ ބަހުން ވާހަކަދައްކަންވާނެދޯ.

 3. ރާއްޖެ އިސްލާމް

  ތީ ނުރައްކާތެރި ކަމުގެ ސިގްނަލެއް އެމީހުންނަކީ މީދަލައްވުރެ އަވަހަށް ފެތުރިގަންނަ ބައެއް ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން ފެންނަށްހުރި ހަގީގަތެއް

 4. ޢަފްލާ

  މަވެސް ކިޔަން ވ ގިނައިން މޯދީ މޯދީ އައިމީ މޯދީ ގެރިތައް ނުމަރާ މޯދީ ކައިގެންނޭ ގެރިމަސް ކަތިލައިގެންނޭ ކެވޭނީ

 5. ސޭކް

  އިންޑިޔާ އަބަދުވެސް ދެކެނީ ރާއްޖެޔަކީ އެމީހުންގެ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި. މިލިބުނު ފުރަސތުގެ ބޮޑުކަމުން އުފަލުން ދިވެހި ބަހުން ޓްވީޓެއް ކުރެްވިކަމީ އެމީހުންގެ ބާރު މިތަނަށް ފަތުރާލަން ތައްޔާރަށް ތިބިކަމުގެ ހެއްކެއް.
  ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް ކިޔަވައިގެން ތިބި ބަޔަކު މިކަން ތަރުޖަމާކޮށްލުން ރަނގަޅު.
  މިސާލަކަށް ޗައިނާއިން ދިވެހިބަހުން ޓްވީޓެއް ކުރިނަމަ ބުނާނެ އެމީހުންގެ ދަށުވެފައި އޮތްވަރު، އަދި ދިވެހިން ބިރުގަންނަންޖެހޭވަރު.

 6. ބޮޑުތަކުރުފާނު

  ދިވެހިބަހުން ޓްވީޓް ނުކުރައްވާ ދިވެހިންގެ މަލިކު ދިވެހިންނަށް އަބުރާދެއްވާ. ތީވެސް އަޅުވެތިކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަމުގެ ދަށުން ކުރި މާނަ ފުން ސިޔާސީ ޓްވީޓެއް. ތި ޓްވީޓަށް ދިވެހިންގެ ހިތް ހަލާލެއް ނުލިބޭނެ. ދިވެހިން ބޭނުންވަނީ އިންޑިއާގެ ސިޔާސީ އަޅުވެތިކަމުން މިންޖުވާން

 7. ނަސީދު

  ތީމޮޔައެއް ކަންމީގެންވެސް މިއެގެނީ ހަމަމީހަކު ބުނާހާއެއްޗެއް ލިޔަން މީނާއޯކޭ އޯކޭނޫނީ ކަމާނުބެހޭ ކަންތަކާ ބޭހޭތީ

 8. ތަކުރު

  އައްދޭ ގާނދީގެ ސުލްހައިގެ ފަލްސަފާއެއް ނޫން. އެއީ އިސްލާމް ދީނުގެ ނޫރުން އައި ސުލްހަވެރިކަމާ ދަސްވި ސާފުތާހިރުކަމެއް. ގާންދީގެ ފަކްސަފާ ނަމަ އިންޑިއާ ތިހާ ނުތާހިރު ނަޖިސްކޮށް އޮންނާނެތަ؟

  • އަޙްމަދު

   ވަރައް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް

  • ރަސީދު

   ރަގަލު ވާހަކައެއް

  • ?

   ❤?

 9. ދިއްގާ

  އައްދޭ ގާނދީގެ ސުލްހައިގެ ފަލްސަފާއެއް ނޫން. އެއީ އިސްލާމް ދީނުގެ ނޫރުން އައި ސުލްހަވެރިކަމާ ދަސްވި ސާފުތާހިރުކަމެއް. ގާންދީގެ ފަކްސަފާ ނަމަ އިންޑިއާ ތިހާ ނުތާހިރު ނަޖިސްކޮށް އޮންނާނެތަ؟

 10. ސަމާލު!

  ތީ ހިންދީ ދީނުގެ މަދަހައެއް. ވިކިޕީޑިޔާ އާ ޔޫޓިބުން ބައްލަވާ ލައްވާ މާނަޔާއެކު!

 11. ޓްވީޓް

  މިނިކޮއި ނޫންނަމަ މަލިކުގެ ސަގާފީ ވައްޓަފާޅި އާއި ބަހރުވއިން މޮހަންމަދު ތަކުރުފާނުގެ ދިވެހިވަންތަކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ

 12. އާލު

  "ވައިޝްނަވް" އެއީ ހިނދޫން އަޅުކަން ކުރާ ކަލާނގެއެއްގެ ނަމެއް! ހިތާމަ ކުރަން އެފަދަ ލަވައެއް ދިވެހިންގެ ބަޔަކު ކީމަ! އަދި މޯޑީ އެ ލަވައަށް ތާއިދު ކުރީމަ! ކޮންފަދަ ބޮޑުވެއްޖެ ކަމެއް މީދެން!

 13. ނައްލަބެ

  ބިރުވެރި ނާމާން ޓުވީޓެއް ގައުމު އަޅުވެތިކުރުމުގެ އާބާބެއް އާދޮރެއް ވިސްނަވާށޭ ގައުމުގެ ދަރީން.

 14. Anonymous

  ވެއްޓމުންދާ އިގްތިސާދީ ވަޅުގަނޑުން އަރައިގަތުމްށް ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތެއް މީ. ބިރުން ފިތްކަނޑައިގެން ދާވަރުވޭ. ކިހިނެށް ހަދާނެ ބާ!! މިތަނަށް.

 15. މިލިޓަރީ

  މިދަނީ އިންޑިޔާގެ ނުފޫޒުގެދަށަ.

 16. ޗަވްސީލް

  މިހާރު މީނަ މިއުޅެނީ އަހަރަމެންގެ ދިވެހި ބަސްވެސް ނިގުޅަންދޯ

 17. ޤސމ

  މިއީ ކުފުރުގެ ލަވައެއް
  ދިވެހިންގެ ބަޔަކު މިލަވައިގަ މި ގޮވަނީ ހިންދޫ ދީނަށް މީސްތަކުން ވަންނަން. މި ލަވަ ކިޔާފައިވާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނެ. މުޝްރިކު މޯދީ މުސްލިމުންނަށް ހެވެއް ނޭދޭނެ.
  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vaishnava_Jana_To

 18. ފަތްމިނި

  ތީ ނަޝީދު އެގޮތަށް ލިޔަން ދަސްކޮށްދިނީ، ދެން އޭނަ އެގޮތަށް ލިޔެފަ ޓްވީޓްކުރީ،

 19. Anonymous

  ދުނިޔެއިން އެންމެ ދެކެން ބޭނުންނުވާ ،މުސްލިމުންނަށް އެންމެ އަނިޔާވެރި ނުބައި ނުލަފާ ޖައްބާރެއް. އެތަށް މުސްލިމުންނެއް ބިކަހާލުގައި ޖައްސައި އަމިއްލަ ގައުމުގެ ދަފްތަރުން ފޮހެލައި ،އެތަކެއް މިސްކިތެއް ތަޅާ ލައި، ގައުމުގަ ހުރި އިސްލާމީ ތަރިކަތައް ފޮހެލި. މުސްލިމުންނާ ދުޝްމަން. ޔަހޫދީން. މި ގައުމަށް ކިހިނެއް ހަދާނެ ބާ މިފަހަރު. ރައްޔިތުން ސަމާލުވާންޖެހޭ!!

 20. Anonymous

  ދުނިޔެދުތް މުސްލިމުންނާ އެންމެ ދުޝްމަން މުނާފިގު ޔަހޫދީ.!!

 21. ރޯނުއެދުރު

  ނުރައްކާތެރި ސިގްނަލް އެއް .މިނިވަންކަމުން އަޅުވެތިކަމައް ދާނަންހޭ ނުދާނަމޭ ބުނީ މައިނޯރިޓީ މެޖޯރިޓީ ބުނީ ދާނަމޭ

 22. ޙަހަހ

  100% ގެރެންޓީ ތީ ކެރެފާ ނަސީމް ލިޔެދީފަ. މޯޑީ އަހަރެން ބަލަންހުއްޓާ އެފެންވަރަށް ލެޓިން އިން ލިޔެފަ ދެއްކިއްޔާ ގަބޫލު ކޮއްފާނަން.

 23. ާއަލީ

  މަހުފޫޅުގެ ކަމެއް މޯޑީ ނުވެސްދެނަހުރި

 24. މަހުދީ

  މިއީ މުސްލިމުންގެ އަދުއްވެއް.

 25. އާމިރު

  ކޮބާބާ މީގެ މައްސަލައަކީ؟ދިވެހިން

  އިނގިރޭސިބަހުން ވެސް ޓްއީޓް ކުރޭ.

 26. ޙަސަން

  ހޫން..ދެން އަހަރެމެން ވީ އެކަމާ އުފަލުން ބޮނޑިބަތް ކައްކާފަ ކަލެއަށް ކާން ދޭން؟ ކަހެރުވަކެކޭ ވެސް ހިތަށް ނާރާނެ ކަލޭ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިޔަސް

 27. ނަލަ

  އިނގިރޭސި ވިލާތުންވެސް ދިވެހިބަހުން ބަޔާންތައް ނެރެއުޅުނު. ކެނެރީ އިންޑިޔާވީމާ އިންޑިޔާއިން ވެސް ނެރެނީދޯ؟

 28. މޫރިތި

  އަހަރުމެން ހައްދަން ކޮންމެހެން އުޅޭނެ ކަމެއް ނެތް. ހީކުރީތޯ ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގައި އަހަރުމެން ދިވެހިން އުޅޭތީ މީ އެއްވެސް ތަނެއް ދޮރެއް ނުދަންނަ ބައެއް ކަމަށް. ވެރީ ސޮރީ ވީ އާ ނޮޓް ދެޓް ޑަމް.

 29. ނައިރާ

  ރޭޕު މޯދީ

 30. ދެލޯބޮޑު

  މީނާ މިއުޅެނީ އަނެއްކާ ގުޖުރާތަށް ހެދި ގޮތް ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ހަދަންތަ؟

 31. ގެރިމޯދީ

  ކިތަށް ދިވެހިން މަރަންބާ މިއުޅެނީ. ގުޖްރާތް ސްޓޭޓްއިން އެއްހާސް މުސްލިމުން މެރިގޮތަށް މިތާކު އެކުޅިއެއް ނުކުޅެވޭނެ.